ROSENBERG ALBRECHT, syndyk, rajca

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Exlibris Biblioteki Rosenbergów z herbem rodzinnym

ALBRECHT ROSENBERG (1 XI 1675 Gdańsk – 7 X 1749 Gdańsk), syndyk, rajca. Syn ławnika (1682) Georga (16 VI 1643 Gdańsk – 31 VIII 1684) i Adelgundy, córki Christopha Schumanna. Kształcił się w Gimnazjum Akademickim, następnie wyjechał do Europy Zachodniej, między innymi w 1693 przebywał we Franeker (Fryzja, Holandia). Po powrocie do Gdańska w 1700 sekretarz Rady Miejskiej, w 1703 podsyndyk, w 1709 syndyk, od 1718 rajca, wbrew obowiązującym przepisom łączył dwie ostatnie funkcje. W 1721 został sędzią, objął stanowisko kamlarza i protobibliotekarza . W 1734, po klęsce króla Stanisława Leszczyńskiego ( oblężenie Gdańska w 1734), wszedł w skład delegacji, która złożyła w imieniu Gdańska hołd konkurentowi Leszczyńskiego, królowi polskiemu Augustowi III.

Autor studiów poświęconych zagadnieniom prawnym i historycznym (między innymi Immunitas civitatum Prussiae…), uwag do opisu Gdańska Reinholda Curickego, a także memoriału o prawach Rzeczypospolitej do Śląska. Utrzymywał kontakty z burmistrzem Torunia Jacobem Heinrichem Zerneckem (zob. Heinrich Zernecke), kanclerzem Andrzejem Załuskim i Gottfriedem Lengnichem. Tego ostatniego podobno nakłonił do zajęcia się historią regionalną. Był twórcą jednej z największych gdańskich bibliotek prywatnych.

Pochowany w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 21 IX 1706 zawarł w tym kościele związek małżeński z Anną (22 IV 1686 – 5 IX 1754 Gdańsk), córką angielskiego barona Johanna Browna (Brauna). Ojciec Anny Renaty (chrzest 18 X 1707 – pochowana w kościele NMP 17 V 1757), od 1 XII 1746 pierwszej żony rajcy Gabriela Schumana (1702–1764), syna Johanna Arnolda, wnuka burmistrza Gabriela Schumanna; Carla Alberta (chrzest 28 II 1709), Georga Ernsta (chrzest 10 IV 1710 – pochowany w kościele NMP 14 IX 1757), Heinricha Wilhelma, Eleonory (chrzest 28 I 1717), Reinholda (chrzest 1 III 1719), dwoje dzieci zmarło w niemowlęctwie. PP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania