Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sylwia Bykowska

SPIS HASEŁ:
ADAMSKI JERZY WALDEMAR, radny
AKCJA „R” (1949)
BANACH JOLANTA MARIA, posłanka, wiceminister
BEJM TADEUSZ, przewodniczący Prezydium MRN w Gdańsku
BIDAS MICHAŁ, wiceprezydent Gdańska
BIELAWSKI WIESŁAW, wiceprezydent Gdańska
BRZOZOWSKI LEON, radny
BUMBLIS MAREK, radny
CHRZANOWSKI BOGDAN, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
CYBULSKI JULIAN, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE (1945–1950)
DZIUBEK JAROSŁAW, radny
GDAŃSKI KOMITET OSIEDLEŃCZY
GIERSZEWSKI PIOTR, pedagog, radny
GLEINERT TADEUSZ
GRUDA RYSZARD, wiceprezydent Gdańska
GRUDZIEŃ 1970
GRUPY OPERACYJNE W GDAŃSKU W 1945 ROKU
GÓRSKI MICHAŁ, inżynier, radny
GĄSIOROWSKI ANDRZEJ, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
HALMANN HENRYK, radny, skarbnik Gdańska
JAMROŻ FRANCISZEK STEFAN, prezydent Gdańska
JANCZAREK DANUTA, sekretarz Gdańska
JAROSZEWICZ WALDEMAR, działacz katolicki, radny
KACZOROWSKI MICHAŁ, działacz opozycji demokratycznej, radny
KAWKA JANUSZ, radny
KAZNOWSKI ANDRZEJ, prezydent Gdańska
KOMISJA MIESZKANIOWA (1945–1946)
KOTUS-JANKOWSKI FRANCISZEK, prezydent Gdańska
MEYER BARBARA MAŁGORZATA, bibliotekarka, radna
MORSKA GRUPA OPERACYJNA
MOŻEJKO BEATA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
MŁYNARCZYK JERZY MARIAN, prezydent Gdańska
NIEMIECKA LISTA NARODOWOŚCIOWA
NIKIEL RYSZARD, radny, wicemarszałek województwa pomorskiego
NIKONIUK WACŁAW, pionier odbudowy Gdańska
NIKOŁAJEW JAN, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
NOWAK CZESŁAW, polityk, działacz społeczny
NOWICKI BOLESŁAW, prezydent Gdańska
OBCHODY 950-LECIA GDAŃSKA W 1947 ROKU
OBOZY W NARWIKU
OKRĘG RZESZY GDAŃSK-PRUSY ZACHODNIE
OSADNICTWO POLSKIE W GDAŃSKU 1945–1948
PASIŃSKI JERZY, prezydent Gdańska
PAŃSTWOWY URZĄD REPATRIACYJNY
PREZYDENT GDAŃSKA
PROCES I EGZEKUCJA ZBRODNIARZY Z OBOZU STUTTHOF W 1946 ROKU
RADZIECKA OKRĘGOWA KOMENDANTURA WOJENNA (1945–1946)
RAJKOWSKI STANISŁAW, radny
REFERENDUM 30 VI 1946
REPATRIACJA LUDNOŚCI POLSKIEJ ZE WSCHODU DO GDAŃSKA 1944–1948 i 1955–1959
ROK 1945
SIERPIEŃ 1980
SKARBEK MATEUSZ JACEK, prawnik, radny
STOLAREK PIOTR, prezydent Gdańska
STRAJKI W STOCZNI IM. LENINA W 1988
STRAJK DOKERÓW W PORCIE GDAŃSKIM W 1946
STUDIO RAPSODYCZNE
SYMONOWICZ HALINA, farmaceutka, radna
SZMIDT STANISŁAW, przewodniczący Prezydium MRN
SZYC JOACHIM, pedagog, radny
URZĄD LIKWIDACYJNY W GDAŃSKU
WERYFIKACJA NARODOWOŚCIOWA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ I REHABILITACJA POLSKIEJ LUDNOŚCI RODZIMEJ
WYBORY DO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 27 V 1990 ROKU
WYBORY DO SEJMU 19 I 1947
WYJAZDY RODZIMYCH GDAŃSZCZAN W LATACH 50. XX WIEKU W RAMACH AKCJI ŁĄCZENIA RODZIN
WYSIEDLENIE LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ 1945–1947
WYSOCKI DOMINIK, pedagog, dyrektor IV i I Liceum Ogólnokształcącego
ZWIĄZEK WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
SPIS TABEL:
Dynamika osadnictwa polskiego w Gdańsku w 1945 (od czerwca)
Dynamika osadnictwa polskiego w Gdańsku w 1946
Kadencje Rady Miasta po 1990
Okręgi wyborcze na terenie Gdańska utworzone przed wyborami samorządowymi w 1990 roku
Prezydenci Gdańska
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku (1945–1950)
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku (1973–1990)
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku (1950–1973)
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska (od 1990)
Skład Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku 18 XI 1948 i 31 I 1949
Terminy wyborów do MRN (1954–1988)
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania