SENDEL CHRISTIAN, profesor Gimnazjum Akademickiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jeden z numerów wydawanego przez Christiana Sendela pisma „Der fromme Naturkundige” („Pobożny przyrodnik”) z 12 VII 1738

CHRISTIAN SENDEL (12 XII 1719 Elbląg – 26 V 1789 Gdańsk), lekarz, profesor gdańskiego Gimnazjum Akademickiego i dyrektor Towarzystwa Przyrodniczego. Jego dziadek Samuel przybył z Arnstad w Saksonii do Elbląga. Syn Nathanaela Constantina (1686 – 1757 Elbląg), od 1691 ucznia gimnazjum w Elblągu, w październiku 1705 zapisanego do ostatnie klasy (primy) gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, w 1709 studenta w Wittenberdze, w 1712 w Halle, doktora medycyny i lekarza miejskiego w Elblągu, oraz poślubionej w 1714 Marii Luisy z domu Poselger.

Zapisany w 1727 do gimnazjum w Elblągu, a 1 VII 1737 do ostatniej klasy (primy) gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, autor rozprawy De religione medici (Gedani 1740). Studiował medycynę na uniwersytetach w Jenie (1740) i w Erfurcie (1741). W latach 1742–1745 lekarz w Elblągu, od 1743 doktor medycyny na podstawie obronionej w Erfurcie rozprawy De respiratione difficili. Od 1745 do śmierci w Gdańsku profesor medycyny i historii naturalnej w Gimnazjum Akademickim, prowadził także zajęcia z fizyki, od 1761 także z fizjologii ludzi, zwierząt i roślin, pod koniec z historii medycyny i fizjologii z patologią. Za zgodą władz miasta prowadził prywatną pratykę lekarska, był też lekarzem miejskim. Od 1745 także członek Towarzystwa Przyrodniczego, w latach 1758–1759, 1764, 1772 i 1779–1780 jego dyrektor (najdłużej ze wszystkich). M.in. był jednym w prelegentów podczas obchodów dwustulecia Gimnazjum Akademickiego, w swoim wykładzie nakreślił historię dzieje katedry medycznej tej uczelni. W ramach Towarzystwa Przyrodniczego w 1766 wygłosił mowę pochwalną na rzecz mecenasa nauki księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, chwaląc go i za to, że wystawił w toruńskim kościele św. Janów pomnik Mikołaja Kopernika. Prowadził badania w zakresie elektryczności, optyki i obiegu wody w przyrodzie. Dla badań optycznych posługiwał się zwierciadłami wklęsłymi i wypukłymi, sprowadzanymi z Anglii, jako pierwszy zastosował soczewkę do zapalenia drewna i roztapiania ołowiu. W badaniach medycznych zastosował jako pierwszy w Europie metodę elektroterapii, czyli leczenie niektórych chorob prądem elektrycznym. Uważał, że dominująca w Gimnazjum Akademickim teologia powinna opierać się na najnowszej wiedzy.

Jego wykłady z fizyki eksperymentalnej przyciągały nie tylko studentów, ale i mieszkańców Gdańska, budząc tym niechęć zarówno władz miasta jak i Gimnazjum Akademickiego (nastawionych nieufnie do nauk przyrodniczych i preferujących łacinę niż język niemiecki). Autor m.in. De pluvia (1757), Causa efficiens motus astrorum (1769), wydawca „Der fromme Naturkundige” („Pobożny przyrodnik”, 1738–1739), pisma o charakterze moralno-przyrodniczym ( Czasopisma moralne w XVIII wieku), redaktor pisma ogłoszeniowego „Danziger Erfahrungen”. Był właścicielem kamienicy przy Hundegasse 241 (ul. Ogarna 20) z domem tylnym przy Hintergasse 230 (ul. Za Murami 35). Dysponował posiadłością na Siedlcach.

Od 17 V 1746 żonaty był z Euphrosyną (28 VI 1714 – pochowana 4 IX 1797 Gdańsk), córką kupca z Torunia, następnie w Gdańsku, Benjamina Blecha (ur. 1669), wdową po pastorze Johannie Davidzie Henrichsdorffie (jej bratanek Ephraim Philipp Blech również był dyrektorem Towarzystwa Przyrodniczego). Po śmierci męża korzystała z zapomogowej kasy wdowiej Gimnazjum Akademickiego, otrzymując np. w 1794 wypłatę 150 florenów. Ojciec młodo zmarłych synów 1/ Nathanaela Constantina (16 IV 1747 – pochowany 12 VII 1776), w latach 1767–1771 studenta prawa w Królewcu, 2/ Christiana Daniela (1749–1773), w 1769 ucznia ostatniej klasy (primy) Gimnazjum Akademickiego, w latach 1769–1773 studenta medycyny w Jenie, podobnie jak starszy brat korzystającego ze stypendium fundacji Johanna Gotffrieda Diesseldorfa, 3/ Johanna Gottfrieda (1752–1779), 1 VIII 1776 zapisanego do ostatniej klasy (primy) Gimnazjum Akademickiego, planującego w roku śmierci podjąć studia prawnicze, z także przyznanym stypedndium Diesseldorfa, oraz córek 4/ Florentyny Elisabethy (ur. 1755) i 5/ Agathy Sophii Renaty (1757–1845), od 1784 żony Christiana Friedricha Wernsdorffa (syna Gottlieba Wernsdorffa, brata burmistrza Johanna Wilhelma).

Pochowany (z żoną i dziećmi) 4 VI 1789 w kościele św. Trójcy. Kamienicę przy Hundegasse (ul. Ogarnej) spadkobiercy około 1800 sprzedali Archibaldowi I Mac Lean. MrGl

Bibliografia:
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 282, 324, 347.
Kubik Kazimierz, Współpraca Gimnazjum Akademickiego z Towarzystwem Przyrodniczym w Gdańsku, w: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Gdynia 1959, s. 202–204. Rühle Siegfried, Die Stipendiaten des Diesseldorfichen Stipendiums, „Danziger Familiengeschichtliche Beiträge“ Bd. 1, Danzig 1929, s. 66.
Schumann Eduard, Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 1743–1892, „Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig”, NF, Bd. 8, Danzig 1893, nr 2, s. 82.
Weichbrodt Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.-18. Jahrhundert, Klausdorf/Schwentine 1986-1992, Bd. 4, 296.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania