ENERGA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Energa, siedziba przy al. Grunwaldzkiej 472
Energa, siedziba przy al. Grunwaldzkiej 472
Monterzy instalacji elektrycznych przy pracy
Elektrownia Wodna we Włocławku

ENERGA, grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. W 2015 dostarczała energię elektryczną do 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 000 firm, co dawało około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej, zatrudniała ponad 11 000 osób. Była wówczas operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze około 25% powierzchni Polski, eksploatowała ponad 193 000 km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24,5 TWh energii rocznie.

Grupa produkuje ponad 4,5 TWh energii elektrycznej rocznie w 53 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i licznych małych siłowniach wodnych. Cechą charakterystyczną Grupy jest to, że nie posiada dużych, konwencjonalnych elektrowni w północnej części kraju. Znaczny udział dostarczanego przez Energę prądu pochodzi z zakupów m.in. na towarowej giełdzie energii oraz od innych producentów. W Grupie Energa zainstalowanych jest około 1200 MW mocy, z czego w odnawialnych źródłach – ponad 300 MW. Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 46 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Łącznie produkują one rocznie około 1,3 TWh, co stanowi około 28% energii wytwarzanej w Grupie Energa i 10% w produkcji krajowej. Ponadto do sieci przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie innych wytwórców energii. Łączna moc OZE (czyli pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii) przyłączonych do sieci spółki to około 1500 MW, co stanowi prawie połowę wszystkich odnawialnych źródeł w Polsce. W rezultacie aż 16% energii, którą Grupa dostarcza klientom, pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Realizuje wieloletni plan inwestycji strategicznych, który zakłada rozbudowę sieci dystrybucyjnych, w tym tzw. sieci inteligentnych oraz podwojenie zainstalowanych mocy wytwórczych do 2020, głównie przez budowę niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. Jedną z takich inwestycji jest tzw. projekt Wisła. Zakłada on budowę stopnia wodnego w pobliżu Włocławka (niezależnie od istniejącej już tam tamy) w celu wykorzystania rzeki do produkcji energii, ale równocześnie zabezpieczenia terenu wokół dolnej Wisły przed powodziami.

W 2011 roku zysk netto Grupy wyniósł około 661 mln zł, a przychody około 10,2 mld zł. W stosunku do roku 2007 był to wzrost przychodów o 45%, a zysku netto – o 375%.

Grupą powstałą w 2006 po konsolidacji gdańskiego Koncernu Energetycznego ENERGA SA z Zespołem Elektrowni Ostrołęka SA zarządza ENERGA SA – z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472. W skład Grupy wchodzą 54 spółki zależne i powiązane, m.in. ENERGA-Operator SA, ENERGA-Obrót SA, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ENERGA Hydro Sp. z o.o. oraz ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania