AKADEMICKI KRĄG STARSZOHARCERSKI „WESTERPLATTE” PRZY AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

AKADEMICKI KRĄG STARSZOHARCERSKI ZHP „WESTERPLATTE” PRZY AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU (AMG). Utworzony w listopadzie 1956 przez studentów, młodych lekarzy i pracowników AMG (ok. 30 osób), zatwierdzony przez komendanta chorągwi gdańskiej rozkazem z 10 IX 1957, istniał do 1962. Powstawanie kręgów starszoharcerskich w uczelniach towarzyszyło odradzaniu się harcerstwa po 1956. Krąg przyjął imię „Westerplatte” – członkowie opiekowali się żyjącymi w Gdańsku obrońcami Westerplatte z 1939. Ponadto pełnili funkcje medyczne na obozach harcerskich i koloniach zuchowych, prowadzili drużyny Nieprzetartego Szlaku (dzieci niepełnosprawnych), integrowali studentów-harcerzy w środowisku. Istotę działalności stanowiła służba drugiemu człowiekowi.

Pierwszym drużynowym kręgu był phm. dr Stanisław Michalski, harcerz Szarych Szeregów i żołnierz ZWZ-AK (drużynowy II Drużyny Harcerskiej (DH) im. Waleriana Łukasińskiego w Kole (1938), organizator Wojennego Pogotowia Harcerzy tamże (1939), z-ca komendanta Hufca Harcerzy w Kole (1946), instruktor Hufców Morskich ZHP w Gdańsku i Gdyni (od 1947), członek Harcerskiego Kręgu Seniorów „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP. Od 1958 funkcję wodza pełnił hm. Ryszard Trypuć z przybocznymi: Marią Hrabowską, Ryszardem Nowakowskim, Bogumiłem Filipkiem.

Opiekunem kręgu z ramienia uczelni był prof. Stanisław Hiller – przedwojenny harcerz. W budynku rektoratu AMG przy ul. M. Skłodowskiej-Curie mieściła się izba harcerska. Koło Przyjaciół Kręgu stanowili profesorowie, docenci i lekarze AMG wnoszący dobrowolne składki na rzecz kręgu, m.in. Stanisław Hiller, Stanisław Manczarski, Włodzimierz Mozołowski, Kazimierz Dębicki, Walerian Bogusławski, Zdzisław Kieturakis i Stanisław Meller. Do kręgu należeli również: prof. Maria Hrabowska, lek. med. hm. Maria Daszkiewicz-Kozielecka, lek. med. Janusz Legut, obdarzony tytułem „dr Judym z Przodkowa”, dr med. Maria Frank-Rzepiak, lek. med. Barbara Szostakiewicz, dr med. Krystyna Szłykowicz.

Po 1962 członkowie kręgu spotykali się co 10 lat. 18 I 2016, z inicjatywy hm. komandora dr n. med. Bogumiła Filipka, w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się konferencja historyczna poświęcona 60. rocznicy powstania Harcerskiego Kręgu Akademickiego „Westerplatte”. Uczestniczyli w niej byli członkowie kręgów studenckich z Pomorza.

Na początku XXI wieku powołano wśród 16 żyjących członków kręgu Fundację Bratniej Pomocy, która z dobrowolnych funduszy przez osiem lat finansowała opiekę nad osobą nieuleczalnie chorą (2010–2018). DPSBibliografia:
Filipek Bogumił, Krąg Starszoharcerski Westerplatte przy AMG, w: „Biuletyn Komisji Historycznej Chorągwi Gdańskiej ZHP”, Gdańsk 2016.
Kuligowski Zenon, Radys Bogdan, Harcerstwo gdańskie 1945–1973, Gdańsk 2015.
Kuligowski Zenon, Parys-Siodelska Danuta, Harcerstwo gdańskie 1973–2020, Gdańsk 2022.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania