GODE WIND, klub jachtowy

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

„GODE WIND” DANZIG-ZOPPOTER YACHT-CLUB („Gode Wind” Gdańsko-Sopocki Klub Jachtowy), pierwszy gdański klub żeglarski, utworzony 16 IX 1897 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się 21 X 1897 w sali Hotelu du Nord przy Długim Targu 19 ( hotele). Członkowie rekrutowali się spośród żeglarzy klubu Königsberger Segelvereins Rhe, od którego przejęto zasady organizacji wewnętrznej oraz nazwę nawiązującą do zwyczajowego pozdrowienia. Celem działalności klubu było dbanie o rozwój żeglarstwa i współpracę członków, zacieśnianą podczas rejsów szkoleniowych, a także poprzez udział w regatach, spotkania klubowe, wykłady i prelekcje o sporcie żeglarskim. Członkiem mógł zostać każdy mężczyzna po ukończeniu 21 roku życia, który posiadał odpowiednią pozycję społeczną. Klub tworzyli członkowie honorowi, aktywni, bierni i pozamiejscowi, czyli mieszkający poza Gdańskiem. Zarząd klubu stanowili: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik, mistrz takielunku (bosman-żaglomistrz), zastępca żaglomistrza. Pierwszym przewodniczącym został Geog Apreck, pełniący tę funkcję przez 22 lata. W roku powstania klub liczył 40 członków i dysponował ośmioma jednostkami pływającymi. W 1903 liczył 152 członków (83 czynnych, 41 biernych, 21 zamiejscowych) i szesnaście jednostek pływających (w tym osiem jachtów wyścigowych), w latach 1909 – 184 (104 czynnych, 52 biernych, 28 zagranicznych) i szesnaście jachtów.

Jachty były w większości własnością prywatną członków klubu, zarząd czynił starania i gromadził środki finansowe w celu zakupienia jachtów klubowych. Własnością klubu były między innymi „Sigrun” (od 1898), „Atair” (1899–1909), „Gertruda” (1900–1914), „Gode Wind” (od 1907), „Angela V” i „Rautendelein III” (od 1912). Najwięcej, bo aż osiemnaście jednostek pływających zarejestrowano na początku lat 20. XX wieku, z których cztery były własnością klubu. MSM

W 1923 klub nabył trzy średniej wielkości jachty zbudowane przez stocznię Gdańską. Jednym z nich był flagowy „Gode Wind II” (ożaglowanie 75 m², długość kadłuba 12,48 m, długość klw 8,72 m, szerokość 2,70 m i zanurzenie 1,41 m). Pozostałe, „Karla” i „Hansa II” były nieco mniejsze, ale nosiły ożaglowanie takiej samej powierzchni. Największym jachtem był „Peter von Danzig II” (zob. „Peter von Danzig”), określany jako jacht krążowniczy, zbudowany w 1924, mający 16,68 m długości, 3,75 m szerokości i 2,05 m zanurzenia, noszący żagle o powierzchni 100 m². Rejestr jachtów klubowych w 1925 wykazywał 29 jednostek, wśród nich znajdował się jacht „Aries” z napędem parowym, zbudowany w Glasgow w 1889. Była to duża, licząca 28,70 m długości jednostka. JL

Klub należał do Deutscher Segler-Verband (Niemiecki Związek Żeglarski) i Ostdeutsche Regatta-Vereinigung (Wschodnioniemiecka Unia Regatowa). Pierwsze otwarte regaty zorganizowano w lipcu 1898. Lipcowe regaty stały się klubową tradycją, w latach późniejszych odbywały się w ramach Zoppoter Sportwoche (Sopocki Tydzień Sportu). W 1903 ustanowiono Puchar Pań, będący nagrodą przechodnią w wewnętrznych regatach jesiennych na zakończenie sezonu. Jachty klubowe brały udział w corocznych regatach w okolicach Pilawy (Pilau) i Kłajpedy (Memel), odnosząc w nich sukcesy. Organem klubu odpowiedzialnym za kwestie sportowo-żeglarskie była Rada Kapitanów (Szyprów), składająca się z dwóch kapitanów oraz właścicieli jachtów. Klub egzaminował na patent żeglarski oraz prowadził rejestr jachtów.

Flaga klubowa przedstawiała dwa czarne krzyże na białym płacie z czarnym brzegiem, flaga honorowa była obwiedziona drugim czarnym brzegiem. Na strój klubowy składały się dwurzędowe ciemnoniebieskie lub białe kurtki, kamizelki, czapki z oznaką klubową i czarne krawaty w formie ustalonej przez zarząd. Czapka klubowa mogła być noszona wyłącznie z ubraniem klubowym. Za nieprzestrzeganie tych zasad przewidziano kary pieniężne. Miejscem spotkań klubowych były: Café Central przy Langgasse 42 (ul. Długa) w 1905, Café Germania przy Hundegasse 27/28 (ul. Ogarna) w 1907, Brotbänkengasse 29 (ul. Chlebnicka) w latach 1909–1916 i 1922–1924 (dom przewodniczącego klubu, Georga Ernsta Aprecka), Restaurant Hohenzollern przy Langer Markt (Długi Targ) w 1917, Melzergasse 6/7 (ul. Słodowników) w latach 1922–1929, Resursa Concordia przy Hundegasse 83/84 (ul. Ogarna) w latach 1931–1939).

Przystań klubowa na 35 łodzi znajdowała się obok twierdzy w Wisłoujściu, przy forcie Carré. Po II wojnie światowej nazwę i tradycje klubowe kontynuuje Yacht-Club „Gode Wind” e. V. Kiel-Schilksee (Kilonia). Z okazji sześćdziesięciolecia klubu w 1957 oraz stulecia w 1997 opublikowano jubileuszowe wydawnictwa. MSM JL

Przewodniczący klubu Gode Wind
Lata Imię i nazwisko
1898–1917 Georg Ernst Apreck
1917 A. Spetzler
1922–1925 komandor Felix Berger
1927 C. Lietz
1929–1931 prof. Gerhard Schulze-Pillot
1933–1942 Kurt Lietz
MSM
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania