POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE. ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Wersja Blazejsliwinski (dyskusja | edycje) z dnia 19:57, 18 maj 2024

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Dwie kamienice (po prawej stronie Dworu Artusa), składające się na Dom Ekonomisty, 2019

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) ODDZIAŁ W GDAŃSKU. Zebranie założycielskie Oddziału Morskiego PTE odbyło się 13 XI 1946. Wzięło w nim udział dziewięć osób; wybrano wówczas zarząd i prezesa. Wśród członków założycieli znajdował się Eugeniusz Kwiatkowski, który został mianowany pierwszym prezesem gdańskiego oddziału PTE. Sprawował tę funkcję do 1948; po jego wyjeździe z Gdańska stanowisko przejął Bolesław Kasprowicz.

Aktywna działalność oddziału w pierwszym okresie jego funkcjonowania spowodowała, że I Ogólnopolski Zjazd Członków PTE (15 XI 1947) zorganizowano w Sopocie, w pomieszczeniach Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni (późniejszej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie). Do 1953 Oddział Morski Towarzystwa grupował przede wszystkim ekonomistów-naukowców, często jeszcze z okresu przedwojennego, i pozostawał organizacją dyskusyjno-naukową. W przełomowym dla oddziału 1952 liczba jego członków osiągnęła najniższy stan: 15 osób.

W następnych latach zdecydowano o zmianie kierunku działalności PTE, nastawiając się na popularyzację wiedzy ekonomicznej i szkolenia. Zaczęto organizować kolejne sekcje problemowe: ekonomiki przemysłu rybnego, rachunkowości, ekonomiki transportu, finansów i wiele innych; podstawowymi komórkami oddziału stały się koła zakładowe, powstające na przestrzeni kolejnych lat w przedsiębiorstwach Trójmiasta i okolic. Znaczne ożywienie działalności oddziału nastąpiło po odwilży 1956; organizowano wówczas większą liczbę konferencji, odczytów oraz seminariów poświęconych tematyce gospodarczej i ekonomicznej. Począwszy od 1955, zaczęto organizować w trybie dziennym i zaocznym kolejne cykle tzw. szkolenia kursowego; do 1984 w blisko 4000 kursów wzięło udział ogółem niemal 140 000 słuchaczy. W 1960 gdański oddział PTE liczył 395 członków.

10 X 1959 nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Ekonomistów – odbudowanego zespołu kamieniczek pod adresem Długi Targ 46/47 (Stary Dom Ławy, zob. Dwór Artusa), przekazanego oddziałowi przez władze miejskie (dotację na odbudowę oddział uzyskał w Zarządzie Głównym PTE dzięki staraniom swojego ówczesnego prezesa prof. Zbigniewa Jaśkiewicza). Oprócz pomieszczeń biurowych znalazły się tam sale wykładowe i konferencyjne, biblioteka i pokoje gościnne. Dom Ekonomistów umożliwił w następnych latach rozwój działalności szkoleniowej i reorganizację oddziału. Po dwóch dekadach użytkowania w latach 1979–1982 przeprowadzono jego remont.

Na początku lat 80. XX wieku w działalności gdańskiego oddziału PTE nastąpiła zapaść. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w okresie od 13 XII 1981 do 31 III 1982 funkcjonowanie PTE zostało zawieszone. W 1982 nie odbyły się żadne sympozja ani seminaria, zaniechano również spotkań środowiskowych. Działalność wznowiono dopiero w 1983. Po 1989 PTE przekształcono z organizacji masowo-zawodowej w popularyzatorską. W 1992 gdański oddział PTE uzyskał osobowość prawną.

Prowadzi działalność statutową, organizując konferencje naukowe, seminaria, odczyty i konsultacje. Realizowane są szkolenia i ekspertyzy. Popularyzacji wiedzy z dziedziny ekonomii wśród młodzieży służy m.in. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, przygotowywana przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbywająca się od roku szkolnego 1987/1988; organizowany jest także konkurs prac magisterskich im. Lucjana Hofmana, a w 2002 powołano Klub Młodego Ekonomisty. Od 2004 w kolejnych okresach programowania PTE realizuje projekty unijne, skierowane na rozwój kompetencji poprzez kształcenie ustawiczne. W 2013 w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych gdański oddział PTE realizował projekt Pomorska Akademia Bankowości dla Seniorów, mający służyć zwiększeniu korzystania przez osoby starsze z usług sektora bankowego. W 2014 gdański oddział PTE liczył 385 członków. W 2019 wystawiony na sprzedaż Dom Ekonomisty nabyło miasto Gdańsk, przekazując go Muzeum Gdańska. JAK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania