MOCHINGER JOHANN, pastor kościoła św. Katarzyny, profesor Gimnazjum Akademickiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Johann Mochinger
Epitafium Johanna Mochingera w kościele św. Katarzyny w Gdańsku

JOHANN MOCHINGER (20 III 1603 Gdańsk – 12 X 1652 Gdańsk), pastor w kościele św. Katarzyny, profesor Gimnazjum Akademickiego. Syn kupca Alberta i Katarzyny, córki kupca Joachima Arlema, u którego wychowywał się po wczesnej śmierci rodziców. Uczył się w szkole mariackiej, od 1612 w gimnazjum Torunia, od 1617 w gdańskim Gimnazjum Akademickim, od 1620 studiował w Wittenberdze, dzięki stypendium gdańskiej Rady Miejskiej od 1624 kontynuował studia w Lejdzie i od 1626 w Strasburgu. W Wittenberdze opublikował dwie prace, mowę o rzezi hugenotów w noc św. Bartłomieja i rozprawę o sposobach pomnażania dobra, w Strasburgu rozprawkę przeciwko pomawiającym go sympatie do arian. Zwiedził Niemcy, Holandię, Francję i Anglię.

Po powrocie do Gdańska od 1628 diakon, w latach 1638–1658 pastor w kościele św. Katarzyny. Od 1630 profesor retoryki w Gimnazjum Akademickim. Oficjalny mówca, wygłaszał po łacinie oracje między innymi 25 V 1632 w auli Gimnazjum po śmierci (30 kwietnia) króla polskiego Zygmunta III (chwaląc polskich królów, oprócz zmarłego szczególnie Kazimierza Jagiellończyka), po elekcji i śmierci (20 V 1648, mowa z 7 lipca) króla Władysława IV, po elekcji króla Jana Kazimierza, po zawarciu pokoju ze Szwedami w Sztumskiej Wsi (rozejm 12 IX 1635, mowa wygłoszona 27 tego miesiąca). Część mów wydał w zbiorze Orationes (1637). Znany także jako kaznodzieja. W 1645 brał udział w Colloquium Charitativum w Toruniu, próbie uzyskania przez katolików, luteran i kalwinistów jedności wiary i pokoju religijnego. Wydał między innymi komentarze do mów Cycerona (Floridorum rhetoricorum ex Cicerone sylva, 1640) i podręcznik retoryki (Oratoratque rhetorista, 1641). W mowie z 1652 De navigationibus et navium laudibus postulował między innymi poprawę warunków pracy i płacy marynarzy, wskazywał na wpływ długich morskich podróży na ich psychikę.

Od 11 III 1631 żonaty był z córką gdańskiego kupca Petera Neri, Angelicą (zm. styczeń 1651), której śmierć uczcili wierszami kondolencyjnymi Johann Peter Titius i rektor szkoły mariackiej Jakob Zetzkius, a społeczność Gimnazjum zbiorkiem poetyckim. Przeżył go tylko syn Gottfried, późniejszy asesor w Gdańsku, w dzieciństwie zmarli synowie Erich Friedrich, Johann Efraim (1648) i córka Concordia. Pochowany w kościele św. Katarzyny, gdzie znajduje się jego pomnik epitafijny z 1663. Żegnało go wiele utowrów żałobnych (autorstwa m.in. bumistrza Johanna Ernsta Schmiedena czy Miachela Albinusa), Salomon Blanck przygotował zestaw 77 anagramów w kilku językach. EKBibliografia:
Kotarski Edmund, Rektorzy i profesorowie Gimnazjum Gdańskiego w XVII w., Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 38, 1993, nr 3.
Mokrzecki Lech, Mochinger Jan, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. III, Gdańsk 1997, s. 240-241.
Nadolski Bronisław, Jan Mochinger profesor retoryki w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, Rocznik Gdański, 22, 1963.
Nadolski Bronisław, Mochinger Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, 21, 1976, s. 496-497.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania