REDNER LEO, proboszcz Kaplicy Królewskiej

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Leo (Leon) Redner

LEO (Leon) REDNER, (13 IX 1828 Nowe, Pomorze – 1 IV 1898 Pelplin), ksiądz katolicki, proboszcz Kaplicy Królewskiej, biskup chełmiński. Syn nauczyciela miejscowej szkoły Adalberta Rednera (1 XI 1796 – 27 XI 1864), katolika, którego dziadek, Polak, zniemczył nazwisko z Mówiński na Redner, i Fryderyki z domu Stock, protestantki. Brat Adalberta (1833 Nowe – 24 VII 1913 Wrocław), absolwenta m.in. w Akademii Drezdeńskiej, działajacego w Nysie i Wrocławiu malarza, witrażysty i fotografa, specjalizującego się w zamówieniach dla świątyń, około 1887 wykonwacy witraży dla gdańskiego kościoła św. Mikołaja (po 1945 w depozycie Muzeum Architektury we Wrocławiu).

W 1848 zdał maturę w Chojnicach i rozpoczął studia teologiczne we Wrocławiu. W 1849 wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie, dzięki uzyskanemu stypendium państwowemu dokończył wrocławskie studia, uzyskując w 1852 licencjat z teologii na podstawie pracy O czyśćcu. 17 IV 1853 w Pelplinie otrzymał święcenia kapłańskie.

W 1853 był wikariuszem w gdańskim kościele św. Mikołaja, w latach 1854–1857 katechetą w gimnazjum w Chojnicach, od 14 IX 1857 administratorem Kaplicy Królewskiej w Gdańsku, od 27 III 1860 proboszczem. Jednocześnie w latach 1857-1871 był katechetą w gdańskich szkołach średnich. W 1861 uzyskał doktorat z teologii na uniwersytecie we Fryburgu Niemieckim. Autor publikacji o tematyce społeczno-politycznej, w okresie 1864–1872 redagował czasopismo katolickie „Danziger Katholischc Kirchenblatt” („Gdańska Katolicka Gazeta Kościelna”) i przewodził Towarzystwu Piusa w Gdańsku (zob. boromeuszki).

Od 1873 był egzaminatorem prosynodalnym, otrzymał też nominację na radcę duchownego. Od 1882 kanonik chełmińskiej kapituły katedralnej w Pelplinie. 4 VI 1886 wybrany przez kapitułę wikariuszem generalnym diecezji chełmińskiej, 16 XI 1886 papież mianował go biskupem ordynariuszem chełmińskim (święcenia biskupie otrzymał 9 I 1887 w Pelplinie z rak arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Juliusza Dindera). Uzyskał zgodę władz na ponowne otwarcie zamkniętego w okresie Kulturkampfu seminarium duchownego w Pelplinie. Jako ordynariusz wizytował parafie, w wielu głosił kazania po polsku. W 1896 wydał zgodę na odprawianie części niedzielnych nabożeństw w języku polskim w kościele św. Mikołaja w Gdańsku (czego i tak nie respektował proboszcz tego kościoła, ks. Franz Scharmer). MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania