SMOLIŃSKI MAREK, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Marek Smoliński

MAREK SMOLIŃSKI (ur. 25 IV 1969 Szczytno), historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Najmłodsze dziecko księgowego o krajowych uprawnieniach biegłego rewidenta Ryszarda (3 IV 1932 – 10 I 2010 Gdańsk) i nauczycielki Krystyny (10 II 1933 – 7 VII 2011 Gdańsk). W Szczytnie w 1984 absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, w 1988 Liceum im. Jana III Sobieskiego. W latach 1988–1991 kształcił się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie na kierunku technik samochodowy i spedytor. Od 1991 do 1996 studiował w Instytucie Historii (IH) UG. Od 1991 do 1999 był uczestnikiem Studium Doktoranckiego przy Wydziale Filologiczno-Historycznym UG, jednocześnie pracował jako administrator Sieci Intranetowej Novell 3.12 i 4.0 w Zakładach Budownictwa Kolejowego w Gdańsku. Od 1998, jako operator dtp (Desktop Publishing) obsługujący aplikacje QuarkXpress i Adobe InDesign, współpracował z trójmiejskimi, a następnie ogólnopolskimi i niemieckimi wydawnictwami publikującymi humanistyczną literaturę naukową. Do 2023 od strony techniczno-edytorskiej przygotował do publikacji ponad 400 prac naukowych.

Od 1998 doktor na podstawie rozprawy Polityka zachodnia księcia gdańsko-pomorskiego Świętopełka (promotor: prof. Błażej Śliwiński, druk: 2000). Od 1999 adiunkt w kierowanym przez promotora Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii IH UG. Od 2009, na podstawie dorobku i monografii Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich od połowy XII do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku (Gdańsk 2008) doktor habilitowany. Od 2010 profesor UG, od 2018 kierownik Zakładu Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii IH UG.

Badacz średniowiecznej historii Pomorza, zakonów rycerskich (przede wszystkim joannitów) i relacji książąt piastowskich z władcami Brandenburgii i Czech w XII i XIII wieku. Autor artykułów i monografii Caesar et duces Poloniae. Studia z dziejów stosunków polsko-niemieckich w drugiej połowie XII wieku (1146–1191) (Gdańsk 2006) i Świętopełk gdański (Poznań 2016).

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komitetu Stałego Mediewistów Polskich. Żonaty z Aleksandrą, ojciec Macieja i Jakuba. BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania