JANTAROWE SZLAKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
„Echo Krajoznawców i Turystów”, nr 1, październik 1958
„Jantarowe Szlaki”, nr 300, 2011

„JANTAROWE SZLAKI. Pomorski Kwartalnik Turystyczno-Krajoznawczy”, wydawane przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), z siedzibą redakcji przy ul. Długiej 45. Pierwszy numer pisma ukazał się 1 X 1958 pod nazwą „Echo Krajoznawców i Turystów”, jako „Miesięczny Informator Oddziału PTTK „Trójmiasto”. Miał 10 stron i był wydany w nakładzie 200 egzemplarzy. Inicjatorem wydawania pisma był ówczesny prezes Zarządu Oddziału PTTK „Trójmiasto” mgr inż. Władysław Jacewicz. Pomysłodawcą nazwy „Jantarowe Wici”, zmienionej na „Jantarowe Szlaki”, był krajoznawca Marian Ludomir Skassa.

Od nr 4 ze stycznia 1959 wydawany już pod nazwą „Jantarowe Szlaki”, od grudnia 1959 z podtytułem „Biuletyn Turystyczny Wybrzeża Gdańskiego”. Od 1971 nosił podtytuł „Biuletyn Turystyczno-Krajoznawczy Pomorza.” Początkowo wydawcą była Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Trójmiasto” przy współudziale Zarządu Okręgu PTTK i Wojewódzkiego Komitetu Turystyki. Od marca 1960 pismo było wydawane przez Zarząd Okręgu PTTK w Gdańsku przy pomocy Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki (WKKFiT) w Gdańsku. Od 1967 wydawcą jest Zarząd Oddziału PTTK Gdańsk.

W skład pierwszej redakcji wchodzili: Czesław Skonka (kierownik), Jerzy Gorazdowski, Zofia Liniewska, Edwin Rozenkranz, Tadeusz Wałaszkiewicz. Od września 1959 do redakcji dołączyli: Roman Bar, Zygmunt Żukowski, od 1960 Wiesław Ślubowski i Wiesław Ring. Od marca 1960 pismo redagował Gdański Klub Krajoznawczy „Radunia” w Gdańsku, utworzony w 1959 i którego członkami byli redaktorzy pisma. Od 1962 do kolegium redakcyjnego dołączyli Franciszek Mamuszka, Tadeusz Perkowski, Zenon Komander. Początkowo siedziba redakcji mieściła się w Sopocie przy ul. 20. Października 765, od września 1959 przy Placu Konstytucji 3 Maja 12, a od listopada 1960 w Gdańsku przy ul. Długiej 45.

Zamieszczało publikacje z zakresu historii, geografii, przyrody, ochrony środowiska, architektury, zabytkoznawstwa, etnografii, muzealnictwa i innych. Nakład wynosił 600–800 egzemplarzy. Redakcję czasopisma uhonorowano Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” (1974), Złotą Honorową Odznaką PTTK (1977), odznaką honorową „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej" (1988). W 2010 wydawanie kwartalnika zostało zawieszone. W 2017 ukazał się jeszcze nr 301 kwartalnika, a w 2018 nr 302. JSZ SR

Redaktorzy „Jantarowych Szlaków”
1958–1966 Czesław Skonka
1966–1967 Edward Wojtuszkiewicz
1968–1987 Władysław Andruszkiewicz
1988–1994 Władysław Wojewódzki
1995–2010 Jerzy Szukalski
2017–2018 Ryszard Józef Wrzosek
JSZ
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania