SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 76, 2023
Tablica patrona Szkoły Podstawowej nr 76

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 IM. GENERAŁA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, ul. Jagiellońska 14, Gdańsk–Przymorze Wielkie. Rozpoczęła działalność 1 IX 1968 w nowym budynku szkolnym przy ul. Lumumby 14 (od 1990 ul. Jagiellońska), na ówczesnym osiedlu Przymorze w dzielnicy Gdańsk–Oliwa. Naukę rozpoczęło 991 uczniów podzielonych na 28 oddziałów, zatrudniano 33 nauczycieli. 5 XII 1970 oddano do użytku szkolny kryty basen pływacki oraz salę gimnastyczną. Była to w tym czasie jedyna szkoła w Trójmieście posiadająca basen.

5 V 1971, w setną rocznicę śmierci generała Jarosława Dąbrowskiego oraz w setną rocznicę ustanowienia go głównodowodzącym Komuny Paryskiej, szkole nadano jego imię. Na elewacji frontowej, przy wejściu głównym do budynku, zawieszono tablicę pamiątkową z wizerunkiem patrona, odlaną z brązu przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni. Przekazano sztandar, ufundowany przez Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową (PSM) „Przymorze”. Na awersie o czerwonym płacie widniało godło narodowe, na górze nazwa szkoły, u dołu imię patrona i napis „Gdańsk-Oliwa”. Rewers o białym płacie, na środku płomień i daty 1871–1971, okolone dewizą „Za naszą i waszą wolność”. Podczas obchodów Dni Patrona najlepsi uczniowie otrzymywali „Medal Jarosława Dąbrowskiego”. W 1978 w SP nr 76 uczyło się 1217 uczniów podzielonych na 38 oddziałów. Zatrudniano 55 nauczycieli, trzech pracowników administracji i 18 pracowników obsługi. W roku szkolnym 1987/1988 do szkoły uczęszczało 686 uczniów wraz z oddziałami przedszkolnymi. Zatrudniano 51 nauczycieli, dwóch pracowników administracji i 13 pracowników obsługi.

W placówce działały: ZHP, Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody (LOP), Liga Obrony Kraju (LOK), Spółdzielnia Uczniowska, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej (TPPR), koło polonistyczne, recytatorskie, historyczne, plastyczne, zespół muzyczny, chór, koło miłośników książki, filatelistyczne, fotograficzne, sprawnych rąk, języka rosyjskiego, biologiczne, geograficzne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, miłośników Gdańska, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK i Szkolny Klub Sportowy (SKS). Zakładami opiekuńczymi były: Stocznia Północna, Powszechna Spółdzielnia Spożywców (PSS) „Społem”, Stocznia Remontowa i Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Nawiązano także współpracę z załogą statku s/s „Jarosław Dąbrowski” (opuścił polską banderę 24 I 1976). Przed wejściem do szkoły znajduje się kotwica z tego statku.

W latach 80. XX wieku działał kabaret uczniowski „Pod Tablicą”, w latach 90. współpracowano ze szkołą w szwedzkim mieście Svedala, odbywały się wymiany młodzieżowe. Wydawano gazetkę szkolną „Bomba”. W 2001 wyremontowano pływalnię, oddaną ponownie w użytkowanie 21 I 2002. W ramach prac wymieniono glazurę, wyremontowano nieckę, szatnie, jak również mechanizm uzdatniający wodę. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2013 przebudowano boiska szkolne, a także zagospodarowano teren wokół placówki. Powstały boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne o poliuretanowej nawierzchni do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego oraz piłkę ręczną, skocznia do skoku w dal i bieżnia. Ponadto w 2013 w zakresie programu „Radosna Szkoła” zbudowano nowy plac zabaw. Boiska i plac zabaw otwarto 2 XII 2013.

Szkoła została przyjęta do Pomorskiej Sieci „Szkół Promujących Zdrowie”. Prowadzono oddziały z nauką dwóch języków obcych: angielskiego i chińskiego oraz oddziały usportowione o profilu tańca towarzyskiego. Od 2018 bierze udział w programie „Erasmus +” skierowanym do nauczycieli, współpracując ze szkołami z Malty, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Placówka uczestniczy w konkursie „Odysei Umysłu”, w gdańskim „Programie edukacji morskiej”, w programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz projekcie „Gratosfera”. Realizowany jest projekt „Szkolny Budżet Uczniowski”. W szkole działają: Szkolne Koło Caritas, zajęcia socjoterapeutyczne, Klub Dziewiętnastka, Klub Mediatora i koło teatralne. W ramach Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców (ALSR) funkcjonuje drużyna „Przymorze 76ers”. W placówce są prowadzone oddziały integracyjne.

1 IX 2016 powołano Zespół Szkolno-Przedszkolny (ZSP) nr 1 w Gdańsku, w którego skład wchodzą SP nr 76 i Przedszkole Specjalne nr 72 o Profilu Terapeutycznym przy ul. Meissnera 13. W roku szkolnym 2022/2023 w SP nr 76 uczyło się 583 uczniów (wraz z oddziałem przedszkolnym). Funkcjonowało 28 oddziałów, w tym: dwa oddziały przedszkolne, cztery–pierwsze, trzy–drugie, trzy–trzecie, cztery–czwarte, cztery–piąte, dwa–szóste, dwa–siódme i cztery–ósme. W ZSP nr 1 było zatrudnionych 100 czynnych nauczycieli oraz 20 pracowników administracji i obsługi. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 76
Lata Imię i nazwisko
1968 – 1975 Henryk Jaszak
1975 – 1984 Elżbieta Słowik
1984 – 1986 Teresa Szczepańska
1986 – 2002 Krystyna Werra
2002 – 31 III 2008 Iwona Furmańczuk
1 IV 2008 – 31 VIII 2008 Bogumiła Bothe (p.o)
1 IX 2008 – 31 VIII 2013 Marzena Wiercioch
1 IX 2013 – Iwona Kozłowska
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania