POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO (PORD) W GDAŃSKU, ul. Równa 19/21. Instytucja samorządowa województwa pomorskiego, powołana 31 XII 1997 uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego jako Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Od 29 VII 2003 funkcjonuje pod nazwą Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego. Podstawą jego działania jest ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z 20 VI 1997 oraz Statut. Działalnością PORD kieruje dyrektor, któremu podlegają ośrodki w Gdańsku (ul. Równa) i w Gdyni (ul. Opata Hackiego).

Dyrektorzy PORD w Gdańsku
1997–1998 Adam Langer
1998–2004 Edward Stopczyński
2004–2009 Ewa Radziejowska
2009–2010 Antoni Szczyt
2010–2017 Wiesława Kasprzewska-Charkin (zob. Wojciech Charkin).
2018– Roman Nowak
SR

Do statutowych zadań PORD należą między innymi: organizacja i przeprowadzanie egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy, karty motorowerowe i rowerowe, organizacja szkoleń dotyczących uzyskania uprawnień specjalistycznych w transporcie drogowym, szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktorów, wykładowców i egzaminatorów nauki jazdy. PORD realizuje zadania mające poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego. W tym celu współpracuje z Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi (na przykład organizuje turnieje dotyczące bezpieczeństwa, pomaga wyposażać sale do wychowania komunikacyjnego i miasteczka ruchu drogowego) oraz stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego. Ośrodek może prowadzić też działalność gospodarczą.

W 2010 PORD oddał do użytku Miasteczko Ruchu Drogowego w Gdańsku przy ul. Równej, a 24 VII 2015 Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Pszczółkach. SR

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania