JAŚKOWIAK GRAŻYNA, dyrektor Biblioteki Głównej UG

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Grażyna Jaśkowiak

GRAŻYNA JAŚKOWIAK (ur. 11 II 1956 Bydgoszcz), historyk, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1979 absolwentka Instytutu Historii UG. W tym samym roku podjęła pracę w Bibliotece Głównej UG, w latach 1985–1993 pełniła funkcję kierownika Biblioteki na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii. Od 1993 kierownik Oddziału Opracowania Rzeczowego, od 2002 zastępca dyrektora, od 2008 do emerytury 31 VIII 2022 dyrektor Biblioteki Głównej UG i członkini Senatu UG.

W latach 1989–1994 była członkiem Komisji do spraw Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, od 1992 do 2003 Międzyuczelnianego Zespołu Walidacyjnego, którego celem było opracowanie języka informacyjno-wyszukiwawczego dla katalogu online w zintegrowanym systemie bibliotecznym VTLS (Virginia Tech Library System). Efektem prac tego zespołu jest język haseł przedmiotowych (jhp) KABA, stosowany w katalogu narodowym NUKAT i przez biblioteki akademickie. W 1995 odbyła staż w Bibliotece Narodowej Francji, którego celem było poznanie języka haseł przedmiotowych RAMEAU, który jest językiem źródłowym dla jhp KABA. W latach 1997–2001 była członkiem Zespołu Koordynacyjnego Bibliotek wykorzystujących oprogramowanie VTLS, od 1998 do 2002 brała udział w pracach Zespołu do spraw Opracowania Koncepcji Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT). Od 2009 do 2013 była członkiem Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Równolegle z pracą zawodową prowadziła pracę dydaktyczną, w 1990-2007 była nauczycielem zawodu bibliotekarskiego dla studentów bibliotekoznawstwa na UG, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku i w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku. Autorka m.in. monografii 35 lat Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego (2006) i szeregu artykułów, np. omawiających budowę i zagospodarowanie nowego (od 2006) gmachu Biblioteki na oliwskim kampusie UG: Nowa Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego (w: Stare i nowe w bibliotece: współpraca czy konkurencja, Łódź 2010); szerokiego omówienia Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego (w: Uniwersytet Gdański 1970–2010, red. Anna Paner, Arnold Kłodziński, Gdańsk 2010), Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego („Forum Bibliotek Medycznych”, 4, 2011); Od karty katalogowej do katalogu online. 40 lat pracy w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego (w: 50 spotkań na 50-lecie UG, Gdańsk 2019).

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (1995), Medalem Edukacji Narodowej (2002), Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2008), Medalem 50-lecia UG (2021), medalem UG „Bene merito et merenti” (2022), Medalem 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2022).

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania