DOWGIAŁŁO KRZYSZTOF, działacz opozycyjny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Krzysztof Dowgiałło

KRZYSZTOF DOWGIAŁŁO (ur. 30 VI 1938 Nowomalin koło Ostroga, Wołyń), działacz opozycyjny. Syn Karola i Zofii. W 1962 absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1963–1967 pracował jako architekt w Wielkiej Brytanii, Francji i Algierii, w 1967–1983 w gdańskim Miastoprojekcie.

W sierpniu 1980 współorganizator strajku w Miastoprojekcie, przewodniczący komitetu strajkowego, delegat do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od listopada 1980 w Solidarności; przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej. W lipcu 1981 delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańska, członek Zarządu Regionu, delegat na Pierwszy (I) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 13–16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, członek Regionalnego Komitetu Strajkowego, po pacyfikacji 16 grudnia aresztowany, osadzony w Areszcie Śledczym; z powodu choroby serca od 27 stycznia do 9 marca 1982 przebywał w szpitalu Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. 28 V 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na cztery lata więzienia i pozbawienia praw publicznych. Od 3 VI 1982 osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach, brał udział w głodówkach, wydawał więzienną gazetkę „Pilnik”. Z uwagi na trudna sytuacje rodziny, 14 I 1983 uzyskał przerwę w odbywaniu kary, w czerwcu wykonanie reszty wyroku zawieszono na trzy lata. Zwolniony z pracy, był współzałożycielem Spółdzielni Twórczość Architektoniczna. 11 VI 1984 ponownie aresztowany za przygotowywanie i przechowywanie nielegalnych wydawnictw, odmówił wszelkich zeznań, zwolniony 26 lipca na mocy ogólnej amnestii.

Od 1985 redaktor „Biuletynu Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej «Gryps»”. W latach 1986–1988 członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Gdańsk, jej przedstawiciel w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. W czasie pobytu w Trójmieście papieża Jana Pawła II zatrzymany 10–12 VI 1987 w areszcie w Tczewie pod zarzutem przygotowań do nielegalnej manifestacji. W maju i sierpniu 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej. W okresie 1989–1991 poseł (z Gdyni) na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z listy Komitetu Obywatelskiego (KO) „Solidarność” ( wybory 1989). Bezskutecznie kandydował do Sejmu RP w 1991, 1993, 1997 i 2001. W 1990, 1994 i 1998 wybierany do Rady Miasta Sopotu. W latach 1989–1993 wiceprzewodniczący Światowej Konfederacji Pracy. W 1990–1992 delegat na Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Gdańska, członek Zarządu Regionu, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów, członek Komisji Krajowej.

W okresie 1990–1991 w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna, 1991–1994 w Unii Demokratycznej (UD), 1994–2005 w Unii Wolności (UW), 1989–2002 radny Sopotu z list KO, UD i UW. Prowadzi własną działalność gospodarczą Dowgiałło-Swerpel, od lipca 1999 Krzysztof Dowgiałło Pracownia Architektoniczna. Taternik, zdobył między innymi Tiricz Mir (Pakistan, 7600 m).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007). Żonaty z Anną z domu Chodkiewicz, ojciec Marcina, Piotra, Wojciecha i Marii.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania