GIMNAZJUM NR 34

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gimnazjum nr 34
Były budynek Gimnazjum nr 34, 2022

GIMNAZJUM NR 34 IM. FRANCISZKA DĄBROWSKIEGO, ul. Na Zaspę 31 A, Gdańsk- Nowy Port. Powstało 1 IX 1999, zostało włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ZSO) nr 5, składającego się ze Szkoły Podstawowej nr 53, Gimnazjum nr 34 oraz IV Liceum Ogólnokształcącego (LO). 31 VIII 2001 zakończono likwidację SP nr 53, od tej pory w strukturach ZSO nr 5 działało Gimnazjum nr 34 i IV LO.

7 IV 2006 szkole nadano imię kapitana Franciszka Dąbrowskiego (kontynuacja tradycji SP nr 53). Przekazano sztandar. Na awersie przedstawiono godło narodowe na tle flagi państwowej. W centrum awersu o niebieskim płacie widniał szary krzyż kawalerski z napisem „Westerplatte 1–7 IX 1939”, okolony nazwą szkoły i imieniem patrona. W Izbie Pamięci, usytuowanej na pierwszym piętrze, odsłonięto płaskorzeźbę patrona. Funkcjonował Szkolny Klub Patrona. Placówka należała do Klubu Szkół Westerplatte i brała cyklicznie udział w Ogólnopolskich Sympozjach Szkół Westerplatte. Każdego roku w kwietniu obchodzono Dzień Patrona. Logo szkoły tworzył niebiesko-czarny napis „GIM 34 Gdańsk”.

W 2004 miał miejsce generalny remont ZSO nr 5. W ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” na terenie ZSO nr 5 powstało nowe boisko szkolne, otwarte 25 X 2010. W ramach „Budżetu Obywatelskiego (BO) 2014” przy ZSO nr 5 powstał „Park Wolności” – skwer wypoczynkowo–sportowy. W 2015 przebudowano dużą salę gimnastyczną, a w 2016 zaplecze szatniowo–sanitarne, przylegające do sali gimnastycznej. W BO 2017 na terenie placówki zbudowano boisko lekkoatletyczne, powstała między innymi trzytorowa bieżnia prosta, rzutnia do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal.

W Gimnazjum nr 34 prowadzono zajęcia pozalekcyjne takie jak: koło filozoficzne, teatralne, historyczne, języka niemieckiego, chemiczne, plastyczne, geograficzne, matematyczne, astronautyczne, ekologiczne, klub europejski, klub zdrowia, turystyczne, wolontariat, religijne, SKS, tenis ziemny, breakdance, Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody (LOP), Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). Działała również Szkolna Kawiarenka Literacka. Wydawano gazetkę szkolną „Głos Gimnazjalisty”. Szkole nadano „Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji” w standardach: II i XII. Promowano szczególnie sport (piłkę nożną, koszykówkę i lekkoatletykę). W Gimnazjum nr 34 prowadzono klasy policyjne oraz klasy Straży Granicznej. W 2013 wprowadzono dziennik elektroniczny.

1 IX 2017 Gimnazjum nr 34 włączono do IV LO. Wstrzymano nabór uczniów do oddziałów pierwszych. W roku szkolnym 2017/2018 w trzech oddziałach gimnazjalnych: dwóch drugich i jednym trzecim, uczyło się 75 uczniów. Oddziały drugie i trzecie kontynuowały naukę w budynku gimnazjum do czasu jego wygaszenia. W wyniku reformy oświaty w budynku działa wyłącznie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 IV LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. APSS

Dyrektorzy Gimnazjum nr 34
1999–2001 Teresa Masłowska p.o.
2001 – 31 X 2012 Teresa Masłowska
1 XI 2012 – 31 XII 2012 Anna Żukowska p.o.
1 I 2013 – 31 VIII 2017 Elżbieta Januszewska
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania