DAMSZEL-TUREK EDYDA, dyrektor Biura Rozwoju Miasta Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Edyta Damszel-Turek, 2017
Edyta Damszel-Turek, 2017


EDYDA SYLWIA DAMSZEL-TUREK (ur. 6 IX 1973 Gdańsk), dyrektorka Biura Rozwoju Miasta Gdańska. Córka Jana i Jadwigi. W latach 1980–1988 uczennica Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku-Przymorzu. W 1992 ukończyła X Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W latach 1992–1998 studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (PG), na kierunku architektura i urbanistyka, który ukończyła, uzyskując stopień magistra inżyniera architekta. W 2001 na tym samym wydziale PG ukończyła studia podyplomowe w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej. W 2002 uzyskała uprawnienia urbanistyczne (nr 1658), nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta.

Od 3 I 2000 zatrudniona na stanowisku asystentki w Biurze Rozwoju Miasta Gdańska, od 1 października tego roku starsza asystentka. W latach 2002–2007 pracowała na stanowisku projektantki, w 2007–2010 starszej projektantki. Od 1 VII 2007 do 31 III 2008 pełniła jednocześnie obowiązki kierowniczki Zespołu Urbanistycznego Port, od 1 IV 2008 do 31 VIII 2010 kierowniczki tego zespołu. Od 1 IX 2010 na stanowisku głównej projektantki. Od 1 IV 2012 była również kierowniczką zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz. Od 1 IV 2015 zastępczyni dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, od 1 III 2017 generalna projektantka, od 1 III 2017 dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska.

Od września 2015 generalna projektantka wszystkich dokumentów planistycznych sporządzanych w Biurze Rozwoju Gdańska, w tym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” z 2018. Współpracuje z zespołem ds. Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus jako koordynatorka jednego z programów operacyjnych – Przestrzeń Publiczna, współkoordynatorka Programu Rozwoju Innowacyjny Gdańsk.

W latach 2001–2014 członkini Północnej Okręgowej Izby Urbanistów (do czasu delegalizacji zawodu urbanisty i likwidacji Izby). Od marca 2016 członkini Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy marszałku województwa pomorskiego. W 2024 wyróżniona Medalem Prezydenta Miasta Gdańska. Od 2002 żona Wojciecha Turka, matka Mikołaja (ur. 2003). JMO

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania