MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BURSZTYNNIKÓW

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Logo Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
Statuetka nagrody „Bursztynnik Roku 2004” dla Wojciecha Kalandyka, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników w latach 1997-2003

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BURSZTYNNIKÓW (MSB; International Amber Association), organizacja zawodowa bursztynników, początkowo z siedzibą przy ul. Beniowskiego 5, a od 2014 przy ul. Warzywnicza 1. Założone w 1996 jako Stowarzyszenie Bursztynników w Polsce, pod obecną nazwą działa od 31 III 2001. 7 I 1996 członkowie Rady Konsultantów Międzynarodowych Targów Bursztynu i Sztuki Jubilerskiej „Amberif”: Tadeusz Befinger, Wiesław Gierłowski, Giedymin Jabłoński, Stanisław K. Jacobson, Norbert Nagel przy współudziale Ewy Rachoń (komisarza targów Amberif), Jacka Leśniaka (właściciela firmy Venus) i przy poparciu Jerzego Pasińskiego (prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich) utworzyli komitet założycielski. Statut opracował Wiesław Gierłowski, zebranie założycielskie odbyło się 27 II 1996, a pierwsze walne zgromadzenie 10 VI 1996. Znak stowarzyszenia (autorem projektu był Giedymin Jabłoński) przedstawia drzewo i spadające z niego do wody krople bursztynu, w otoku umieszczono łaciński napis: Societas Succinorum in Polonia (od 2010 Societas Succinorum Internationalis, ponieważ od 2009 MSB jest członkiem International Colored Gemstone Association).

Stowarzyszenie zrzesza artystów plastyków, projektantów i producentów biżuterii, a także właścicieli galerii, naukowców, badaczy, gemmologów, muzealników, kolekcjonerów i handlarzy bursztynem. W 2017 liczyło 365 członków z 30 krajów świata. Głównym celem MSB jest promocja bursztynu bałtyckiego (sukcynitu), jego walorów estetycznych, wartości naukowych i właściwości leczniczych, związków z kulturą światową, potwierdzanie autentyczności surowca bursztynowego w wyrobach jubilerskich, wykrywanie falsyfikatów, odróżnianie i właściwe oznaczanie bursztynu naturalnego od modyfikowanego i rekonstruowanego (prasowanego). Laboratorium MSB certyfikuje wyroby z bursztynem bałtyckim, rekomenduje firmy, nadając im prawo do posługiwania się znakiem ochronnym Stowarzyszenia Bursztynników. Pozostałe cele statutowe to: pomoc kolekcjonerom i badaczom okazów przyrodniczych bursztynu i dawnych wyrobów artystycznych, działania na rzecz ochrony zawodu bursztynnika, współpraca z władzami państwowymi i lokalnymi w zakresie regulacji prawnych, dokumentowania złóż i ich eksploracji, a także współpraca międzynarodowa.

MSB prowadzi działalność szkoleniową, popularyzatorską i wydawniczą. Organizuje kursy rzeczoznawców bursztynu, wiedzy o bursztynie, warsztaty gemmologiczne, szkolenia dla sprzedawców wyrobów bursztynowych. Od 2008 organizuje konkurs dla uczniów Szkoła na Bursztynowym Szlaku (od 2011 jest to konkurs międzynarodowy). Od 2010 współorganizuje Święto Ulicy Mariackiej, uczestniczy w radach programowych Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu i targów Amberif.

Od grudnia 1996 wydaje biuletyn informacyjny „Bursztynisko” (kwartalnik, obecnie ukazuje się nieregularnie), od 2001 w wersji polskiej i angielskiej, zawierający materiały z konferencji, artykuły naukowe na temat inkluzji i badań bursztynu, historii i technologii obróbki, wzornictwa, a także informacje o targach i wystawach bursztynu oraz notowania cen surowca. Publikuje zbiory referatów z seminariów naukowych towarzyszących targom bursztynu Amberif, katalogi wystaw, ulotki i plakaty popularyzujące sukcynit.

Od marca 2015 MSB prowadzi własną galerię w siedzibie przy ul. Warzywnicza 1. Nadaje wyróżnienie Bursztynnik Roku, a osobom szczególnie zasłużonym tytuł Bursztynnika Stulecia. MSM

Prezesi Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
Lata Imię i nazwisko
1996 – 21 XI 1997 Wiesław Gierłowski
21 XI 1997 – 10 II 2003 Wojciech Kalandyk
10 II 2003 – 10 V 2010 Mariusz Gliwiński
10 V 2010 – 28 V 2015 Mariusz Drapikowski
28 V 2015 – 14 VII 2016 Anna Sobecka
14 VII 2016 – Ryszard Uliński
MSM
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania