STACJA KOLEJOWA GDAŃSK OLSZYNKA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Stacja kolejowa Gdańsk Olszynka, widok z kładki przy ul. Modrej w kierunku stacji Gdańsk Port Północny i bocznicy do Rafinerii Gdańskiej, 2022
Wjazd na stację Gdańsk Olszynka w kierunku stacji Gdańsk Południowy, 2022
Nastawnia Gdańsk Olszynka, widok w kierunku stacji Gdańsk Południowy, 2022

STACJA KOLEJOWA GDAŃSK OLSZYNKA, węzłowa stacja kolejowa w dzielnicach Gdańsk- Olszynka i Gdańsk- Rudniki. Zlokalizowana na 10,2 kilometrze linii kolejowej numer 226 (Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny). W obrębie stacji kończy się linia kolejowa numer 721 (Gdańsk Południowy – Gdańsk Olszynka R1). Otwarta w 1905 jako Sandweg. Po zakończeniu II wojny światowej nazwano ją Piaski Gdańskie, a w 1960 – Gdańsk Piaski. Od 1975 nosi obecną nazwę.

Z jej zachodniej głowicy wybiegają: w kierunku stacji Pruszcz Gdański – dwutorowa, zelektryfikowana linia z samoczynną blokadą liniową numer 226 oraz w kierunku stacji Gdańsk Południowy – jednotorowa, zelektryfikowana linia numer 721 (odgałęzia się ona w punkcie oznaczonym jako Gdańsk Olszynka R1). Ze wschodniej głowicy wychodzi dwutorowa, zelektryfikowana linia z samoczynną blokadą liniową numer 226 w kierunku stacji Gdańsk Port Północny oraz bocznica do Rafinerii Gdańskiej. Stacja posiada sześć torów głównych, od strony północnej są to kolejno tory o numerach: 4, 2, 1, 3, 5 i 7. Tory o numerach 9 i 11 zostały zlikwidowane po 2012. W jej obrębie znajdują się przejazdy kolejowe: od strony stacji Gdańsk Port Północny – w ciągu ul. Zawodzie, a od strony stacji Pruszcz Gdański – w ciągu ulic: Łanowej, Przybrzeżnej i Wschodniej. Wzdłuż torów stacyjnych biegną ulice: Jelinki i Ścieżki (od strony północnej) oraz Niwki i Błońska (od strony południowej). W obrębie stacji znajdują się również most kolejowy nad rzeką Motławą oraz naziemne przejście dla pieszych (kładka) nad torami stacyjnymi w ciągu ul. Modrej.

Do 1949 pełniła między innymi funkcję stacji przeładunkowej pomiędzy koleją normalnotorową a wąskotorową, na co pozwalała znajdująca się w jej obrębie ładownia. Na stacji funkcjonowało skrzyżowanie torów normalnotorowych oraz wąskotorowych. W 1975 przestało ono istnieć wskutek likwidacji kolei wąskotorowej w tym miejscu.

Obecnie pełni funkcję stacji kolejowej dla ruchu towarowego. Wcześniej jej znaczenie było większe – kończyły lub zaczynały na niej swój bieg pociągi z wagonami przeznaczonymi na i z bocznicy zakładów Lotos. Po elektryfikacji bocznicy w 2008 składy towarowe bezpośrednio do niej wjeżdżają i wyjeżdżają z niej. Powodem przyjętego rozwiązania były częste kradzieże paliwa z wagonów czekających na stacji. Ruch pasażerski obsługiwany jest tylko w wyjątkowych, jednak bez możliwości wsiadania i wysiadania podróżnych (brak na stacji peronów). Tory stacyjne zaopatrzone są w sygnalizację świetlną.

W latach 2015–2016 stacja wraz z przyległymi liniami kolejowymi została zmodernizowana, między innymi przebudowano układ rozjazdów oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym z przekaźnikowych na komputerowe. W tym samym czasie wybudowano nową nastawnię oznaczoną symbolem GOl, z której prowadzony jest ruch pociągów. Stara nastawnia, oznaczona tym samym skrótem literowym, została zlikwidowana. Tory częściowo osłonięto ekranami akustycznymi. W wyniku prac modernizacyjnych na stacji zainstalowano zdalne sterowanie dla dawnego posterunku Motława Most (punkt obecnie zwany Gdańsk Olszynka R1) i posterunku odgałęźnego Gdańsk Święty Wojciech. Tym samym zyskała ona status stacji węzłowej. Planowana jest obsługa ruchu pociągów na stacji z Lokalnego Centrum Sterowania Gdańsk Port Północny. PP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania