CENTRUM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

CENTRUM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (CTUS), innowacyjny projekt kierowany do osób, wobec których orzeczono i zrealizowano wyroki eksmisyjne, przygotowany w ramach partnerstwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR), Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańsk, Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Powiatowego Urzędu Pracy i realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

CTUS rozpoczął działalność 15 XI 2010 roku wraz z podpisaniem umowy między Miastem Gdańsk – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta. Siedzibą instytucji jest budynek znajdujący się w zasobach miejskich, położony przy ul. Wyzwolenia 48. Działalność CTUS polega między innymi na doraźnym zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem przez przyjmowanie ich do umeblowanych tymczasowych pomieszczeń, jednak najważniejszym elementem jest praca z uczestnikami programu i ich aktywna reintegracja społeczna. Celem jest ich pełne usamodzielnienie. Realizując te zadania, CTUS stosuje takie narzędzia i metody jak: kontrakty socjalne, trening umiejętności społecznych i podnoszenie kompetencji społecznych, animacja społeczna oraz wsparcie i pomoc asystenta odpowiedzialnego między innymi za działania motywujące, wspierające i monitorujące beneficjentów w ich drodze do usamodzielnienia. Beneficjenci kierowani są do CTUS na sześć miesięcy; w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia uczestnictwa w programie na kolejne sześć miesięcy. Środki na prowadzenie CTUS i jego działalność zabezpiecza MOPR. CR

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania