KRZAKLEWSKI MARIAN, polityk, działacz związkowy

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Marian Krzaklewski (w środku), 2016

MARIAN KRZAKLEWSKI (ur. 23 VIII 1950 Kolbuszowa koło Rzeszowa), polityk, działacz związkowy. W 1975 absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1976–1984 pracownik w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej Polskiej Akademii Nauk (ZSAK PAN) w Gliwicach, od 1985 pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach (filia w Katowicach), od 1986 doktor nauk technicznych. Był także wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Od września 1980 członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komitetu Zakładowego w ZSAK PAN w Gliwicach. W stanie wojennym (od 13 XII 1981) był współredaktorem wydawnictw podziemnych, 16 VI 1984 aresztowany w Zabrzu, przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach, zwolniony 22 VII 1984 na mocy amnestii. Od 1989 członek Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, działał w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie jako sekretarz Komitetu Regionalnego (region Śląsko-Dąbrowski). W 1990, na II Zjeździe „Solidarności”, wybrany został do Prezydium oraz Komisji Krajowej. Podczas III Zjazdu, 23 II 1991, wybrany został przewodniczącym „S”, po Lechu Wałęsie, był nim do 27 IX 2002. W 1993 był inicjatorem złożenia przez posłów „S” wniosku o wotum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej, w efekcie czego rozwiązano Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (RP) I kadencji.

Od 1996 prezes Stowarzyszenia „Solidarni ze Stocznią Gdańską”. W 1996 założyciel i lider Akcji Wyborczej Solidarność (AWS), z jej ramienia w latach 1997–2001 poseł na Sejm RP III kadencji (z okręgu katowickiego), przewodniczący Klubu Parlamentarnego AWS od 20 X 1997 do 18 X 2001. W latach 1998–2002 członek delegacji polskiej parlamentarzystów do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie był wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. W 2000 kandydował na urząd Prezydenta RP (uzyskał 15,57% głosów – III miejsce, po Aleksandrze Kwaśniewskim i Andrzeju Olechowskim).

W 2002 zrezygnował z działalności partyjnej. Od 2001 do lutego 2010 członek Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. Od maja 2004 radny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), w latach 2006–2008 członek Prezydium EKES. W październiku 2005 został wybrany wiceprzewodniczącym Eurocadres – Europejskiej Rady Pracowników z wyższym wykształceniem i kadr menedżerskich. W 2009 bezskutecznie ubiegał się z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu rzeszowskim o mandat poselski do Parlamentu Europejskiego. Jego żona Maria zasiadała w okresie 2006–2010 z listy Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska. JG

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania