NEPTUN FILM

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

NEPTUN FILM (NF), firma zajmująca się rozpowszechnianiem filmów i eksploatacją kin, propagowaniem kultury filmowej oraz organizacją życia filmowego na Pomorzu Wschodnim, Warmii i Mazurach oraz na Kujawach. W 1945 utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe Film Polski (PPFP), którego zadaniem była odbudowa i rozwinięcie przemysłu filmowego. Na terenie województwa gdańskiego utworzono Okręgowy Wydział Kinofikacji (OWK) podlegający Ministerstwu Informacji i Propagandy. Ze względu na zniszczenie Gdańska pierwsza siedziba znajdowała się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 36 (następnie funkcjonowało tu kino Warszawa). W 1946 nadzór nad OWK przejęło PPFP, nazwę instytucji zmieniono na Okręgowy Zarząd Kin (OZK) w Gdyni. W 1948 siedziba OZK została przeniesiona do Gdańska na ul. Marynarki Polskiej 14.

W latach 1949–1951 doszło do kilku reorganizacji i zmian nazw instytucji (została ona między innymi podporządkowana dyrekcji w Bydgoszczy). Od 1951 funkcjonowała ponownie jako OZK w Gdańsku. Od 1 X 1951 do 19 X 1952 siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej 10/11, od 19 X 1952 przy ul. Piwnej 22/23. W 1952 zlikwidowano Film Polski, a wszelkie prawa i obowiązki przejął Centralny Urząd Kinematografii i jemu podlegające instytucje w poszczególnych województwach, między innymi OZK w Gdańsku. Pięć lat później z OZK w Gdańsku wyodrębniono przedsiębiorstwo Centrala Filmów Oświatowych (CFO) Filmos oddział Gdańsk, którego zadaniem było rozpowszechnianie filmów oświatowych, instruktażowych oraz popularnonaukowych.

W 1959 gdański OZK został podporządkowany Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku i przyjął nazwę Wojewódzkiego Zarządu Kin (WZK) w Gdańsku. W 1975 utworzono w miejsce WZK – Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Gdańsku (w jego skład weszły WZK i CFO Filmos). Firma działała pod tą nazwą do 1987, kiedy to na mocy nowej ustawy o kinematografii z 16 VII 1987 stała się Okręgową Instytucją Rozpowszechniania Filmów (OIRF) w Gdańsku. W 1990 doszło do scalenia trzech OIRF: gdańskiej, olsztyńskiej i bydgoskiej; powstała Instytucja Filmowa Dystrybucji Filmów Neptun-Film z siedzibą w Gdańsku. W 1994 przewodniczący Komitetu Kinematografii zmienił jej nazwę na Państwową Instytucję Filmową Neptun Film (PIFNF). W roku 2000 PIFNF ostatecznie została sp. z o.o. Neptun Film z siedzibą w Gdańsku. NF zarządzał kinami w Trójmieście, Bydgoszczy, Toruniu, Olsztynie i w miejscowościach powiązanych z tymi ośrodkami. W latach 90. XX wieku pod zarządem NF było kilkadziesiąt kin.

Od początków XXI wieku, z powodu konkurencji multipleksów, liczba sal stopniowo malała. Wszystkie kina, których zarządcą był NF, w kwietniu 2005 zostały sprzedane przez samorząd województwa pomorskiego spółce Capital Park, należącej do brytyjskiego funduszu inwestycyjnego. Siedziba NF (ul. Piwna 22/23) mieściła się w sąsiedztwie kin Leningrad (Neptun), Kameralne i Helikon, które tworzyły Gdańskie Centrum Filmowe. Odbywały się tam premiery najnowszych filmów, uroczyste pokazy, imprezy filmowe. NF był organizatorem jednej z największych polskich imprez filmowych – Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku. PKR

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania