MUCHENBERG BOHDAN, muzykolog

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

BOHDAN MUCHENBERG (19 II 1927 Grodno – 29 VII 1993 Sopot), muzykolog. Ukończył naukę gry na skrzypcach w Polskiej Średniej Szkole nr 2 w Grodnie. Po II wojnie światowej zamieszkał z rodzicami w Bydgoszczy, gdzie zdał maturę i podjął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1952 absolwent muzykologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego, od 1953 pracował w Podstawowej i Średniej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, był recenzentem muzycznym w prasie toruńskiej i bydgoskiej. W latach 1955–1956 opracowywał cykle audycji popularyzujących muzykę polską dla Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy.

Od 1962 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie i Gdańsku ( Akademia Muzyczna). Od 1976 na rencie, w 1980 zrezygnował z pracy na uczelni i nie ukończył rozprawy doktorskiej, przygotowywanej na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem profesora Hieronima Feichta.

Badacz dawnej muzyki polskiej (XVII–XIX wiek), autor prac źródłowych (w cyklu Źródła do historii muzyki polskiej i Symfonie polskie), publikacji naukowych (między innymi w kwartalniku "Muzyka", "Zeszytach Naukowych" Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, w serii "Z dziejów muzyki polskiej" Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego) i podręczników (Pogadanki o muzyce, Literatura muzyczna). Wspólnie z Pawłem Podejką uporządkował i zinwentaryzował bogate zbiory muzyczne w archiwach klasztoru o.o. paulinów w Częstochowie (1962–1965; z repertuaru tamtejszej kapeli opracował dla celów wydawniczych i wykonawczych między innymi: Symfonię Es-Dur Jana Engla, Symfonię C-Dur Jakuba Gołąbka, Sonatę do św. Cecylii Franciszka Lessla, Symfonię in F Michała Orłowskiego, Symfonię D-Dur Jana Wańskiego, Symfonię D-Dur Jana Namieyskiego oraz Sonate pro processione Marcina Józefa Żebrowskiego) i zgromadzenia księży filipinów w Gostyniu Wielkopolskim. Członek Związku Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

Mąż Barbary z domu Wojtalak (1935 – 15 XI 2019 Inowrocław), wykładowczyni w klasie fortepianu w PSM II stopnia w Toruniu, wychowawczyni między innymi Roberta Matusiaka, Bohdana Hołowni i Piotra Salabera. Pochowany na Cmentarzu Katolickim w Sopocie. EF

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania