SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Pierwsza siedziba Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Nowotki 8, na pierwszym planie skrzydło przy ul. Nowotki 6
Uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej nr 44 w siedzibie przy ul. Lumumby 24, 1 IX 1972
Szkoła Podstawowa nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24, 2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. ADAMA MICKIEWICZA, ul. Jagiellońska 24, Gdańsk–Przymorze Wielkie. Rozpoczęła działalność 3 III 1955 w Gdańsku–Wrzeszczu, na Osiedlu Wojska Polskiego, w nowym budynku szkolnym przy ul. Marcelego Nowotki 8 (obecnie ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego). Naukę rozpoczęło w niej 498 uczniów, podzielonych na 11 oddziałów. Zatrudniano 10 nauczycieli. W sąsiednim skrzydle, przy ul. Nowotki 6, usytuowano IX Liceum Ogólnokształcące (LO), które w 1962 przeniesiono do nowego budynku szkolnego przy ul. Bażyńskiego 1A.

W roku szkolnym 1956/1957 w SP nr 44 uczyło się 987 uczniów, funkcjonowały 23 oddziały. Prowadzono naukę w trybie dwuzmianowym. Zatrudniano 23 nauczycieli, jednego pracownika administracji i pięciu pracowników obsługi. W roku szkolnym 1959/1960 do placówki uczęszczało aż 1606 uczniów, podzielonych na 37 oddziałów. Prowadzono naukę w trybie trzyzmianowym. Zatrudniano 40 nauczycieli. W 1962, ze względu na dużą liczbę uczniów, szkołę podzielono na SP nr 44 i nowo utworzoną Szkołę Podstawową nr 66 (ul. Nowotki 6). W 1962 w SP nr 44 uczyło się 1198 dzieci, podzielonych na 29 oddziałów.

4 III 1965, z okazji 10-lecia działalności, szkoła otrzymała imię Adama Mickiewicza. Przekazano sztandar ufundowany przez komitet rodzicielski. Awers o czerwonym płacie w centrum przedstawiał godło narodowe, na górze nazwę szkoły, u dołu imię patrona i napis „Gdańsk Wrzeszcz”. Rewers o białym płacie z cytatem Adama Mickiewicza: „Dalej bryło z posad świata! Nowymi cię pchniemy tory...”. Na elewacji frontowej budynku zawieszono tablicę pamiątkową z wizerunkiem patrona.

Od 1968 była szkołą, w której odbywali praktyki studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej (następnie | Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W SP nr 44 działały: Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), ZHP (szczep harcerski im. „Kaprów Gdańskich”), Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody (LOP), Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej (TPPR), zespół taneczny, orkiestra, chór, koło recytatorskie „Bursztynek”, plastyczne, sportowe, fizyczne i biologiczne. Zakładem patronackim szkoły było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego w Gdańsku (PBIM).

W roku szkolnym 1969/1970 do SP nr 44 uczęszczało 650 uczniów. Funkcjonowało 18 oddziałów, w tym: jeden oddział pierwszy, jeden drugi, dwa trzecie, dwa czwarte, trzy piąte, dwa szóste, trzy siódme i cztery ósme. Zatrudniano 28 nauczycieli, czterech pracowników świetlicy, dwóch pracowników biblioteki, dwóch pracowników administracji oraz dziewięciu pracowników obsługi.

Z dniem 15 VI 1970 planowano zlikwidować szkołę, a jej siedzibę przekazać na rzecz IX LO. Przyczyną było przeznaczenie dotychczasowej siedziby IX LO przy ul. Bażyńskiego na rektorat i administrację nowo powołanego UG. Pisma przeciwko likwidacji wystosowane między innymi do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku oraz Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) pozostały bez odpowiedzi. Dyrekcja SP nr 44 nie otrzymała żadnego aktu prawnego likwidacji placówki. Działalność SP nr 44 została zawieszona. Planowano wybudować dla niej nową siedzibę na Przymorzu.

1 IX 1972 SP nr 44 wznowiła działalność w nowym budynku szkolnym przy ul. Lumumby 24 (obecnie ul. Jagiellońska), w którym wygospodarowano 18 klasopracowni oraz 6 gabinetów. Naukę w nowej siedzibie rozpoczęło 1200 uczniów, podzielonych na 35 oddziałów. Zatrudniano 44 nauczycieli. Na elewacji budynku przy wejściu głównym zawieszono tablicę upamiętniającą patrona, przeniesioną z poprzedniej siedziby. Przekazano również dawny sztandar. W 1972 w budynku placówki usytuowano Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, obsługujący wszystkie szkoły na Przymorzu (zlikwidowany w 2007).

W roku szkolnym 1978/1979 powstało boisko szkolne do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa. Uczniowie odnosili sukcesy w lekkoatletyce i biegach przełajowych. Najlepsi absolwenci otrzymywali odznakę „Srebrnej Tarczy”. W roku szkolnym 1992/1993 w sali lekcyjnej nr 210 otwarto Izbę Kaszubską. W roku szkolnym 1996/1997 prowadzono 17 oddziałów, w tym: dwa oddziały pierwsze, dwa drugie, dwa trzecie, dwa czwarte, dwa piąte, trzy szóste, dwa siódme i dwa ósme.

W SP nr 44 działały: ZHP (od 1973 szczep harcerski im. „Obrońców Helu”), Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTTK, SKO, Szkolne Koło PCK, koło polonistyczne, języka rosyjskiego, biologiczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, matematyczne, żywego słowa, sprawne ręce, zespół muzyczny, zespół recytatorski, chór, balet oraz orkiestra. Wydawano gazetkę szkolną „Czterdzieści Cztery”.

W 2003 placówce przyznano tytuł „Szkoła z klasą”, w 2006 certyfikat „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”. W 2007 brała udział w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”. W latach 2006–2011 uczestniczyła w programie „Comenius” – prowadzono współpracę ze szkołami z Hiszpanii, Litwy, Łotwy i Słowacji. W latach 2019–2021 realizowano program „Erasmus +” dla nauczycieli, współpracowano ze szkołami z Włoch, Malty oraz Hiszpanii. Brała udział w ogólnopolskim programie zdrowotnym „Szkoła na widelcu”, lokalnym programie „Gdańsk jeMY zdrowo” oraz projekcie „Gdańsk wdraża tablety”.

W 2010 zamontowano dźwig (windę) dla osób niepełnosprawnych. W 2012, w zakresie programu „Radosna Szkoła”, powstał nowy plac zabaw. 26 XI 2013 otwarto nowy kompleks sportowy, sfinansowany ze środków własnych miasta Gdańska. Zbudowano boisko wielofunkcyjne o poliuretanowej nawierzchni do gry w koszykówkę i piłkę nożną, mniejsze boisko wielofunkcyjne poliuretanowe do gry w siatkówkę oraz piłkę ręczną. Powstała również skocznia do skoku w dal oraz bieżna czterotorowa. W 2016 przebudowano węzeł żywieniowy. W 2019 na pierwszym piętrze otwarto salę lekcyjną dedykowaną Adamowi Mickiewiczowi, w której jest eksponowane między innymi popiersie patrona. W 2020 wyremontowano salę gimnastyczną, szatnie, salę do fizyki i chemii oraz sale językowe. Placówka posiada nowoczesne wyposażenie, między innymi wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w komputery, monitory interaktywne i rzutniki. W latach 2001–2021 w siedzibie SP nr 44 funkcjonowała filia Szkoły Muzycznej z Rumii.

SP nr 44 specjalizuje się w kształceniu integracyjnym. W 1991 w szkole wprowadzono nauczanie integracyjne, a w 1993 uruchomiono pierwszą klasę integracyjną. Od 2000 organizowała ogólnopolskie konferencje dotyczące nauczania integracyjnego. Była również jednym z organizatorów konkursu „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych”. W 2015 założono sekcję judo dla uczniów niepełnosprawnych. Jest prowadzona rehabilitacja, integracja sensoryczna, terapia metodą Tomatisa, komunikacja alternatywna, ćwiczenia na basenie oraz boccia dla osób niepełnosprawnych. Posiada interaktywny „magiczny” dywan. Placówka bierze udział w projekcie „Ikar” dla dzieci niepełnosprawnych. Współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym (SORW) dla dzieci z autyzmem w Gdańsku, z UG i Politechniką Gdańską (PG).

Uczniowie odnoszą sukcesy w międzynarodowym konkursie „Wielki Maraton Czytelniczy” oraz w międzynarodowych festiwalach muzycznych (między innymi zdobyli w 2006 i 2016 „Srebrną Jodłę” w kategoriach solo i zespół na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Kielcach, w 2019 I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu „Intershow” w Nowym Targu oraz w 2021 i 2022 I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu „Digi – Talenty”. Szkoła uczestniczy w programach zdrowotnych: „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”. Bierze udział w akcji miejskiej | „Rowerowy maj”, w gdańskim „Programie Edukacji Morskiej”, projekcie „Gdańskie Wody”, „Dzika klasa”, „Gratosfera”, programie wychowania morskiego „Gdańsk pod żaglami wiedzy”, „E-Twinning” oraz w projekcie „Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2022”. Od 2019 uczestniczy w programie „Erasmus +” dla uczniów i współpracuje z Wielką Brytanią. Od 2022 oddział przedszkolny bierze udział w międzynarodowym projekcie „Let’s find autumn outside” (współpraca ze Szwecją i Danią). W 2021 i 2022 SP nr 44 otrzymała ogólnopolski tytuł Laureata „Orłów Edukacji”. W 2021 uzyskała pierwsze wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Selfie +” w kategorii „Twój projekt w jednym ujęciu – wyrównywanie szans”.

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzono zajęcia pozalekcyjne: kulinarne „Kuchcikowo”, techniczne (pracownia stolarska i rękodzieła), zajęcia rekreacyjno-sportowe, koło teatralne, informatyczne, językowe, ekologiczne, plastyczne, wokalne, taneczne, czytelnicze oraz koło Odysei Umysłu. Najlepsi absolwenci otrzymują Nagrodę im. Adama Mickiewicza oraz Nagrodę Dyrektora. Logo szkoły w kształcie koła, w centrum znajduje się wizerunek Adama Mickiewicza, wokół zapisano nazwę szkoły i imię patrona. 13 X 2022 obchodzono jubileusz 50-lecia działalności placówki na Przymorzu.

W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszczało 389 uczniów (wraz z oddziałem przedszkolnym). Funkcjonowało 19 oddziałów, w tym: jeden oddział przedszkolny, dwa pierwsze, dwa drugie, dwa trzecie, dwa czwarte, dwa piąte, dwa szóste, trzy siódme i trzy ósme. Zatrudniano 80 czynnych nauczycieli oraz 18 pracowników administracji i obsługi. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 44
Lata Imię i nazwisko
1955–1968 Zofia Gumińska
1968–1970 Zygmunt Solarski
1972–1979 Lesław Księżopolski
1979–1980 Marian Minta
1980–1984 Edmund Bieliński
1984–1987 Anna Maria Czekatowska
1987–2004 Irena Karbowiak
2004–2018 Maciej Barański
2018– Małgorzata Szczepańska–Stankiewicz
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania