BIERNACKI LESZEK, fotograf, dziennikarz

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Leszek Biernacki

LESZEK BIERNACKI (ur. 5 III 1959 Sopot), fotograf, dziennikarz. W 1979 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni (kierunek fotografia artystyczna), w latach 1980–1987 studiował polonistykę w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Uczestnik strajku w sierpniu 1980 w Stoczni Gdańskiej, wykonał jego dokumentację fotograficzną. Od września 1980 współorganizator Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (następnie NZS) UG.

Podczas stanu wojennego organizator 13 XII 1981 strajku NZS na UG. W 1982 redaktor podziemnego „Serwisu Informacyjnego Studenckiego Komitetu Solidarności Niezależnego Zrzeszenia Studentów Trójmiasto”, kierował protestami na UG w 1982 w każdą miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego, współorganizował protest 22 IV 1982 przeciwko odwołaniu rektora prof. Roberta Głębockiego, 11 października zorganizował jednodniowy strajk na Wydziale Humanistycznym UG po ogłoszeniu delegalizacji „Solidarności” i podjęciu strajku przez robotników Stoczni Gdańskiej. W listopadzie 1985 współkierował protestami na uczelni po odwołaniu rektora Karola Taylora. W latach 1982–1985 wiceprzewodniczący i przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów UG. Inicjator powołania studenckiego Koła Naukowego Filozofii na Wydziale Humanistycznym UG. We wrześniu 1986 reaktywował działalność NZS na UG.

Od przełomu lat 1986/1987 współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma NZS „Impuls”. W 1988 uczestnik strajku „majowego” na UG oraz strajku w sierpniu w Stoczni Gdańskiej ( Strajki w Stoczni Gdańskiej w 1988). W 1990 pracował w Obywatelskim Komitecie Wyborczym, w latach 1993–1997 kierownik działu informacji gdańskiego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” ( Solidarność).

W 1989 odbył staż dziennikarski w „Wieczorze Wybrzeża”, w 1990 pracował w „Gazecie Gdańskiej”. Organizator i zastępca redaktora naczelnego (do września 1990) dwutygodnika „Przeglądu Oświatowego. Pisma Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ «Solidarność»”. Od stycznia 1991 pracował w gdańskim oddziale „Gazety Wyborczej”, gdzie do grudnia 1992 był redaktorem naczelnym jej lokalnego dodatku („Gazeta Morska”). W latach 1994–1997 redaktor naczelny „Magazynu Solidarność”, w 1997–1999 publicysta tygodnika „Fakty”, w 1999–2003 sekretarz redakcji w kwartalniku naukowym „Pieniądze i Więź”, w 2001–2005 redaktor naczelny miesięcznika „Airport Review”. W latach 2000–2008 członek, wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Programowej TVP Oddział w Gdańsku ( Telewizja Polska Gdańsk).

Autor między innymi filmu „Sentymentalne pamiątki (1998), książki Kronika Solidarności. 20 lat dzień za dniem... (2000), Gdy wieje wiatr historii... Robotnicy i studenci, Gdańsk 1976-1980 (Warszawa 2014), oraz dwutomowej Wiosna wolności. Studenci i robotnicy, Gdańsk 1985-1989 (Gdańsk 2017), współautor historii NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańska (2010). W 2010 autor wystawy okolicznościowej zorganizowanej w rocznicę 30-lecia Solidarności w Sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz portalu internetowego „Wszechnica Solidarności”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). EC

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania