SKORPION, pismo

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Drugi numer pisma „Skorpion”, listopad 1982

„SKORPION”, gdańskie pismo opozycyjne, wydawane w podziemiu w latach 1982–1983. Jego pomysłodawczynią była Joanna Duda-Gwiazda, z którą współpracował Marek Kubasiewicz. W skład redakcji wchodzili też Stefan Adamski i Stanisław Kowalski. Wśród współpracowników byli: Andrzeja Gwiazda, Wojciech Hrynkiewicz i Andrzej Mróz. Drukiem zajmowali się: Anna Brodzikowska, Magdalena i Marek Czachorowie, Krzysztof Jasik, Zbigniew Mielewczyk, Janusz Prendota, Wojciech Pytel i Daniel Trapkowski. W kolportaż zaangażowani byli: Urszula Adamus, Marek Balicki, Adam Burkiewicz, Ryszard Czajkowski, Andrzej Dorniak, Krzysztof Dowgiałło, Piotr Dyk, Wojciech Hrynkiewicz, Jacek Kozłowski, Wiesław Krementowski, Andrzej Leszczyński, Magdalena Modzelewska, Mariusz Muskat, Celina Mróz, Maryla Płońska, Alina Pienkowska, Bernadeta Stankiewicz, Zbigniew Stefański, Henryk Szabała, Joanna i Michał Wojciechowiczowie, Mariusz Wielebski, Krzysztof Wójcicki i Jan Zapolnik.

Pismo opatrzone było podtytułem: „Publicystyczno-literackie pismo podziemne” i adresowano je głównie do środowiska inteligenckiego. Na jego łamach ukazywały się artykuły informacyjne, publicystyka i wiersze. Pismo drukowano metodą wałkową. Miało objętość 10 stron i format A4. Nakład wynosił kilkaset egzemplarzy. Fundusze na działalność wydawniczą pozyskiwano z dobrowolnych wpłat i składek. Łącznie ukazały się trzy numery: pierwszy w październiku 1982, drugi w listopadzie 1982, trzeci na przełomie 1982 i 1983. Kontynuacją „Skorpiona” było pismo „Poza Układem”. PB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania