SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Były budynek Szkoły Podstawowej, 2020
Wejście główne do budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 53, 2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. FRANCISZKA DĄBROWSKIEGO, ul. Na Zaspę 31 A, Gdańsk- Nowy Port. Powołana 20 VIII 1980 w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego (LO) przy ul. Na Zaspę 31 A, oddanym do użytku 1 IX 1971. Placówki działały w strukturach Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ZSO) nr 5.

W roku szkolnym 1982/1983 w SP nr 53 funkcjonowało 14 oddziałów, w tym cztery oddziały pierwsze, cztery – drugie, dwa – trzecie, dwa – czwarte i dwa – piąte. Zatrudniano 22 nauczycieli. W roku szkolnym 1985/1986 prowadzono zajęcia pozalekcyjne takie jak: koło historyczne, inscenizacyjne, zręcznych rąk, plastyczne, biologiczne, fizyczne, języka rosyjskiego, zespół fletów prostych, chór szkolny, Szkolne Koło Ligi Morskiej, Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), ZHP, Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD), Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej (TPPR). Zakładami opiekuńczymi szkoły były Gdańskie Zakłady Rafineryjne i Morski Port Handlowy. Najlepsi uczniowie otrzymywali odznakę „Srebrnej Tarczy”. Uczniowie odnosili sukcesy w międzynarodowych konkursach plastycznych.

11 X 1986 szkole nadano imię kapitana Franciszka Dąbrowskiego oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego segmentu dydaktycznego dla SP nr 53. W roku szkolnym 1986/1987 w ZSO nr 5 funkcjonowały łącznie 42 oddziały, w tym 34 oddziały w SP nr 53 (pięć oddziałów – pierwszych, sześć – drugich, pięć – trzecich, pięć – czwartych, cztery – piąte, cztery – szóste, trzy – siódme i dwa – ósme), a także osiem oddziałów w IV LO (trzy oddziały pierwsze, trzy – drugie i dwa – trzecie). W roku szkolnym 1987/1988 w ZSO nr 5 uczyło się 1643 uczniów, podzielonych na 52 oddziały, w tym: cztery oddziały przedszkolne i 38 oddziałów klasowych SP nr 53 oraz 10 oddziałów IV LO.

5 X 1988 SP nr 53 otrzymała sztandar. Na awersie przedstawiono godło narodowe na tle flagi państwowej. W centrum rewersu o niebieskim płacie wyhaftowano wyobrażenie pomnika Obrońców Westerplatte, okolony nazwą szkoły i imieniem patrona. W tym samym roku oddano do eksploatacji nowy segment dydaktyczny dla SP nr 53. W 1989 zainicjowano budowę kompleksu sal gimnastycznych, oddanych do użytku na początku lat 90. XX w. Od 1999 ZSO nr 5 składał się ze SP nr 53, Gimnazjum nr 34 i IV LO. Postępowanie likwidacyjne SP nr 53 zakończono 31 VIII 2001. Obwód placówki przejęła Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Wolności 6 A. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 53
1980 – 1982 Barbara Cygler (zob. Bogusław Cygler)
1982–1984 Henryk Korpaczewski
1984–1991 Franciszek Potulski
1991–1992 Danuta Sapucka p.o.
1992–1997 Franciszek Potulski
1997–1999 Danuta Sapucka p.o.
1999–2001 Teresa Masłowska p.o.
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania