SOCIETAS LITTERARIA CUIUS SYMBOLUM VIRTUTIS ET SCIENTIARUM INCREMENTA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

SOCIETAS LITTERARIA CUIUS SYMBOLUM VIRTUTIS ET SCIENTIARUM INCREMENTA, pierwsze towarzystwo naukowe w Gdańsku, powstałe 23 X 1720. Założone przez sekretarza miejskiego i ławnika Friedricha Gottlieba Engelckego, Karla Gottlieba Ehlera, Gottfrieda Lengnicha, pisarza sądowego Johanna Heinricha Morgnera, kupca Gottfrieda Penskiego. Liczbę członków określano początkowo na nie mniej niż trzech, a nie więcej niż siedmiu, od 23 X 1721 nie więcej niż 9 (przyjęto wówczas Christiana Gabriela Schrödera, Valentina Andreasa Borckmanna (syna burmistrza Andreasa Borckmanna) i Johanna Philipa Breyna).

Towarzystwem kierował zarząd (prezes i sekretarz wybierany co kwartał), prowadzono księgę protokołów Ephemerides Societatis. Do przechowywania oryginałów wystąpień służyły Acta Litteraria. Miało być forum dyskusyjnym w dziedzinach historii, literatury, moralności, prawa, fizyki, matematyki z udziałem zapraszanych specjalistów. Wystąpienia dotyczyły zagadnień, którymi zajmowali się członkowie i zaproszeni goście, specjaliści z danej dziedziny wiedzy. Wykluczano dyskusje teologiczne, posiedzenia odbywały się raz na tydzień (w poniedziałki). Początkowo dominowały dyskusje humanistyczne, po odejściu w 1722 Gottfrieda Lengnicha i Gottfrieda Penskiego – przyrodnicze, po kolejnym poszerzeniu składu towarzystwa w styczniu 1722 o przyrodników Davida Kade i Jacoba Theodora Kleina.

Spotkania odbywały się w mieszkaniach członków, od 1724 u Johanna Heinricha Morgnera. Fundusze składały się z wpisowego (jeden dukat) oraz kar za spóźnienia, nieobecność lub nieprzygotowanie referatu. Ostatnie zebranie odbyło się w kwietniu 1727. Upadło z powodu braku zainteresowania, jego dorobek poszedł w zapomnienie. Zachował się złożony z 18 paragrafów statut towarzystwa. Rok po założeniu gdańskiego Societas Litteraria powstało podobne towarzystwo o tej samej nazwie w Elblągu, upadło również w 1727. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania