MŁODA POLSKA, tygodnik katolicki

Z Encyklopedia Gdańska
(Przekierowano z MŁODA POLSKA)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Podziemne wydanie „Młodej Polski”, 1983

„MŁODA POLSKA”, tygodnik katolicki. Pismo stowarzyszenia Societas Amicorum Catholicae Juventutis Poloniae. Trzecie czasopismo o ogólnopolskim zasięgu, po „Bratniaku” i „Polityce Polskiej”, które było wydawane i redagowane przez członków i sympatyków Ruchu Młodej Polski. Idea publikacji i nazwa czasopisma narodziły się w Poznaniu, w Związku Akademickim „Młoda Polska”, wśród studentów prawa Jacka Turczyńskiego, Arkadiusza Siwki i Macieja Srebry. Na przełomie lat 1988–1989 zaproponowali funkcję redaktora naczelnego Wiesławowi Walendziakowi.

Młodzi członkowie redakcji stanowili grupę ideowo-polityczną wychowaną na tradycjach chrześcijańsko-narodowych. Tygodnik MP powstał w efekcie porozumienia dwóch postmłodopolskich grup: poznańskiej, której liderem był Marek Jurek, i gdańskiej, której przewodził Aleksander Hall. Ukazywał się od 28 X 1989 do 16 III 1991, w sumie wydano 72 numery.

Rozpoczął działalność dzięki finansowej pomocy episkopatu Polski: od Kościoła pochodził papier, na którym tygodnik był drukowany. Nakład 30 tysięcy egzemplarzy, średnia sprzedaż 14 000, dystrybucją zajmowała się RSW Prasa-Książka-Ruch. MP powstała początkowo jako spółka prawa cywilnego, współzałożycielami byli Wiesław Walendziak, Łukasz Żelewski i Artur Matys. W pierwszym wniosku o rejestrację, złożonym do Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk 19 XII 1988, widniała nieco inna od później przyjętej nazwa tygodnika: „Młoda Polska. Katolickie Pismo Pokoleniowe”, od nr. 19 w końcowej wersji. Jako siedzibę redakcji podano adres zameldowania Wojciecha Turka (późniejszego aktywnego redaktora MP): Gdańsk, ul. Ogarna 80-82/6. Od 7 VIII 1989 redakcja mieściła się przy ul. Doroszewskiego 1 w Gdańsku, 1 X 1990 została przeniesiona do Domu Prasy przy Targu Drzewnym 3/7. Format: 421 mm × 291 mm, objętość 12 stron, tylko nr 60/61 liczył 24 strony.

Stowarzyszenie wydające MP zostało rozwiązane 25 X 1994 i nie pozostawiło po tygodniku jakichkolwiek długów. JMY

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania