MECKBACH CARL ERNST HEINRICH

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{web}}
 
{{web}}
'''CARL ERNST HEINRICH MECKBACH''' (30 I 1836 Tylża – 24 VII 1877 Gdańsk), urzędnik, burmistrz. Syn stolarza. Maturę zdał w 1853 roku w Tylży, potem studiował prawo na uniwersytecie w Królewcu. Od 1863 asesor sądowy. Pracował w sądzie miejskim Królewca, następnie w Trybunale Sądowym dla Prus Wschodnich. Od 1 VI 1867 roku sędzia sądu miejskiego i powiatowego w Królewcu, od 1 IV 1872 radca w Zarządzie Miasta Gdańska, od 1 I 1876 do śmierci drugi [[BURMISTRZOWIE MIAST GDAŃSKICH | burmistrz Gdańska]], zastępca nadburmistrza [[WINTER LEOPOLD von | Leopolda von Wintera]]. Mieszkał przy Neugarten 30 (ul. Nowe Ogrody); zmarł nagle. {{author: MrGl}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Ludzie]]
+
'''CARL ERNST HEINRICH MECKBACH''' (30 I 1836 Tylża – 24 VII 1877 Gdańsk), [[BURMISTRZOWIE MIAST GDAŃSKICH | burmistrz]]. Syn mistrza stolarskiego. Maturę uzyskał w 1853 roku (w wieku 17 lat) w gimnazjum w Tylży. Z pomocą finansową starszego brata, właściciela ziemskiego, odbył studia prawnicze na uniwersytecie w Królewcu. Po ich ukończeniu i zdaniu egzaminu państwowego został w 1863 roku asesorem w sądzie miejskim w Królewcu, współpracował też z Trybunałem Sądowym dla Prus Wschodnich. Od 1 VI 1867 roku był sędzią sądu miejskiego i powiatowego w Królewcu. 1 IV 1872 roku został wybrany przez [[RADA MIEJSKA | Radę Miejską]] Gdańska na etatowego radcę w Zarządzie Miasta (Magistrat), gdzie zajmował się sprawami ekonomiczno-prawnymi. 1 I 1876 roku, po przejściu burmistrza [[LINTZ JOHANN HEINRICH | Johanna Heinricha Lintza]] na emeryturę z końcem grudnia 1875, Rada Miejska powołała go na urząd burmistrza Gdańska; został zastępcą nadburmistrza [[WINTER LEOPOLD von | Leopolda Wintera]]. Na tym stanowisku kontynuował zadania realizowane przez swego poprzednika. Priorytetem ówczesnych władz miasta było dokończenie prac związanych z przyłączaniem wszystkich posesji do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ([[WODOCIĄGI | wodociągi]]) oraz z brukowaniem ulic i kładzeniem trwałej nawierzchni na chodnikach głównych ulic miasta. Zmarł nagle, rano, z powodu wylewu. <br/><br/>
 +
Mieszkał przy Neugarten 30 (ul. Nowe Ogrody). Był żonaty z Adelaidą Werner, pozostawił czworo dzieci. Pogrzeb odbył się w sobotę 28 VII 1877 roku na [[CMENTARZE NA CHEŁMIE | cmentarzu Zbawiciela]] w obecności miejscowych notabli, członków Rady Miejskiej, nadburmistrza Leopolda Wintera i współpracowników. Wdowa po nim została w Gdańsku, w dotychczas zajmowanym mieszkaniu; otrzymała rentę. Jeden z synów, Willi (ur. 1868 Królewiec), w 1887 roku ukończył [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskie]], następnie studia prawnicze. W 1896 został powołany na okres dwunastu lat na stanowisko etatowego radcy w gdańskim Zarządzie Miasta. W 1906 roku przeszedł do pracy na podobne stanowisko w Zarządzie Miasta we Frankfurcie nad Menem. {{author: MrGl}} [[Category: Encyklopedia]] [[Category: Ludzie]]

Aktualna wersja na dzień 19:29, 18 paź 2016

CARL ERNST HEINRICH MECKBACH (30 I 1836 Tylża – 24 VII 1877 Gdańsk), burmistrz. Syn mistrza stolarskiego. Maturę uzyskał w 1853 roku (w wieku 17 lat) w gimnazjum w Tylży. Z pomocą finansową starszego brata, właściciela ziemskiego, odbył studia prawnicze na uniwersytecie w Królewcu. Po ich ukończeniu i zdaniu egzaminu państwowego został w 1863 roku asesorem w sądzie miejskim w Królewcu, współpracował też z Trybunałem Sądowym dla Prus Wschodnich. Od 1 VI 1867 roku był sędzią sądu miejskiego i powiatowego w Królewcu. 1 IV 1872 roku został wybrany przez Radę Miejską Gdańska na etatowego radcę w Zarządzie Miasta (Magistrat), gdzie zajmował się sprawami ekonomiczno-prawnymi. 1 I 1876 roku, po przejściu burmistrza Johanna Heinricha Lintza na emeryturę z końcem grudnia 1875, Rada Miejska powołała go na urząd burmistrza Gdańska; został zastępcą nadburmistrza Leopolda Wintera. Na tym stanowisku kontynuował zadania realizowane przez swego poprzednika. Priorytetem ówczesnych władz miasta było dokończenie prac związanych z przyłączaniem wszystkich posesji do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ( wodociągi) oraz z brukowaniem ulic i kładzeniem trwałej nawierzchni na chodnikach głównych ulic miasta. Zmarł nagle, rano, z powodu wylewu.

Mieszkał przy Neugarten 30 (ul. Nowe Ogrody). Był żonaty z Adelaidą Werner, pozostawił czworo dzieci. Pogrzeb odbył się w sobotę 28 VII 1877 roku na cmentarzu Zbawiciela w obecności miejscowych notabli, członków Rady Miejskiej, nadburmistrza Leopolda Wintera i współpracowników. Wdowa po nim została w Gdańsku, w dotychczas zajmowanym mieszkaniu; otrzymała rentę. Jeden z synów, Willi (ur. 1868 Królewiec), w 1887 roku ukończył Gimnazjum Miejskie, następnie studia prawnicze. W 1896 został powołany na okres dwunastu lat na stanowisko etatowego radcy w gdańskim Zarządzie Miasta. W 1906 roku przeszedł do pracy na podobne stanowisko w Zarządzie Miasta we Frankfurcie nad Menem. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania