PATOCKA-SIGŁOWY URSZULA, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Urszula Patocka-Sigłowy

URSZULA PATOCKA-SIGŁOWY (ur. 24 II 1971 Ustka), rusycystka, językoznawca, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Córka Czesława i Marty. Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce i w 1990 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ustce. W 1995 ukończyła studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG, magister filologii rosyjskiej, w 1999 ukończyła studia na Wydziale Ekonomicznym, magister ekonomii.

Od 1995 pracownik Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich (wcześniej Instytut Filologii Słowiańskiej) UG, od 2003 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (przewód: UG, promotor: dr hab. Janina Bartoszewska, prof. UG). W latach 2003–2004 p.o. dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej, w 2005–2008 zastępca dyrektora tego Instytutu do spraw kształcenia, w 2008–2009 kierownik Pracowni Rosjoznawstwa. W latach 2008–2016 (dwie kadencje) prodziekan Wydziału Filologicznego do spraw Studenckich. W latach 2012–2020 członkini Senatu UG. Od 2020 doktor habilitowany (przewód na UG) i profesor UG. W kadencji 2020–2024 dziekan Wydziału Filologicznego UG, w kadencji 2024-2028 prorektor ds. studenckich UG. Jednocześnie w latach 2003–2012 była wykładowczynią w Sopockiej Szkole Wyższej (wcześniej: Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości w Sopocie) i kierownikiem Katedry Nauk Społecznych i Politycznych.

Prowadzi badania naukowe w zakresie komunikowania politycznego (przede wszystkim perspektywa lingwistyczno-genologiczna i pragmatyczna), narzędzi kreowania wizerunku Rosji (w tym polityków rosyjskich) w polskim dyskursie medialnym, zachodniego ezoteryzmu w polskim przedwojennym dyskursie prasowym. Autorka monografii Komunikowanie polityczne w Rosji. Specyfika dyskursu prezydenckiego (Gdańsk 2019), artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach, m.in.: Orędzie prezydenckie jako gatunek wypowiedzi politycznej, w: Dyskursy komunikacji medialnej, red. A. Filipczak-Białkowska (Łódź 2011); Стронгмен, царь, деспот – Владимир Путин в политической биографии, w: Magia ksiąg księgi magii. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Fijałkowskiej-Janiak, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy (Gdańsk 2017); „Wiedza Duchowa” (1934): z dziejów przedwojennej prasy ezoterycznej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2019; Polish esoteric press and book publications in issues, ed. A. Świerzowska (Gdańsk 2019). Współautorka programu kształcenia na kierunkach rosjoznawstwo (studia stacjonarne pierwszego stopnia), sinologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia) oraz pomysłodawca uruchomienia kierunku studia wschodnie (studia stacjonarne pierwszego stopnia) i współautorka programu kształcenia na tym kierunku.

Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2018), Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (od 2017), Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium (od 2001). Odznaczona Medalem Uniwersytetu Gdańskiego (2012) i Medalem 50-lecia UG (2021). W 2015 wyróżniona Nagrodą „Nauczyciel Roku” UG im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania