SZKOŁA ŚREDNIA OGÓLNOZAWODOWA GDAŃSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gwiazdka w Szkole Średniej Ogólnozawodowej Gdańskiej Macierzy Szkolnej, 21 XII 1934
Sala gimnastyczna

SZKOŁA ŚREDNIA OGÓLNOZAWODOWA GDAŃSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ w II Wolnym Mieście Gdańsku. Konstytucyjne zebranie w sprawie jej uruchomienia odbyło się 27 VI 1934 (wybrano wówczas między innymi komitet rodzicielski), otwarta 1 V 1934 w gmachu byłej Dyrekcji Kolei przy Am Olivaertor 2/4 (ul. Dyrekcyjna), poświęcona 20 października, między innymi z udziałem Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku Kazimierza Papée. Przeznaczona dla polskiej młodzieży, która nie nosiła się z planami podjęcia studiów i nie uczyła się w Gimnazjum Polskim. Nauka rozpoczynała się po ukończeniu obowiązkowej czwartej (wyjątkowo trzeciej) klasy szkoły powszechnej i 10 roku życia, trwała sześć lat. Z egzaminów wstępnych (pisemnych i ustnych z języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki i religii) zwolnieni byli uczniowie szkół powszechnych Gdańskiej Macierzy Szkolnej. Po ukończeniu szkoły można było kontynuować naukę w polskiej Wyższej Szkole Handlowej lub innych szkołach zawodowych w Polsce.

Program obejmował zarówno przedmioty ogólnokształcące, w tym języki obce (w odróżnieniu od gimnazjum - bez języka łacińskiego), jak i (w mniejszym wymiarze) przedmioty zawodowe (rachunkowość, korespondencję zawodową, gospodarstwo domowe, ogrodnictwo). Organizatorem szkoły i jej dyrektorem przez cały okres istnienia był Kazimierz Sołtysik, większość nauczycieli stanowili pedagodzy z Gimnazjum Polskiego i Szkół Handlowych. Koszt nauki wynosił 10 guldenów miesięcznie (zwolnione były dzieci pracowników PKP, dla biedniejszych możliwe było obniżenie czesnego). Poza salami lekcyjnymi i pracowniami szkoła dysponowała aulą, salą gimnastyczną, własnym dziedzińcem. W 1934 uczęszczało do niej 42 uczniów (w chwili otwarcia uruchomiono tylko pierwszą klasę, skestę), w 1935 – 72, w 1936 – 110, w 1937 – 147, z których 113 miało rodziców z obywatelstwem II WMG, 33 z obywatelstwem polskim (jedno z obywatelstwem innym).

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania