STECKA-PASZKIEWICZ LEOKADIA, farmaceutka, wykładowca w Akademii Medycznej w Gdańsku

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

LEOKADIA STECKA-PASZKIEWICZ (2 VII 1923 Mołczadź (obecnie Białoruś) – 11 VI 2003 Gdańsk), farmaceutka ze specjalizacją I stopnia z zielarstwa leczniczego, farmacji aptecznej i analityki farmaceutycznej, wykładowca Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG). Córka Jana Steckiego, pracownika Polskich Kolei Państwowych oraz Marii z domu Trubko, gospodyni domowej. Siostra Leonarda, lekarza, zamordowanego w 1940 w Katyniu oraz Mikołaja, pracownika mleczarni i Polskich Kolei Państwowych.

W latach 1930–1936 uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Mołczadzi. Naukę kontynuowała w Gimnazjum im. Marii z Billewiczów Piłsudskich w Baranowiczach. Po zamknięciu gimnazjum po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1939 podjęła naukę w polskiej dziesięciolatce w Baranowiczach i ukończyła dziewięć klas. W latach 1941–1944 pracowała w biurze budowlanym na stanowisku pomocy biurowej. Od 1943 w szeregach Armii Krajowej, łączniczka (podporucznik rezerwy). W latach 1944–1945 pracowała jako pomoc biurowa w Zarządzie Handlu Miejskiego w Baranowicach. W 1945 aresztowana przez NKWD, po dwunastotygodniowym śledztwie zesłana do obozu w Mołotowsku. Zwolniona w czerwcu 1948 przybyła do rodziny, do Gdańska. Podjęła naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych we Wrzeszczu, następnie w Oliwie, w 1949 zdała maturę.

W latach 1949–1953 studiowała na Wydziale Farmaceutycznym AMG. Na ostatnim roku studiów podjęła pracę w Kole Naukowym przy Zakładzie Chemii Organicznej. W 1953 ukończyła studia z wyróżnieniem i podjęła pracę w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej AMG na stanowisku zastępcy asystenta. Pod koniec roku awansowała na stanowisko asystenta. W 1954 została służbowo oddelegowana do Katedry Farmakognozji. W tym samym roku odbyła kilkutygodniowy staż w Państwowym Instytucie Naukowym Leczniczych Surowców Roślinnych w Poznaniu. W 1956 awansowała na stanowisko starszego asystenta, a w 1964 na stanowisko starszego asystenta naukowo-technicznego. W 1965 obroniła pracę doktorską Zawartość saponiny w niektórych gatunkach z rodzaju Polemonium L. oraz ich izolacja z organów podziemnych (promotor prof. Józef Kołodziejski) i została adiunktem. W latach 1967–1969 pełniła funkcję zastępcy opiekuna III roku Wydziału Farmaceutycznego AMG. W Katedrze Farmakognozji pracowała do 1970. Po zmianach organizacyjnych Katedry i powstaniu samodzielnej jednostki, Ogrodu Roślin Leczniczych, została jej kierownikiem na etacie starszego wykładowcy. W 1974 odbyła kilkutygodniowy staż naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 31 XII 1983 przeszła na emeryturę.

Była członkiem Rady Szkoły do Spraw Młodzieży (1973–1975), zastępcą rzecznika dyscyplinarnego w Komisji Dyscyplinarnej dla studentów AMG. Zajmowała się botaniką i uprawą roślin leczniczych. Badała wpływ warunków uprawy na jakość surowców leczniczych. Opublikowała między innymi Über das Kämferol- 3,7-dirhamnosid aus Eryngium planum L. („Zeitschrift Chemie”, 1983); Oznaczenie saponin w organach podziemnych niektórych gatunków Saponaria L. („Farmacja Polska”, 1981). Była współautorką podręcznika akademickiego z anatomii morfologicznej wydanego w Gdańsku w 1970. Zapoczątkowała powstanie i ukazanie się pierwszej publikacji Index Seminum Ogrodu Roślin Leczniczych.

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (od 1954), Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1954), członkiem i współzałożycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji AMG (od 1992), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia przy AMG, stowarzyszenia Bratnia Pomoc działającego przy Akademii Lekarskiej (AMG) (1949-1950), Komitetu Uczelnianego Zrzeszenia Studentów Polskich przy AMG (1952-1953), Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (od 1952), działała w Kole Przewodników PTTK przy Zarządzie Okręgu PTTK w Gdańsku.

Odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), medalem pamiątkowy 30-lecia AMG, Medalem im. Jana Szastera Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Od 1976 żona Franciszka Paszkiewicza, bezdzietna. SeKo PP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania