KONFERENCJA LIDERÓW PARTII PRAWICOWYCH I CENTROPRAWICOWYCH Z EUROPY ŚRODKOWEJ W GDAŃSK, 1999

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

KONFERENCJA LIDERÓW PARTII PRAWICOWYCH I CENTROPRAWICOWYCH Z EUROPY ŚRODKOWEJ W GDAŃSK, 1999. Konferencja odbyła się w dniach 23–24 IX 1999 w Gdańsku i 25 IX 1999 w Kadynach. Miasto Gdańsk, jako kolebka solidarności opozycyjnej, zostało wybrane przez pomysłodawców spotkania ze względów historycznych. Inicjatorami konferencji byli węgierski premier Viktor Orbán i przewodniczący Akcji Wyborczej Solidarność Marian Krzaklewski. W spotkaniu wzięli udział liderzy partii prawicowych i centroprawicowych z 11 krajów Europy Środkowej. Wśród obecnych byli m.in.: czterej urzędujący premierzy (Viktor Orbán z Węgier, Martin Laar z Estonii, Mikulas Dziurinda ze Słowacji i Jerzy Buzek z Polski). Obecni byli również: były premier Lojze Peterle ze Słowenii, marszałkowie sejmów: Polski Maciej Płażyński i Litwy Vytautas Landsbergis, wicemarszałek senatu Alicja Grześkowiak, byli i obecni ministrowie partii centroprawicowych, wiceminister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski, Marian Krzaklewski, przedstawiciele byłego prezydenta USA George’a Busha i Fundacji Margaret Thatcher. Georg Bush przemówił z tej okazji do uczestników konferencji z nagranej kasety video. Natomiast była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher pozdrowiła zebranych w Gdańsku liderów w nadesłanym liście, który został odczytany.

Głównym celem konferencji było powołanie wspólnego sekretariatu będącego instytucją, która objaśni i osądzi komunizm, aby uchronić przyszłe pokolenia przed pułapką tak zwanego „komunistycznego raju”. W Gdańsku, oprócz dyskusji o wspólnych celach partii centroprawicowych i prawicowych, politycy zastanawiali się nad popełnianymi błędami, które powodowały, że tracili oni władzę w swoich krajach już po jednej kadencji.

Podczas trzydniowej sesji goście przez dwa dni obradowali w Dworze Artusa i Ratuszu Głównego Miasta, dzień trzeci, w Kadynach, miał charakter plenarny. Przybyły do Gdańska w drugim dniu sesji premier Viktor Orbán powiedział, że dla przezwyciężenia dziedzictwa reżimu komunistycznego trzeba wielu lat i dlatego kraje, od Bałtyku po Adriatyk, stojące przed podobnymi wyzwaniami, powinny połączyć siły. Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że do tej pory nie było tak szerokich form integracji partii prawicowych. Przewodniczący sesji Marian Krzaklewski wyjaśnił, iż sekretariat będzie służyć stałej wymianie doświadczeń i współpracy.

Goście konferencji zamieszkali w gdańskich hotelach Hanza i Hevelius. Program oficjalnej wizyty nie przewidywał wspólnych spacerów po Głównym Mieście ani zwiedzania historycznych obiektów Gdańska. Każdy z przybyłych gości sam decydował o swoim wolnym czasie. Rankiem 24 IX 1999 goście przed obradami złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

Konferencja Prawicy Środkowoeuropejskiej w Gdańsku zakończyła się powołaniem stałego sekretariatu Kongresu Partii Centroprawicowych Europy Środkowej, fundacji wspomagającej działania prawicy oraz trybunału do osądu zbrodni komunistycznych. W Kadynach podpisano również tak zwaną „Deklarację Gdańską”, będącą porozumieniem 11 krajów środkowoeuropejskich w kwestii wspólnych wyzwań i wymiany doświadczeń partii prawicowych i centroprawicowych Europy Środkowej. Na kolejną Konferencję Prawicy Środkowoeuropejskiej premier Viktor Orbán zaprosił wszystkich polityków na Węgry. AKP PP


Bibliografia:
(bmk), Gdańsk. Deklaracja prawicy, „Dziennik Bałtycki” 27 IX 1999, nr 226 (16690), s. 1.
Kabroński Maciej, Prawica europejska w Gdańsku. Na rybce z „borowikiem”, „Dziennik Bałtycki” 24 IX 1999, nr 224 (16688), s. 3.
Madajczyk–Krasowska Barbara, Dyskusyjny stół. Razem do Unii, „Dziennik Bałtycki” 24 IX 1999, nr 224 (16688), s. 3.
Madajczyk–Krasowska Barbara, Konferencja Prawicy w Gdańsku. Osądzić komunizm, „Dziennik Bałtycki” 25–26 IX 1999, nr 225 (16689), s. 4.
Madajczyk–Krasowska Barbara, Spotkanie prawicy środkowoeuropejskiej w Gdańsku. Uczy się na błędach, „Dziennik Bałtycki” 27 IX 1999, nr 226 (16690), s. 12.
Na konferencji prawicy w Gdańsku. Czterech polityków, „Dziennik Bałtycki” 27 IX 1999, nr 226 (16690), s. 40.
POS, Z Regionu. Konferencja Prawicy Środkowoeuropejskiej, „Wieczór Wybrzeża” 24 IX 1999, nr 224 (12282), s. 3.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania