DIEST GUSTAV FRIEDRICH HEINRICH PAUL, prezydent rejencji gdańskiej

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gustaw von Diest
Gustav von Diest
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

GUSTAV FRIEDRICH HEINRICH PAUL von DIEST (16 VIII 1826 Poznań – 27 II 1911 Merseburg), prezydent rejencji gdańskiej. Syn pruskiego generała Heinricha von Diesta (1785–1847). Brat między innymi Ottona (31 VII 1821 Poznań – 29 VIII 1901 Daber), który był pruskim politykiem, urzędnikiem i publicystą, żonatym z Metą Grass (1826–1909), córką gdańskiego kupca Johanna Heinricha Grassa.

Po ukończeniu studiów prawniczych pracował w sądzie we Frankfurcie nad Odrą (1848), w rejencji w Poznaniu (1850), nadprezydenturze w Düsseldorfie (1854). W latach 1856–1866 był landratem w Wetzlar, 1867–1869 prezydentem rejencji w Wiesbaden, a od maja 1869 do 31 VII 1876 prezydentem rejencji gdańskiej (przeniesiony tam z polecenia Bismarcka). Wspierał plany nadburmistrza Gdańska Leopolda von Wintera związane z budową centralnego miejskiego wodociągu oraz sieci kanalizacyjnej, usunięciem przedproży z głównych ulic miasta ( Długiej, Tkackiej, Targu Rybnego) oraz ulic sąsiednich, jako że utrudniały one ruch pieszych i pojazdów; doprowadzenie do Gdańska w 1870 prywatnej linii kolejowej z Pomorza Szczecińskiego i uruchomienie podmiejskiej komunikacji kolejowej z Sopotem ( kolej), a także budowę w 1873 pierwszej w mieście linii tramwajów konnych z Gdańska do Oliwy, w której otwarciu sam uczestniczył. Następnie pracował w Merseburgu, gdzie w 1894 przeszedł na emeryturę.

3 III 1859 ożenił się we Frankfurcie nad Odrą z Anną von Thile (20 VIII 1830 Berlin – 5 X 1908 Merseburg), córką pruskiego generała Adolfa von Thilego (1784–1861). MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania