Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Czesława Betlejewska

SPIS HASEŁ:
BABICKI ZDZISŁAW HENRYK, konserwator zabytków
BANACH ALEKSANDRA, konserwatorka zabytków
BARTON–PIÓRKOWSKA JOLANTA, historyk sztuki
CHOMICZ ROMUALD, konserwator zabytków
CHRZANOWSKI TADEUSZ, architekt, konserwator zabytków
GAWLICKI MARCIN, architekt, konserwator zabytków
GRABOWSKA BARBARA ELŻBIETA, konserwator zabytków
HOFFMANN BERNARD, inżynier, konstruktor
JEDNASZEWSKA TERESA, historyk sztuki
KONSERWATORZY ZABYTKÓW W GDAŃSKU
KOŁECKI ANDRZEJ, fotograf
KWAŚNY ZDZISŁAW, konserwator zabytków
KÜSTER ALFRED, artysta kowal
MACUR ANDRZEJ STANISŁAW, architekt, konserwator zabytków
MASSALSKI RYSZARD, architekt, konserwator
MEBLE GDAŃSKIE
MIESZKOWSKI BRONISŁAW, historyk sztuki, konserwator zabytków
MUZALEWSCY JANINA I PIOTR, konserwatorzy zabytków
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW
RACZYNIEWSKI HENRYK, architekt, konserwator zabytków
ROLL BARBARA, historyk sztuki, konserwator
RÓŻAŃSKI ANDRZEJ, konserwator dzieł sztuki
STRZELECKA IWONA, konserwator zabytków
SYKUTERA ZENON, konserwator zabytków
WOLAŃSKA MARIA, konserwator zabytków
WŁODARSKA BARBARA, historyk sztuki, muzealnik
ZABUSKA KALINA MARTA, historyk sztuki
SPIS TABEL:
Dyrektorzy do spraw naukowo-konserwatorskich PP PKZ
Dyrektorzy naczelni PP PKZ
Kierownicy zespołu budów konserwatorskich PP PKZ
Konserwacja dzieł sztuki
Miejscy Konserwatorzy Zabytków w Gdańsku (1955–2012)
Naczelni inżynierowie PP PKZ
Opracowania i dokumentacje Iwony Strzeleckiej*
Prace Kaliny Marty Zabuskiej
Pracownie i kierownicy PP PKZ
Rekonstrukcja i odbudowa oraz adaptacja ważniejszych dzieł architektury w Gdańsku
Ważniejsze prace budowlano-konserwatorskie na Pomorzu i Warmii
Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków (1946–)*
Wykaz prac Andrzeja Różańskiego w Gdańsku
Wykaz ważniejszych prac projektowych Zenona Sykutery w Gdańsku
Wykaz ważniejszych prac projektowych Zenona Sykutery w kraju
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania