PAŃSTWOWY URZĄD POLICJI BUDOWLANEJ W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Wersja Blazejsliwinski (dyskusja | edycje) z dnia 19:41, 8 mar 2022

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

PAŃSTWOWY URZĄD POLICJI BUDOWLANEJ W GDAŃSKU (Staatliches Baupolizeiamt zu Danzig), instytucja nadzorująca przestrzeganie prawa budowlanego, powołana 6 V 1814 na wzór policji w Berlinie i Królewcu, z uwzględnieniem lokalnych stosunków, istniała do roku 1945. Po 1850 wyodrębniona z Prezydium Policji jako samodzielny urząd. Policja budowlana wydawała rozporządzenia (Baupolizeiverordnungen) określające wspólne dla wszystkich zasady wykorzystywania nieruchomości na cele budowlane oraz decyzje i postanowienia w sprawach indywidualnych, które zatwierdzały projekty budynków lub wzywały do zaprzestania naruszeń prawa pod groźbą kary.

Nadzorowała przedsięwzięcia budowlane władz miejskich na cele publiczne (w tym budowę dróg, mostów, wodociągów i kanalizacji). Tworzyła plany zabudowy terenu miasta (do 1855 tylko na zlecenie Państwowej Policji Budowlanej z siedzibą w Berlinie), po 1875 zatwierdzała również plany zabudowy tworzone przez gdański magistrat. Do jej kompetencji należała także kontrola drobniejszych elementów infrastruktury technicznej, np. w marcu 1926 wydała rozporządzenie o uzyskiwaniu zezwoleń na lokalizację masztów radiowych i telegraficznych.

Urząd prowadził dokumentację wszystkich nieruchomości budynkowych na terytorium Gdańska. Na początku XX wieku składał się z dwóch wydziałów. Pracami kierował inspektor budowlany (Bauinspektor), mający do pomocy regencyjnego inżyniera budowlanego (Regierungsbaumeister) i sekretarza. JAZ MB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania