MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA GDAŃSKA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska IV kadencji (2017–2019)
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska VI kadencji (2021–2024)

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA GDAŃSKA (MRMG), organ doradczo-konsultacyjny, złożony z przedstawicieli gdańskich szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych. W skład Rady wchodzi 34 radnych, wyjątkowo w IV kadencji, ze względu na małą ilość chętnych w jednym z okręgów wyborczych, liczyła 33 radnych. Powołana uchwałą Rady Miasta Gdańska w 2011, pierwsza sesja odbyła się 20 X 2011. Sesje odbywają się co miesiąc w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 i są prowadzone przez obecnego przewodniczącego Rady. Obrady sesji są jawne, informacje dotyczące sesji są między innymi publikowane na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na stronie www.gdansk.pl.

Cele i zadania: opiniowanie i doradzanie w sprawie uchwał Rady Miasta Gdańska, promocja idei społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gdańska, rozwijanie aktywności w życiu publicznym, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców.

Wybory. Odbywają się co dwa lata. Pierwszy etap przeprowadzony jest w gdańskich placówkach oświatowych, może w nim brać każdy z uczniów. Do drugiego etapu przechodzi dwóch kandydatów z każdej placówki, która zadeklarowała chęć uczestniczenia w wyborach, wyjątkiem jest pojawienie się tylko jednego chętnego kandydata w danej placówce. Drugi etap wyborów przeprowadzany jest w sześciu okręgach wyborczych, po przedstawieniu przez kandydatów swojego planu działania. Radni są wybierani podczas tajnego głosowania, prawo do oddania ważnego głosu na trzech kandydatów ma każda startująca w wyborach osoba. Kadencja radnych trwa dwa lata, od momentu złożenia ślubowania na sesji rozpoczynającej kadencję.

Prezydium. Na pierwszej sesji rozpoczynającej kolejną kadencję wybierane jest prezydium Rady. W jego skład wchodzi przewodniczący, od dwóch do czterech wiceprzewodniczących oraz sekretarz. Zadaniem przewodniczącego jest organizacja pracy rady, prowadzenie sesji oraz reprezentowanie organu podczas spotkań, oraz wydarzeń.

Komisje. Rada ma możliwość powoływania komisji stałych oraz doraźnych komisji problemowych. Ustalany jest przedmiot działania komisji oraz jej skład osobowy, który musi zostać przegłosowany podczas sesji. W każdej z kadencji powołana jest Komisja Rewizyjna, której zadaniem jest kontrola zgodności działania Rady i poszczególnych radnych ze statutem, kontrola wykonywania uchwał Rady przez Prezydium oraz opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka lub członków Prezydium. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić wszyscy radni poza członkami Prezydium. Komisje problemowe zostają powołane w celu rozwiązania konkretnego problemu lub organizacji wydarzenia, na określony czas. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego, których zadaniem jest nadzorowanie pracy Komisji. Przykładowo, w kadencji 2013–2015 funkcjonowalo pięć stałych komisji problemowych: Komisja Rewizyjna, Komisja Sportu i Edukacji, Komisja Samorządu i Promocji Społeczeństwa Obywatelskiego, Komisja Kultury i Promocji, Komisja Działalności Charytatywnej i Ekologicznej.

Rada zorganizowała między innymi Turniej Piłki Nożnej o Puchar MRMG (19 VI 2012, na boisku „Orlik” Gimnazjum nr 33 przy ul. Wodnika 57 w Gdańsku- Osowej), Mikołajkowy Turniej Siatkówki Mężczyzn o puchar MRMG (5 XII 2012, w XX Liceum Ogólnokształcącym), Turniej Siatkówki Kobiet o puchar MRMG z okazji Dnia Kobiet (8 III 2013). Współorganizowała konkurs wiedzy „Z polityką na ty!” (14 XII 2012 w III Liceum Ogólnokształcącym). Przedstawiciele MRMG wzięli udział w Konferencji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych w Łodzi (14–15 III 2013) i w Zjeździe Młodzieży Partnerskich Miast Kaliningradu (7–8 VII 2012). Powołano (26 II 2013) tymczasową komisję problemową do spraw Młodej Hanzy. Zorganizowała międzyszkolny dzień tańca (27 IV 2018), Konkurs literacki „Środowisko To Jest Wszystko” promujący postawy ekologiczne, Grę Terenową „Nieznane Dolne Miasto” (22 VIII 2020), Turniej Szachowy (27 III 2021). Do największych inicjatyw należało przeprowadzenie dwóch raportów dotyczących zdalnej edukacji przez Radnych V kadencji. Wyniki raportów zostały przedstawione na konferencjach prasowych oraz przekazane miastu. W pierwszej edycji raportu wzięły udział ponad 3000 gdańskich uczniów, zaś w drugiej ponad 8000. PDM JMO

Okręgi wyborcze do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
Numer okręgu Liczba radnych Zasięg terytorialny okręgu
1 6 Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Stogi (z Przeróbką), Olszynka, Krakowiec-Górki Zachodnie,

Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Orunia, Św. Wojciech, Lipce
2 8 Śródmieście, Chełm (z dzielnicą Gdańsk-Południe), Wzgórze Mickiewicza
3 5 Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Brętowo, Matarnia, Kokoszki
4 5 Wrzeszcz, Strzyża, Aniołki
5 5 Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie
6 5 Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa
PDM
Składy Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
Kadencja Funkcja, imię i nazwisko
I kadencja 2011–2013 przewodniczący Wojciech Dudzic

wiceprzewodnicząca Justyna Bukowicz
wiceprzewodniczący Adam Duchnowski
wiceprzewodnicząca Karolina Czuba
wiceprzewodniczący Jarosław Tokarek
sekretarz Marta Filipiak

II kadencja 2013–2015 przewodniczący Kacper Rutkowski

wiceprzewodnicząca Julia Bartoszewska
wiceprzewodniczący Filip Górski
wiceprzewodnicząca Wiktoria Stramska
sekretarz Nina Szulta

III kadencja 2015–2017 przewodnicząca Paulina Nowak

wiceprzewodniczący Filip Górski
wiceprzewodnicząca Iga Wojczys
wiceprzewodniczący Grzegorz Wiśniewski
wiceprzewodnicząca Adrianna Wyrzykowska
sekretarz Mikołaj Grzanka

IV kadencja 2017–2019 przewodnicząca Paulina Nowak

wiceprzewodniczący Miłosz Tucki
wiceprzewodnicząca Natalia Brzozowska
sekretarz Wiktor Sokół

V kadencja 2019–2021 przewodniczący Hubert Zawadzki

wiceprzewodniczący Jakub Kuras
wiceprzewodniczący Patryk Mizerski
sekretarz Artur Sabiniarz

VI kadencja 2021–2024 przewodniczący Michał Jankowski / Igor Dorawa

wiceprzewodniczący Sambor Godziszewski
wiceprzewodnicząca Wiktoria Bojanowska
sekretarz Zuzanna Rożen

VIT kadencja 2024–2027 przewodniczący Sambor Godziszewski

wiceprzewodniczący Oliwier Starczewski
wiceprzewodnicząca Nina Wnorowski
wiceprzewodnicząca Kinga Klonowska
sekretarz Sandrę Krawczyk

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania