SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 41 po rozbudowie, 1967

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41, ul. Trakt Św. Wojciecha 353, Gdańsk- Lipce. Rozpoczęła działalność 15 V 1945 jako Szkoła Powszechna w Lipiczu (Lipce), w budynku szkolnym datowanym na ok. 1920. Przed II wojną światową funkcjonowała w nim Volksschule in Gute Herberge (Lipce). 15 V 1945 naukę zapoczątkowało 16 uczniów podzielonych na trzy oddziały. Korzystano z trzech sal lekcyjnych. Placówka podlegała Zarządowi Gminnemu w Pruszczu.

W roku szkolnym 1946/1947 realizowano program nauczania pięciu klas. Do szkoły uczęszczało 74 uczniów podzielonych na pięć oddziałów. Zatrudniano trzech nauczycieli. W roku szkolnym 1947/1948 w placówce uczyło się 126 uczniów tworzących sześć oddziałów, w tym: jeden – oddział pierwszy, jeden – drugi, jeden – trzeci, jeden – czwarty, jeden – piąty i jeden – szósty. Zatrudniano czterech nauczycieli. Obwód placówki obejmował miejscowości: Lipce, Nobel ( Niegowo), częściowo Scharfenort ( Ostróżek) i częściowo Orunię.

W roku szkolnym 1951/1952 do placówki uczęszczało 136 uczniów tworzących siedem oddziałów, w tym: jeden oddział pierwszy, jeden – drugi, jeden – trzeci, jeden – czwarty, jeden – piąty, jeden – szósty i jeden – siódmy. Zatrudniano czterech nauczycieli i jednego pracownika obsługi. Jej nazwa brzmiała Publiczna Szkoła Powszechna w Lipiczu.

15 I 1954 obszar Lipiec został włączony w granice administracyjne miasta Gdańska. Szkole nadano nr 41. Od tej pory jej nazwa to Szkoła Podstawowa nr 41 w Gdańsku-Lipcach ul. Jedności Robotniczej 353 (od 1998 Trakt św. Wojciecha). W roku szkolnym 1953/1954 uczyło się w niej 127 uczniów tworzących siedem oddziałów, w tym: jeden oddział pierwszy, jeden – drugi, jeden – trzeci, jeden – czwarty, jeden – piąty, jeden – szósty oraz jeden – siódmy. Dysponowano czterema salami lekcyjnymi. Zatrudniano pięciu nauczycieli, a także jednego pracownika obsługi.

W roku szkolnym 1956/1957 do placówki uczęszczało 147 uczniów podzielonych na siedem oddziałów. W dalszym ciągu dysponowano czterema salami lekcyjnymi. Zatrudniano pięciu nauczycieli oraz jednego pracownika obsługi. W 1960 w szkole uczyło się 205 uczniów, w 1963 liczba uczniów wynosiła aż 265. Istniała coraz pilniejsza potrzeba rozbudowy infrastruktury szkolnej. 5 IV 1967 wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego pawilonu szkolnego, który został uroczyście oddany do eksploatacji 4 IX 1967. Jego powierzchnia wynosiła 630 m², został zespolony łącznikiem ze starym budynkiem szkoły. Wygospodarowano w nim pięć nowych sal lekcyjnych, toalety oraz przestronny korytarz. W kwietniu 1973 rozpoczęto budowę boiska szkolnego, prace zakończono w 1975. W roku szkolnym 1993/1994 przeprowadzono remont kapitalny szkoły. Wybudowano również łącznik między szkołą a świetlicą.

W roku szkolnym 2007/2008 wstrzymano nabór uczniów do oddziałów przedszkolnych i pierwszych. Placówkę zlikwidowano 31 VIII 2008. Jej obwód przejęły Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Stromej 19 i Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Ubocze 3. Budynek szkolny wyburzono w związku z budową Obwodnicy Południowej. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 41
Lata Imię i nazwisko
1945–1950 Ryszard Arendzikowski
1950–1958 Irena Sadowska
1958–1969 Aniela Iglikowska
1969–1976 Zenon Mencina
1976–1981 Krystyna Łomińska
1981–1992 Wanda Bury
1992–2003 Anna Ostrowska
2003–2008 Marzena Wiercioch
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania