BIURO INFORMACJI PRASOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
„Tygodnik Biura Informacji Prasowej NSZZ "Solidarność" BIPS”, nr 4, 1981

BIURO INFORMACJI PRASOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” (BIPS), al. Grunwaldzka 103, związkowa agencja prasowa, powołana w kwietniu 1981 w Gdańsku uchwałą Krajowej Komisji Porozumiewawczej (KKP) z lutego tego roku, jedno z najważniejszych przedsięwzięć wydawniczych „Solidarności”. Podlegało przewodniczącemu Lechowi Wałęsie, dyrektorem był Arkadiusz Rybicki. Głównym zadaniem BIPS było rozsyłanie przez sieć teleksową do krajowych Zarządów Regionów i większych Komisji Zakładowych bieżących informacji związkowych. Zapewniało obsługę prasową zjazdów „Solidarności” oraz posiedzeń KKP, w tym akredytacją przedstawicieli prasy na jej posiedzeniach.

Wydawało codzienne serwisy informacyjne, zazwyczaj o objętości czterech stron maszynopisu, drukowane techniką powielaczową. Zawierały one wiadomości na temat prac KKP, informacje o sytuacji strajkowej w regionach, sprawozdania z podróży po kraju Lecha Wałęsy. Szefem serwisu informacyjnego był Andrzej Zarębski, a jego redaktorami – Ryszard Grabowski, Zofia Modzelewska, Maria Kossacz, Jacek Kozłowski, Janusz Tołłoczko.

Od 8 kwietnia do 13 sierpnia 1981 wydawało „Tygodnik Biura Informacji Prasowej NSZZ «Solidarność» BIPS” (od numeru piątego: „Tygodnik Biura Informacji Prasowej KKP NSZZ «Solidarność» BIPS”). Ukazało się 14 numerów w formacie A4, drukowanych techniką offsetową i częściowo na powielaczu. Redakcję tworzyli: Paweł Huelle, Arkadiusz Rybicki, Maria Filipska, Maciej Grzywaczewski, Krzysztof Leszczyński, Ewa Minkiewicz, Zbigniew Pilachowski, Joanna Założyk, Bogdan Olszewski, Giedymin Jabłoński (fotografia). Tygodnik publikował pełne teksty uchwał Komisji Krajowej, wywiady, raporty DiP (Konserwatorium „Doświadczenie i Przyszłość”).

Funkcjonowało też radio BIPS, które nagrywało cotygodniowe audycje na kasetach magnetofonowych, odtwarzane poprzez radiowęzły zakładowe. Audycje radiowe przygotowywali m.in.: Elżbieta Pietkiewicz, Wojciech Nowicki, Waldemar Płocharski, Jerzy Kasprzyszak. Prowadziło też działalność wydawniczą, wydało łącznie 16 pozycji. Podczas Pierwszego (I) Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 powstała TV BIPS, której animatorem był Marian Terlecki.

Działało do 13 XII 1981, do wprowadzenia stanu wojennego. MSO

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania