KOŚCIÓŁ ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

KOŚCIÓŁ ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA, na Zaspie, na osiedlu Młyniec, ul. Pilotów 1. W 1980, tuż po erygowaniu parafii przy kościele Opatrzności Bożej – wykorzystując sprzyjającą sytuację społeczno-polityczną po strajkach sierpniowych – podjęto starania o wybudowanie odrębnego punktu katechetycznego w tej części Zaspy. W 1980 stanął tzw. barak, mieszczący kaplicę i dwie salki katechetyczne. We wrześniu 1982 wmurowano kamień węgielny pod budowę punktu katechetycznego. 4 III 1984 bp Lech Kaczmarek wydał dekret o erygowaniu parafii pod wezwaniem św. Kazimierza (syna króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka) dla południowej części Zaspy, od linii kolejowej po obecną al. Rzeczypospolitej (ulice: Bajana, Dywizjonu 303, Hynka, Jana Pawła II, Nagórskiego, Pilotów, Skarżyńskiego, Startowa). Budynek punktu katechetycznego przekształcono wówczas w dwukondygnacyjną bryłę kościoła, tworzącą charakterystyczny, zwieńczony wieżyczką (sterówką) z krzyżem w koronie – gnieździe bocianim – namiot (biblijny Namiot Spotkania), według projektu mgr. inż. Jana Raniszewskiego.

Kościół wybudowano w latach 1984–1988 tzw. systemem gospodarczym, bez udziału firm budowlanych. Początkowo do użytku oddano kościół górny, następnie dolny. W latach 2005–2008 wykonano prace przy wyposażeniu i dekoracjach wnętrz obu kondygnacji (według projektu Tadeusza Pietrzkiewicza oraz Wojciecha Sęczawy). Konsekracji kościoła dokonał 6 IV 2008 abp Tadeusz Gocłowski. W prezbiterium górnego kościoła figura Chrystusa autorstwa Wojciecha Sęczawy oraz tabernakulum wykonane przez Adama Stachowicza, także autora wykonanej z piaskowca figury św. Kazimierza i Matki Boskiej. W ołtarzach bocznych obrazy Jezusa Miłosiernego i Matki Boskiej Częstochowskiej. Nad chórem umieszczono rzeźbę św. Piotra z bukszprytu okrętu – ołtarza papieskiego z 1987. W 1985 ukończono budowę plebanii wraz z kompleksem salek katechetycznych, przylegających od wschodu do bryły kościoła.

W parafii (dekanat Przymorze) działają liczne grupy parafialne, w tym duszpasterstwo akademickie, Kościół domowy, wydawana jest parafialna gazetka „Wspólnota”. Przy parafii mają swój klasztor Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. W 1992 uruchomiono (pod tym samym adresem) Katolicką Szkołę Podstawową (budynek przylegający do kościoła od południa), a w 1999 – Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Kazimierza (we wspomnianym, wolno stojącym baraku, po zachodniej stronie kościoła). W 2003 obie szkoły przekształcono w Zespół Szkół Katolickich przy Parafii św. Kazimierza. W latach 1994–1998 w parafii wzniesiono Dom Opieki „Złota Jesień” (ul. Hynka 12) dla około 100 pensjonariuszy, z osobną kaplicą Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. SK

Proboszczowie kościoła
św. Kazimierza Królewicza
3 IV 1984 – 26 VI 2001 ks. Julian Noga 
1 VII 2001 – 31 VII 2005 ks. Leszek Laskowski
1 VIII 2005 – 19 II 2012 ks. Adam Zdrojewski
19 II 2012 – ks. Ireneusz Baryła
MrGl
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania