MARCINIAK-NEIDER DANUTA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Danuta Marciniak–Neider

DANUTA MARCINIAK–NEIDER (ur. 15 IV 1947 Rumia), ekonomistka, profesorka Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 w Rumi. W 1966 absolwentka Technikum Ekonomicznego w Gdyni. Studiowała w latach 1966–1971, najpierw w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (1966–1970), potem (1970/1971) na UG. W latach 1971–1973 na studiach doktoranckich UG. Od 1973 pracowniczka Instytutu Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego UG, od 1975 doktor na podstawie rozprawy Przesłanki ekonomiczne polityki gestii transportowej w polskim handlu zagranicznym drogą morską, od 1989 doktor habilitowany na podstawie dorobku i rozprawy Wpływ zmian międzynarodowego systemu walutowego na rozliczenia w transporcie międzynarodowym. Odbyła między innymi staże w Edinburgh University Management School (1992), Erasmus University Rotterdam (1994), Dublin Institute of Technology (1997). Stypendystka British Council (1992) i Konrad Adenauer Stiftung (1996). Do 1995 zatrudniona na stanowisku docenta, w 1995 profesor UG, od 1996 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 1999 profesor zwyczajny.

W latach 1991–1993 wicedyrektorka Instytutu Handlu Zagranicznego UG, w 1993–1999 oraz 2002–2008 dyrektorka tego instytutu, następnie (w ramach Instytutu Handlu Zagranicznego UG) w latach 2001–2002 kierowniczka Zakładu Transportu Międzynarodowego i Spedycji, 2002–2005 kierowniczka Zakładu Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego, 2008–2017 kierowniczka Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych (do 2013 funkcjonującego pod nazwą Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych). W latach 2008–2016 członkini Senatu UG, 2012-2016 Konwentu Godności Honorowych UG, 2013 rzeczniczka dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich UG, 2011–2018 przewodnicząca Rady Programowej kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

W 1993, w ramach międzywydziałowego Kolegium Ekonomicznego, utworzyła specjalność „makler” i sprawowała nad nią opiekę do chwili zamknięcia Kolegium (2004). Inicjatorka organizowanych corocznie od 1994 (od 1998 przez Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, którego była opiekunem w latach 1981–2018) studenckich konferencji naukowych „Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie” (do 2022 odbyło się 27 konferencji). Z jej inicjatywy zostało utworzone w 2008 na Wydziale Ekonomicznym UG, we współpracy z Thomson Reuters, pierwsze w Europie Środkowo–Wschodniej laboratorium, od 2021 funkcjonujące pod nazwą London Stock Exchange Group Eikon Lab, zapewniające nowoczesne narzędzia do badań oraz realizacji oferty dydaktycznej, w tym nowego przedmiotu z obszaru rynków finansowych – LSEG Academy. W 2008 doprowadziła również do uruchomienia anglojęzycznych studiów licencjackich i magisterskich International Business na unikatowym kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Specjalistka w sprawach finansów i rozliczeń międzynarodowych, międzynarodowego obrotu handlowego, warunków dostaw towarów w handlu zagranicznym. Autorka między innymi prac: Wpływ zmian międzynarodowego systemu walutowego na rozliczenia w transporcie międzynarodowym (1989), Rozliczenia w handlu zagranicznym (2004), Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (2011, wydanie trzecie: 2020), we współpracy z Polską Izbą Spedycji i Logistyki współautorka i współredaktorka Podręcznika spedytora (redakcja naukowa wspólnie z Januszem Neiderem, siedem wydań w latach 2002–2022), posiadającego certyfikat International Federation of Freight Forwarders Association z Zurychu (zgodności z międzynarodowymi standardami kształcenia spedytorów dla uzyskania FIATA Diploma in Freight Forwarding). W 2017 współredaktorka i współautorka z praktykami z ING Banku Śląskiego monografii Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego. Redaktora naukowa czasopisma „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego” (1982–1993). Od 2006 do 2018 członkini komitetu redakcyjnego „Pecunia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León” oraz od 2008 do 2013 „International Journal of Emerging and Transition Economies”. Od 1995 przewodnicząca Komisji do spraw Ekspertów Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Członkini NICE NETWORK – New Initiatives and Challenges in Europe (2006–2015).

Odznaczona Srebrnym (1990) i Złotym Krzyżem Zasługi (1996), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998), Medalem 50-lecia UG (2020), odznaką „Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego” (1995).

Żona Janusza Neidera, ekonomisty, profesora UG, matka Agnieszki. BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania