HORN JACOB, pastor kościoła św. Bartłomieja

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

JACOB HORN (26 XI 1690 Gdańsk – 6 X 1742 Gdańsk), pastor kościoła św. Bartłomieja. Jedyne z dziewięciorga ochrzczonych w kościele Najświętszej Marii Panny (NMP) dzieci Jacoba (ochrzczony 16 VI 1650 – pochowany 8 X 1726 tamże pod płytą nagrobną nr 434) i od 7 IV 1686 jego drugiej żony Dorothei Rode (pochowanej tamże 24 I 1743 w wieku 81 lat), które przeżyło wiek dziecięcy. W lipcu 1703 zapisany został do przedostatniej klasy (secundy) gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Od 1712 student w Królewcu, od 1713 w Wittenberdze, w 1715 magister filozofii. Od 1724 diakon, od 1730 do śmierci pastor kościoła św. Bartłomieja. Z poślubioną w 1724 nieznanego imienia żoną miał córki Concordie Dorothe, Luise Christine i Marię.

1/ Concordia Dorothea (pochowana 10 X 1761 w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 4), 13 IV 1749 poślubiła w Gdańsku Johanna Gottlieba Theodora Rothländera (16 X 1711 Gdańsk – 1755 Lublewo (Löblau)), w latach 1748–1755 kaznodzieję w Lublewie, z którym miała trzech synów: Johanna Constantina (ur. 1750), Nathanaela Gottlieba (ur. 1751) i Ernsta Jacoba (ur. 1753), a po raz drugi wyszła za mąż w 1757 za Samuela Gottlieba Fischera.
2/ Luise Christine (pochowana 30 IX 1779 w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 44 w wieku 51 lat), 13 VI 1752 poślubiła w kościele NMP wdowca Jakoba Theodora Kleina (zm. 1753), i ponownie wyszła za mąż za Lorenza Friedricha Fischera.
3/ Maria była kolejno żoną Johanna Constantina Baumgardta (pochowany 11 V 1770 w kościele NMP) i od 17 X 1771 drugą żoną poślubionego w kościele NMP Johanna Karla Haderschlieffa (12 VIII 1705 – 23 II 1785, pochowany 10 marca w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 48), kupca (syna Christiana Jacoba), od 4 III 1732 obywatela Gdańska (jako tzw. Bürger-Kind (dziecko gdańskich obywateli), od 1776 ławnika, od 1778 rajcy. JANSZ

Bibliografia:
Księga przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814, wyd. Andrzej Groth, Ewa Łączyńska-Bartoszek, Dariusz Kaczor, Gdańsk 2019, t. VII, s. 460.
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 278.
Prätorius Ephraim, Dantziger-Lehrer Gedächtniβ ..., Danzig und Leipzig, 1760.
Rhesa Ludwig, Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation…, Königsberg 1734, s. 55.
Weichbrodt Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.-18. Jahrhundert, Klausdorf/Schwentine 1986-1992, Bd. 2, 245, 246, 454.
Zdrenka Joachim, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342-1792 i 1807-1814, t. II, Gdańsk 2008, s. 127.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania