BRAUNSCHWEIG BENIAMIN GOTTLIEB, prawnik

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

BENIAMIN GOTTLIEB BRAUNSCHWEIG (listopad, ochrzczony 12 XII 1774 Gdańsk – 7 VI 1840 Gdańsk), prawnik. Syn Davida Jacoba (ur. 1735), kupca z Trzebiatowa (nad Regą), od 17 XI 1762 posiadającego kupieckie obywatelstwo Gdańska, od 1763 w kościele św. Piotra i Pawła żonatego z Julianną Luizą Jungius (ur. 1744). Brat m.in. pastora Jacoba Friedricha (1771–1838), 30 VIII zapisanego do przedostatniej klasy (secundy) gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, po studiach teologicznych w Królewcu i Halle (Saale), od 1798 katechety w Grabinach–Zameczku, od 1807 kaznodziei w Kolbudach, od 1809 kaznodziei w Rokitnicy, w latach 1822–1838 w Kiezmarku.

Podobnie jak brat, ale 26 IV 1790, zapisany został do przedostatniej klasy (secundy) Gimnazjum Akademickiego. Po studiach prawniczych sędzia królewskiego sądu miejskiego i powiatowego w Gdańsku (Königliche Land- und Stadtgericht). Po 1814 także członek kolegium sądu handlowo-morskiego (Commerz- und Admiralitäts-Collegium) z siedzibą przy Langer Markt 43 (Długi Targ). W 1817 mieszkał przy Heilige-Geist-Gasse 980 (ul. Św. Ducha 95, obecnie nr 83/85), w 1831 tamże pod nr 976 (obecnie nr 91/95). W maju 1808 zawarł w kościele Najświętszej Marii Panny związek małżeński z panną Johanną Ludovicą Grade (27 VI 1790 – 30 X 1868 Gdańsk). Syn Gustav Moritz w 1833 ukończył gdańskie Gimnazjum Miejskie, w 1858 był adwokatem w Królewcu. MrGl
Bibliografia:
Archiwum Państwowe Gdańsk, sygn. 1461/1840: Księga zgonów kościoła NMP.
Księga przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814, wyd. Andrzej Groth, Ewa Łączyńska-Bartoszek, Dariusz Kaczor, Gdańsk 2019, t. VII, s. 66.
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 369, 371.
„Danziger Anzeiger”, nr 41 z 21 V 1808, s. 730, zapowiedzi ślubne z 15 V 1808.
„Danziger Intelligenzblatt”, nr 133 z 10 VI 1840, s. 1183 (nekrolog).
Weichbrodt Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Klausdorf–Schwentine 1986–1992, Bd. 1, 95.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania