SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 3 w budowie
Szkoła Podstawowa nr 3, wejście główne, 2022
Szkoła Podstawowa nr 3, 2022
Basen pływacki przy Szkole Podstawowej nr 3, 2022
Sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 z 1991
Sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 z 2021


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II, ul. Chałubińskiego 13, Gdańsk–Chełm. Rozpoczęła działalność 1 IX 1984. Naukę zapoczątkowało 858 uczniów, podzielonych na 25 oddziałów klasowych i pięć oddziałów przedszkolnych. Zatrudniano 45 nauczycieli. Kompleks szkolny budowano etapami, w sierpniu 1984 oddano w użytkowanie segment A (dydaktyczny), w październiku 1984 segment D (administracyjno-żywieniowy), w 1985 segmenty B i C (oba dydaktyczne). Halę sportową ukończono w 1987.

W roku szkolnym 1986/1987 do szkoły uczęszczało 1734 uczniów, podzielonych na 58 oddziałów klasowych i pięć oddziałów przedszkolnych. Zatrudniano 76 nauczycieli. Prowadzono naukę w trybie zmianowym (1,5 zmiany). W roku szkolnym 1988/1989 w placówce uczyło się 2717 uczniów, podzielonych na 82 oddziały klasowe. Zatrudniano 110 nauczycieli. 15 VI 1991 szkole nadano imię Józefa Conrada Korzeniowskiego. Przekazano sztandar. Na awersie usytuowano godło narodowe na tle flagi państwowej. Na rewersie na zielonym płacie wyhaftowano koło sterowe i pióro z kałamarzem, okolone nazwą szkoły i imieniem patrona. W roku szkolnym 1991/1992 do szkoły uczęszczało aż 3479 uczniów, funkcjonowało 106 oddziałów klasowych i siedem oddziałów przedszkolnych Zatrudniano 156 nauczycieli.

W 1993 obwód placówki zmniejszył się, około 1200 uczniów przeniesiono do nowo otwartej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana 2. W roku szkolnym 1994/1995 w SP nr 3 uczyło się 2218 uczniów, prowadzono 84 oddziały. Zatrudniano 141 nauczycieli pełnozatrudnionych i 11 niepełnozatrudnionych. W roku szkolnym 1998/1999 do szkoły uczęszczało 1645 uczniów, podzielonych na 64 oddziały klasowe. Zatrudniano 112 nauczycieli.

W SP nr 3 działało ZHP (od 1986 szczep harcerski „Bór”, na terenie szkoły znajdowała się harcówka), harcerski zespół instrumentalno-wokalny, Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody (LOP), Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej (TPPR), koło języka rosyjskiego, plastyczne, fotograficzne, fizyczne, teatrzyk kukiełkowy, koło miłośników okrętów i statków, Koło Edukacji Morskiej, od 1999 Szkolny Klub Europejski.

Promowano sport (szczególnie judo: od 1988 działała sekcja judo; piłkę ręczną, lekkoatletykę, koszykówkę), edukację morską i ekologię. Prowadzono klasy polonistyczne, artystyczne, usportowione (od roku szkolnego 1989/1990 na poziomie klas V–VIII), terapeutyczne, dyslektyczne, matematyczne, języka angielskiego oraz ekologiczne. Wydawano gazetkę szkolną „Echo”. Najlepsi uczniowie otrzymywali wyróżnienie w postaci Srebrnej Tarczy. W 1995 szkoła została przyjęta do grona Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół. W latach 1998–2001 brała udział w programie „Socrates Comenius”, współpracując ze szkołami z Francji, Niemiec i Włoch. 1 IX 1999 powołano Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ZKPiG) nr 3, składający się ze SP nr 3 oraz Gimnazjum nr 3. W roku szkolnym 2003/2004 w SP nr 3 działało: PTTK, klub turystyczny „Alpino”, szczep harcerski „Bór”, klub rowerowy, koło komputerowe, Szkolny Klub Europejski, szkolny Klub Koniczynka, zajęcia filmowe, chór, judo, tenis stołowy, halowa piłka nożna, unihokej, koszykówka, piłka ręczna (przy szkole działał Uczniowski Klub Sportowy (UKS) „Conrad”) i siatkówka. W czerwcu 2004 przy ZKPiG nr 3 oddano w użytkowanie nowy basen pływacki.

31 VIII 2004 SP nr 3 zlikwidowano, rozwiązując tym samym ZKPiG nr 3. Od tamtej pory w siedzibie funkcjonowało wyłącznie Gimnazjum nr 3. Obwód zlikwidowanej placówki przejęła SP nr 8 przy ul. Dragana 2 i Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Reformackiej 18. W wyniku reformy oświaty 1 IX 2017 Gimnazjum nr 3 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3. Po gimnazjum szkoła przejęła imię Jana Pawła II. Od 2017 funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) nr 7, razem z VII Liceum Ogólnokształcącym (LO), przeniesionym w 2007 na ul. Chałubińskiego 13.

W 2021 SP nr 3 otrzymała nowy sztandar. Na awersie o czerwonym płacie przedstawiono godło narodowe, na górze napis „Rzeczpospolita Polska”, a u dołu dewizę „Prawda, Sprawiedliwość, Dobro, Piękno”. W centrum rewersu o żółto-niebieskim płacie usytuowano wizerunek Jana Pawła II, otoczony nazwą szkoły i imieniem patrona. Szkoła posiada logo w kształcie koła o granatowym obramowaniu. W centrum napis „SP3”, okolony nazwą szkoły oraz imieniem patrona. W 2021 oddano w użytkowanie sześć nowych pracowni językowych. W placówce działa gabinet stomatologiczny.

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzono zajęcia pozalekcyjne takie jak: koło czytelnicze, podróżniczo-przyrodnicze, szachowe, języka francuskiego, klub turystyczny „Alpino”, zajęcia filmowe, plastyczne, językowe, pierwsza pomoc przedmedyczna, Szkolne Koło Caritas, Szkolny Klub Wolontariatu „Siedmiu Wspaniałych”, pływanie (Szkolny Klub Sportowy), piłka ręczna (Uczniowski Klub Sportowy UKS „Conrad”). W ramach Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców (ALSR) działa drużyna „Trójka”. W SP nr 3 są prowadzone oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim, oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim oraz oddziały sportowe w dyscyplinie piłki ręcznej.

W roku szkolnym 2021/2022 do SP nr 3 uczęszczało 217 uczniów (wraz z oddziałem przedszkolnym). Funkcjonowało 11 oddziałów, w tym: jeden oddział przedszkolny, dwa – pierwsze, dwa – drugie, dwa – trzecie, trzy – czwarte i jeden piąty. W ZSO nr 7 zatrudniano 97 czynnych nauczycieli, siedmiu pracowników administracji i 25 pracowników obsługi. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 3
Lata Imię i nazwisko
1984 – 1989 Bronisław Kuc
1989 – 30 IX 2003 Elżbieta Kleczyk
1 X 2003 – 31 III 2004 Marcin Hintz (p.o.)
1 IV 2004 – 31 VIII 2004 Marcin Hintz
1 IX 2017 – Marcin Hintz
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania