BŁAŻEK ZYGMUNT, działacz społeczny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

ZYGMUNT GERARD BŁAŻEK (ur. 16 XI 1940 Starogard Gdański), technik elektronik, działacz społeczny. Syn Gerarda i Heleny. W 1979 ukończył Technikum Łączności w Gdańsku. W latach 1963–1972 był zatrudniony w Elmorze, w okresie 1972–1983 pracował w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor. Od 1983 na rencie, od 2005 na emeryturze. W latach 2010–2012 pracownik archiwum Europejskiego Centrum Solidarności (ECS).

W latach 1979–1980 uczestniczył w spotkaniach organizowanych w ramach działalności Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 brał udział w strajku w Unimorze, od września 1980 był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”). Od 1981 pracował na rzecz Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) „Solidarność”, a później Zarządu Regionu Gdańsk. W tym czasie pełnił funkcję szefa grupy, która zajmowała się malowaniem haseł na murach, plakatowaniem, a także kolportażem niezależnej prasy. Od listopada 1981 organizator sieci komunikacji radiowej wykorzystywanej przez NSZZ „Solidarność”, konstruktor pelengatora – urządzenia do namierzania fal radiowych, umożliwiającego między innymi podsłuchiwanie rozmów prowadzonych przez radiostacje milicyjne (eksponat znajduje się w zbiorach ECS).

Wielokrotnie zatrzymywany przez Milicję Obywatelską (MO) oraz wzywany na przesłuchania. W okresie od 16 III 1981 do 22 III 1983 z powodu działalności antysystemowej rozpracowywany przez Wydział IIIA Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Fotograf”. 14 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 9 XII 1982. Podczas internowania współtwórca tzw. poczty internowanych, wykonawca stempli. Od maja 1994 członek Stowarzyszenia Godność, skupiającego więźniów politycznych z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL). Od maja 2010 członek partii Prawo i Sprawiedliwość.

W 2005 odznaczony Medalem 25-lecia Solidarności, a w 2012 Krzyżem Wolności i Solidarności. Jego zbiory, na które składają się między innymi fotografie, dokumenty, materiały poligraficzne i stemplarskie, znajdują się w kolekcji ECS. Ma autorską galerię na portalu edukacyjno-historycznym „Wszechnica Solidarności”. MZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania