LEKARZE W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
(Nie pokazano 52 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
{{web}}
 
{{web}}
 +
[[File: Lekarz__Christian_Rudenick.jpg |thumb|  Christian Rudenick (1639–1676), lekarz w Gdańsku w latach 1661–1676]]
 +
[[File: Moller_Johannis.jpg |thumb| Johann Möller, w latach 60. XVIII wieku lekarz w Gdańsku, rytował [[HÖHN JOHANN jr, medalier | Johann Höhn]]]]
 +
[[File: Kulmus_Johann_Adam.jpg |thumb| [[KULMUS JOHANN ADAM, lekarz, profesor Gimnazjum Akademickiego | Johann Adam Kulmus]], na podstawie Georga Christopha Grootha mezzotinta Johanna Stenglina, 1741]]
 +
[[File: Carl_Theodor_Siebold.jpg |thumb| [[SIEBOLD CARL THEODOR, lekarz | Carl Theodor Siebold]], w latach 1835–1840 dyrektor [[PROWINCJONALNY ZAKŁAD KSZTAŁCENIA POŁOŻNYCH | Prowincjonalnego Zakładu Kształcenia Położnych]] w Gdańsku]]
 +
[[File:Szpital_Miejski_we_Wrzeszczu.jpg|thumb|Hermann Stahr (1868–1947) ordynator Instytutu Patologii Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu]]
 +
[[File:  Dr_Otto_Sturmhofel-.png |thumb|  Dr Otto Ernest Christian Sturmhöfel, lekarz w Gdańsku w latach 1921–1942]]
 +
 +
 
'''LEKARZE W GDAŃSKU''' od połowy XVI wieku do 1942. Przedstawiany w ujęciu tabelarycznym wykaz obejmuje wszystkich dotychczas ustalonych lekarzy pracujących w Gdańsku od połowy XVI wieku do 1942, przy czym od 1851 podano tylko tych, którzy mieszkali i pracowali w Gdańsku minimum trzy lata. Pominięci zostali po tym roku ci, dla których Gdańsk był krótkim przystankiem na ich drodze kariery zawodowej, oraz młodzi lekarze, głównie spoza Gdańska, odbywający po 1920 w jednym z gdańskich szpitali roczny obowiązkowy staż po ukończonych studiach. Wykaz obejmuje lekarzy prywatnych, pracowników szpitali i instytucji medycznych oraz niektórych wojskowych. <br/><br/>
 
'''LEKARZE W GDAŃSKU''' od połowy XVI wieku do 1942. Przedstawiany w ujęciu tabelarycznym wykaz obejmuje wszystkich dotychczas ustalonych lekarzy pracujących w Gdańsku od połowy XVI wieku do 1942, przy czym od 1851 podano tylko tych, którzy mieszkali i pracowali w Gdańsku minimum trzy lata. Pominięci zostali po tym roku ci, dla których Gdańsk był krótkim przystankiem na ich drodze kariery zawodowej, oraz młodzi lekarze, głównie spoza Gdańska, odbywający po 1920 w jednym z gdańskich szpitali roczny obowiązkowy staż po ukończonych studiach. Wykaz obejmuje lekarzy prywatnych, pracowników szpitali i instytucji medycznych oraz niektórych wojskowych. <br/><br/>
 
Dla lekarzy prywatnych, określanych w źródłach jako „Praktische Ärzte”, przyjęto polskie określenie „prywatny lekarz ogólny”, zaś dla „Fachärzte” – „lekarz specjalista”. Podział na lekarzy ogólnych i specjalistów ukształtował się w Gdańsku dopiero na przełomie XIX i XX  wieku, kiedy to na uczelniach medycznych powstały podyplomowe studia specjalistyczne. W wykazie uwzględniono również lekarzy wojskowych z okresu od 1817 do 1914, dla których zachowały się pełne lub częściowe dane osobowe. Służyli oni w jednostkach wojskowych stacjonujących w Gdańsku, lub pracowali w [[SZPITAL GARNIZONOWY | szpitalu garnizonowym]]. Okres ich służby w Gdańsku po 1850 był na ogół krótki, wynosił najczęściej od dwóch do pięciu lat, po czym przenoszeni byli do innych garnizonów. Dla większości z nich nie posiadamy danych osobowych, często znamy tylko nazwisko. Przy opracowywaniu wykazów, głównie dla lat 1851–1945, dużym utrudnieniem jest brak dokumentacji osobowej w zachowanych aktach miejskich Gdańska jak i państwowych władz administracyjnych tak z okresu XIX wieku jak i z okresu [[WOLNE MIASTO GDAŃSK, 1920–1939 | II Wolnego Miasta Gdańska]] (II WMG). Nie zachowała się też dokumentacja gdańskiej Izby Lekarskiej (Ärztlicher-kammer) i Związku Lekarzy Prus Zachodnich (do 1920) jak i z czasów II WMG (Ärztlicher Verrein zu Danzig). <br/><br/>
 
Dla lekarzy prywatnych, określanych w źródłach jako „Praktische Ärzte”, przyjęto polskie określenie „prywatny lekarz ogólny”, zaś dla „Fachärzte” – „lekarz specjalista”. Podział na lekarzy ogólnych i specjalistów ukształtował się w Gdańsku dopiero na przełomie XIX i XX  wieku, kiedy to na uczelniach medycznych powstały podyplomowe studia specjalistyczne. W wykazie uwzględniono również lekarzy wojskowych z okresu od 1817 do 1914, dla których zachowały się pełne lub częściowe dane osobowe. Służyli oni w jednostkach wojskowych stacjonujących w Gdańsku, lub pracowali w [[SZPITAL GARNIZONOWY | szpitalu garnizonowym]]. Okres ich służby w Gdańsku po 1850 był na ogół krótki, wynosił najczęściej od dwóch do pięciu lat, po czym przenoszeni byli do innych garnizonów. Dla większości z nich nie posiadamy danych osobowych, często znamy tylko nazwisko. Przy opracowywaniu wykazów, głównie dla lat 1851–1945, dużym utrudnieniem jest brak dokumentacji osobowej w zachowanych aktach miejskich Gdańska jak i państwowych władz administracyjnych tak z okresu XIX wieku jak i z okresu [[WOLNE MIASTO GDAŃSK, 1920–1939 | II Wolnego Miasta Gdańska]] (II WMG). Nie zachowała się też dokumentacja gdańskiej Izby Lekarskiej (Ärztlicher-kammer) i Związku Lekarzy Prus Zachodnich (do 1920) jak i z czasów II WMG (Ärztlicher Verrein zu Danzig). <br/><br/>
 
Dla okresu od XVI wieku do 1700 podstawą źródłową jest niedokończone opracowanie Friedricha Schwarza ''Danziger Ärzte im 16-18 Jahrhundert'', opublikowane w gdańskim wydawnictwie Familiengeschichtliche Beitrage (Hefte 4–6, 1939–1941), zawierające dane o lekarzach urodzonych do 1699 i pracujących w Gdańsku do połowy XVIII wieku. Zapowiadana część ostatnia, mająca przedstawić gdańskich lekarzy do 1800, nie ukazała się z powodu ograniczeń spowodowanych trwającą II wojną światową. Dla lat 1701–1810 opracowanie Friedricha Schwarza poszerzone zostało o wykazy lekarzy publikowane w wydawanych cyklicznie przez gdańskie oficyny informatorach ''Das Jetzt-Lebende Danzig'' z lat 1741–1810, uzupełnieniem były też wykazy członków gdańskiego [[TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE | Towarzystwa Przyrodniczego]], zamieszczone w pracy Eduarda Schumanna ''Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 1743-1892'' (Danzig 1893). Cennym uzupełnieniem był dla XVII-XIX wieku był wreszcie anonimowy rękopis ''Verzeichnis Ärzte'' przechowywany w zbiorach gdańskiego Archiwum Państwowego (APG, zespół Gdańsk, rękopisy nieurzędowe (Bibliotheca Archivi) sygn. 300, Hq, Heft 2). W wykazach tych, obok nazwiska, imienia lub imion lekarzy, podano także informacje o latach ich pracy w Gdańsku, niekiedy i datę śmierci. <br/><br/>
 
Dla okresu od XVI wieku do 1700 podstawą źródłową jest niedokończone opracowanie Friedricha Schwarza ''Danziger Ärzte im 16-18 Jahrhundert'', opublikowane w gdańskim wydawnictwie Familiengeschichtliche Beitrage (Hefte 4–6, 1939–1941), zawierające dane o lekarzach urodzonych do 1699 i pracujących w Gdańsku do połowy XVIII wieku. Zapowiadana część ostatnia, mająca przedstawić gdańskich lekarzy do 1800, nie ukazała się z powodu ograniczeń spowodowanych trwającą II wojną światową. Dla lat 1701–1810 opracowanie Friedricha Schwarza poszerzone zostało o wykazy lekarzy publikowane w wydawanych cyklicznie przez gdańskie oficyny informatorach ''Das Jetzt-Lebende Danzig'' z lat 1741–1810, uzupełnieniem były też wykazy członków gdańskiego [[TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE | Towarzystwa Przyrodniczego]], zamieszczone w pracy Eduarda Schumanna ''Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 1743-1892'' (Danzig 1893). Cennym uzupełnieniem był dla XVII-XIX wieku był wreszcie anonimowy rękopis ''Verzeichnis Ärzte'' przechowywany w zbiorach gdańskiego Archiwum Państwowego (APG, zespół Gdańsk, rękopisy nieurzędowe (Bibliotheca Archivi) sygn. 300, Hq, Heft 2). W wykazach tych, obok nazwiska, imienia lub imion lekarzy, podano także informacje o latach ich pracy w Gdańsku, niekiedy i datę śmierci. <br/><br/>
 
Dla okresu po 1810 źródłem były zachowane książki adresowe Gdańska z lat 1817, 1831, 1839, 1854, 1858 oraz z okresu od 1864 do 1942, kiedy ukazywały się prawie corocznie lub, wyjątkowo, co dwa lata. Zawierają one jednak tylko nazwiska i imiona lekarzy oraz adresy ich gabinetów lekarskich. Dla ustalenia lat ich życia pomocna była miejscowa prasa, w tym nekrologi czy biogramy lekarzy oraz przede wszystkim akta metrykalne (metryki urodzenia, akty ślubu  i zgonu gdańskich kościołów z okresu lat 1808–1874 oraz gdańskich Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1874–1944). <br/><br/>
 
Dla okresu po 1810 źródłem były zachowane książki adresowe Gdańska z lat 1817, 1831, 1839, 1854, 1858 oraz z okresu od 1864 do 1942, kiedy ukazywały się prawie corocznie lub, wyjątkowo, co dwa lata. Zawierają one jednak tylko nazwiska i imiona lekarzy oraz adresy ich gabinetów lekarskich. Dla ustalenia lat ich życia pomocna była miejscowa prasa, w tym nekrologi czy biogramy lekarzy oraz przede wszystkim akta metrykalne (metryki urodzenia, akty ślubu  i zgonu gdańskich kościołów z okresu lat 1808–1874 oraz gdańskich Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1874–1944). <br/><br/>
 +
 +
{| class="tableGda"
 +
|-
 +
|+ style="width: 450px" | Pracownicy służby zdrowia w Gdańsku 1748–1945
 +
|-
 +
! Rok
 +
! Lekarze ogólni (bez wojskowych)
 +
! Lekarze specjaliści
 +
! Chirurdzy (Wundärzte)
 +
! Dentyści (lekarze, felczerzy)
 +
! Orientacyjna liczba mieszkańców Gdańska
 +
! Ilość mieszkańców na  jednego lekarza (ogólni i specjaliści)
 +
|-
 +
| 1748
 +
| 23
 +
|
 +
|
 +
|
 +
| około 55.000
 +
| 2391
 +
|-
 +
| 1775
 +
| 30
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1765
 +
| 22
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1775
 +
| 22
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1780
 +
| 26
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1785
 +
| 24
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1792
 +
| 21
 +
|
 +
|
 +
|
 +
| około 36.000
 +
| 1714
 +
|-
 +
| 1797
 +
| 17
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1817
 +
| 26
 +
|
 +
| 22
 +
| 2
 +
| około 48.500
 +
| 1885
 +
|-
 +
| 1839
 +
| 20
 +
|
 +
| 14
 +
| 2
 +
| około 58.000
 +
| 2450
 +
|-
 +
| 1855
 +
| 45
 +
|
 +
| 5
 +
| 5
 +
| około 63.000
 +
| 2450
 +
|-
 +
| 1869
 +
| 46
 +
|
 +
|
 +
| 3
 +
| około 89.000
 +
| 1935
 +
|-
 +
| 1874
 +
| 59
 +
|
 +
| 6
 +
| 4
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1884
 +
| 68
 +
|
 +
| 3
 +
| 6
 +
| około 115.000
 +
| 1691
 +
|-
 +
| 1892
 +
| 93
 +
|
 +
|
 +
| 8
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1897
 +
| 104
 +
|
 +
|
 +
| 9
 +
| około 126.000
 +
| 1212
 +
|-
 +
| 1903
 +
| 133
 +
| 71
 +
|
 +
| 12
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1908
 +
| 124
 +
| 85
 +
|
 +
| 14
 +
| około 171.000
 +
| 819
 +
|-
 +
| 1914
 +
| 136
 +
| 92
 +
|
 +
| 25
 +
| około 190.000
 +
| 834
 +
|-
 +
| 1921
 +
| 144
 +
| 85
 +
|
 +
| 34
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1925
 +
| 165
 +
| 75
 +
|
 +
| 49
 +
| około 226.000
 +
| 941
 +
|-
 +
| 1928
 +
| 155
 +
| 86
 +
|
 +
| 42
 +
| około 236.000
 +
| 980
 +
|-
 +
| 1931
 +
| 177
 +
| 90
 +
|
 +
| 41
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| 1935
 +
| 170
 +
| 89
 +
|
 +
| 47
 +
| około 263.000
 +
| 1011
 +
|-
 +
| 1939
 +
| 132
 +
| 67
 +
|
 +
| 39
 +
| około 248.000
 +
| 1240
 +
|-
 +
|}
 +
<br/><br/>
 +
 
Informacje biograficzne o niektórych lekarzach znajdują się w częściowo tylko zachowanej w APG kartotece meldunkowej gdańskiej policji z lat 1843–1895. Pomocne w tworzeniu wykazu były ponadto publikacje naukowe dotyczące tego okresu, w tym opracowania z dziejów gdańskich organizacji lekarskich z lat 1876–1926.<br/><br/>
 
Informacje biograficzne o niektórych lekarzach znajdują się w częściowo tylko zachowanej w APG kartotece meldunkowej gdańskiej policji z lat 1843–1895. Pomocne w tworzeniu wykazu były ponadto publikacje naukowe dotyczące tego okresu, w tym opracowania z dziejów gdańskich organizacji lekarskich z lat 1876–1926.<br/><br/>
 
Ostatni znany wykaz gdańskich lekarzy pochodzi z książki adresowej Gdańska z 1942. Nie oddaje on jednak w pełni sytuację miejscowej służby zdrowia, nie dostarczając informacji, którzy z wymienionych lekarzy pracowali w mieście jako lekarze prywatni, a którzy już zmobilizowani pełnili służbę wojskową na frontach lub w gdańskich lazaretach polowych. Nie mamy do dyspozycji publikacji podobnej jak dla okresu I wojny światowej, powstałej w 1926 na podstawie ankiety sporządzonej dla Izby Lekarskiej przez samych lekarzy. Nie wiemy też, jacy z lekarzy pracujących w Gdańsku zginęli na frontach II wojny czy ponieśli śmierć w walkach o Gdańsk w marcu 1945, czy też później aresztowani zginęli w rosyjskich obozach. Na 1942 kończą się pisane informacje o większości gdańskich lekarzy tego okresu. <br/><br/>
 
Ostatni znany wykaz gdańskich lekarzy pochodzi z książki adresowej Gdańska z 1942. Nie oddaje on jednak w pełni sytuację miejscowej służby zdrowia, nie dostarczając informacji, którzy z wymienionych lekarzy pracowali w mieście jako lekarze prywatni, a którzy już zmobilizowani pełnili służbę wojskową na frontach lub w gdańskich lazaretach polowych. Nie mamy do dyspozycji publikacji podobnej jak dla okresu I wojny światowej, powstałej w 1926 na podstawie ankiety sporządzonej dla Izby Lekarskiej przez samych lekarzy. Nie wiemy też, jacy z lekarzy pracujących w Gdańsku zginęli na frontach II wojny czy ponieśli śmierć w walkach o Gdańsk w marcu 1945, czy też później aresztowani zginęli w rosyjskich obozach. Na 1942 kończą się pisane informacje o większości gdańskich lekarzy tego okresu. <br/><br/>
Mankamentem jest także fakt, że dla wielu z lekarzy pracujących w Gdańsku w latach 1920–1942, a przybyłych tu po 1920 z Niemiec czy Prus Wschodnich, nie posiadamy informacji co daty czy miejsca urodzenia. Nie zachowały się bowiem akta władz Gdańska dotyczące służby zdrowia z tego okresu jak i organizacji zawodowych lekarzy, zniszczone w czasie walk o Gdańsk w marcu 1945. Ocalało tylko kilkadziesiąt teczek personalnych lekarzy oraz pracowników pomocniczych i administracyjnych z [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej w Gdańsku]] z lat 1935–1945 (APG, 1230, teczki 1-109). Uwzględniono też powojenne losy niektórych lekarzy, które udało się ustalić przy pomocy publikacji (w tym czasopisma związku dawnych gdańszczan [[UNSER DANZIG| „Unser Danzig”]] czy też za pomocą internetu. Nie jest wykluczone, że nowe informacje może przynieść kwerenda w materiałach źródłowych, które mogły być wywiezione z Gdańska po 1920 do obecngo Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie Dahlem, w dokumentacji niemieckich związków lekarskich oraz w wydawanych przez nie czasopismach branżowych. Lekarz pracujący w Gdańsku w latach 1851–1945 pochodzili z terenu Niemiec, Prus Wschodnich i tylko w kilku procentach z samego Gdańska. Po 1920 do Gdańska przeniosło się kilku lekarzy z polskiego już Pomorza. <br/><br/>
+
Mankamentem jest także fakt, że dla wielu z lekarzy pracujących w Gdańsku w latach 1920–1942, a przybyłych tu po 1920 z Niemiec czy Prus Wschodnich, nie posiadamy informacji co daty czy miejsca urodzenia. Nie zachowały się bowiem akta władz Gdańska dotyczące służby zdrowia z tego okresu jak i organizacji zawodowych lekarzy, zniszczone w czasie walk o Gdańsk w marcu 1945. Ocalało tylko kilkadziesiąt teczek personalnych lekarzy oraz pracowników pomocniczych i administracyjnych z [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej w Gdańsku]] z lat 1935–1945 (APG, 1230, teczki 1-109). Uwzględniono też powojenne losy niektórych lekarzy, które udało się ustalić przy pomocy publikacji (w tym czasopisma związku dawnych gdańszczan [[UNSER DANZIG| „Unser Danzig”]]) czy też za pomocą internetu. Nie jest wykluczone, że nowe informacje może przynieść kwerenda w materiałach źródłowych, które mogły być wywiezione z Gdańska po 1920 do obecnego Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie Dahlem, w dokumentacji niemieckich związków lekarskich oraz w wydawanych przez nie czasopismach branżowych. Lekarz pracujący w Gdańsku w latach 1851–1945 pochodzili z terenu Niemiec, Prus Wschodnich i tylko w kilku procentach z samego Gdańska. Po 1920 do Gdańska przeniosło się kilku lekarzy z polskiego już Pomorza. <br/><br/>
Wykaz sporządzony jest w porządku alfabetycznym. Informacje ograniczone zostały do imienia i nazwiska lekarza, lat życia (jeżeli były możliwości ich ustalenia) oraz czasu i funkcji jakie pełnili w Gdańsku. Brak dokumentów z tego okresu nie pozwala także na ustalenie, jacy lekarze i z jakimi współpracowali Kasami Chorych, które pokrywały część wydatków leczenia swoich członków. W wyniku antyżydowskiej polityki władz II WMG po 1933, w latach 1937–1938 Gdańsk opuściło wielu lekarzy niearyjskiego pochodzenia. Największy wpływ na to miało zarządzenie  [[SENAT II WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA 1920–1939 | Senatu II Wolnego Miasta Gdańska]] z 23 III 1938 o zakazie ich pracy w Gdańsku od 1 I 1939. Tylko kilku z nich uzyskało prawo wykonywania zawodu w latach 1939–1940 na rzecz gdańskiej społeczności żydowskiej (np. dr Max Jacoby). Nie istniał w tym czasie problem polski w medycynie gdańskiej, bowiem po śmierci [[KUBACZ FRANCISZEK | Franciszka Kubacza]] i [[PANECKI WŁADYSŁAW | Władysława Paneckiego]] po 1933 jedynymi polskimi lekarzami w Gdańsku byli dopiero zaczynający swą karierę zawodową doktorzy Witold Kopczyński i [[MIRAU STEFAN WAWRZYNIEC | Stefan Mirau]], a także pracujący tu dentysta [[FILARSKI BERNARD | Bernard Filarski]]. <br/><br/>
+
Wykaz sporządzony jest w porządku alfabetycznym. Informacje ograniczone zostały do imienia i nazwiska lekarza, lat życia (jeżeli były możliwości ich ustalenia) oraz czasu i funkcji jakie pełnili w Gdańsku. Brak dokumentów z tego okresu nie pozwala także na ustalenie, jacy lekarze i z jakimi współpracowali Kasami Chorych, które pokrywały część wydatków leczenia swoich członków. W wyniku antyżydowskiej polityki władz II WMG po 1933, w latach 1937–1938 Gdańsk opuściło wielu lekarzy niearyjskiego pochodzenia. Największy wpływ na to miało zarządzenie  [[SENAT II WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA 1920–1939 | Senatu II Wolnego Miasta Gdańska]] z 23 III 1938 o zakazie ich pracy w Gdańsku od 1 I 1939. Tylko kilku z nich uzyskało prawo wykonywania zawodu w latach 1939–1940 na rzecz gdańskiej społeczności żydowskiej (np. dr Max Jacoby). Nie istniał w tym czasie problem polski w medycynie gdańskiej, bowiem po śmierci [[KUBACZ FRANCISZEK, lekarz, działacz gdańskiej Polonii, patron gdańskiej ulicy | Franciszka Kubacza]] i [[PANECKI WŁADYSŁAW,  działacz gdańskiej Polonii, patron gdańskiej ulicy | Władysława Paneckiego]] po 1933 jedynymi polskimi lekarzami w Gdańsku byli [[ŁANGOWSKI ANTONI, lekarz, działacz gdańskiej Polonii | Antoni Łangowski]] i dopiero zaczynający swą karierę zawodową doktorzy Witold Kopczyński oraz [[MIRAU STEFAN WAWRZYNIEC, działacz gdańskiej Polonii, patron gdańskiej ulicy | Stefan Mirau]], a także pracujący tu dentysta [[FILARSKI BERNARD, lekarz, działacz gdańskiej Polonii | Bernard Filarski]]. <br/><br/>
Z tabeli lekarzy wyodrębnieni zostali chirurdzy nie posiadający uniwersyteckiego dyplomu lekarskiego a tylko certyfikat władz państwowych, upoważniający ich po 1793 do wykonywania tego zawodu. Grupa ta zanikła po 1870, z chwilą rozpoczęcia pracy w Gdańsku przez lekarzy–chirurgów z dyplomami uniwersyteckimi. Kilku ostatnich w Gdańsku chirurgów przeniosło się po 1870 do mniejszych miejscowości, gdzie brakowało jeszcze lekarzy–doktorów medycyny. W wykazie pominięci zostali też lekarze dentyści; z braku ich akt osobowych trudno stwierdzić (na podstawie wykazów w książkach adresowych), którzy ze stomatologów pracujących w Gdańsku od II połowy XIX wieku posiadali uniwersyteckie dyplomy lekarskie, lub też ukończone studia półwyższe, czy też tylko szkoły po maturalne. Wielu z dentystów jeszcze w latach 1920–1940 powoływało się na posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskane w tzw. systemie amerykańskim. W 1884 i w latach następnych wśród praktykujących prywatnych dentystów byli: Zahnärzte, American Dentisten, Zahntechnikker, tytulatura wynikała z rodzaju studiów, które ukończyli. <br/><br/>
+
Z tabeli lekarzy wyodrębnieni zostali chirurdzy nie posiadający uniwersyteckiego dyplomu lekarskiego a tylko certyfikat władz państwowych, upoważniający ich po 1793 do wykonywania tego zawodu. Grupa ta zanikła po 1870, z chwilą rozpoczęcia pracy w Gdańsku przez lekarzy–chirurgów z dyplomami uniwersyteckimi. Kilku ostatnich w Gdańsku chirurgów przeniosło się po 1870 do mniejszych miejscowości, gdzie brakowało jeszcze lekarzy–doktorów medycyny. W wykazie pominięci zostali też lekarze dentyści; z braku ich akt osobowych trudno stwierdzić (na podstawie wykazów w książkach adresowych), którzy ze stomatologów pracujących w Gdańsku od II połowy XIX wieku posiadali uniwersyteckie dyplomy lekarskie, lub też ukończone studia półwyższe, czy też tylko szkoły pomaturalne. Wielu z dentystów jeszcze w latach 1920–1940 powoływało się na posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskane w tzw. systemie amerykańskim. W 1884 i w latach następnych wśród praktykujących prywatnych dentystów byli: Zahnärzte, American Dentisten, Zahntechnikker, tytulatura wynikała z rodzaju studiów, które ukończyli. <br/><br/>
Wykazy lekarzy podzielone zostały na trzy części: I obejmuje lekarzy gdańskich działających do 1700 i oparta jest na opracowaniu F. Schwartza; II obejmuje lekarzy działających w Gdańsku od 1701 do połowy XIX wieku, stan roczny w tym czasie nie przekraczał 20/25 lekarzy; III dotycząca lat 1851–1942 wiąże się z szybkim wzrostem liczby mieszkańców Gdańska jak i ilością pracujących tu lekarzy. Lekarze pracujący w dwóch sąsiadujących ze sobą okresach są wymienienie w obu z nich. {{author: MrGl}}<br/><br/>
+
Wykazy lekarzy podzielone zostały na trzy części: I obejmuje lekarzy gdańskich działających do 1700 i oparta jest na opracowaniu F. Schwartza; II obejmuje lekarzy działających w Gdańsku od 1701 do połowy XIX wieku, stan roczny w tym czasie nie przekraczał 20/25 lekarzy; III dotycząca lat 1851–1942 wiąże się z szybkim wzrostem liczby mieszkańców Gdańska jak i ilością pracujących tu lekarzy. Lekarze pracujący w dwóch sąsiadujących ze sobą okresach są wymienienie w obu z nich. Uwaga: zachowano tradycyjne określenie Szpital Miejski we Wrzeszczu, mimo, że od 1992 znajduje się on w granicach powstałej wówczas dzielnicy Aniołki. {{author: MrGl}}<br/><br/>
 
{| class="tableGda"
 
{| class="tableGda"
 
|-  
 
|-  
|+ Lekarze w Gdańsku od XVI wieku do roku 1700  
+
|+ Lekarze w Gdańsku od XVI wieku do 1700  
 
|-  
 
|-  
 
! Imię i nazwisko
 
! Imię i nazwisko
Linia 38: Linia 262:
 
| style="vertical-align:top" | 1681 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1692 do 1712 prywatny lekarz ogólny, chirurg  
 
| style="vertical-align:top" | 1681 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1692 do 1712 prywatny lekarz ogólny, chirurg  
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Conradi Israel              
+
| style="vertical-align:top" | [[CONRADI ISRAEL, lekarz | Conradi Israel]]             
 
| style="vertical-align:top" | 1634 Gdańsk – 1715 Gdańsk  
 
| style="vertical-align:top" | 1634 Gdańsk – 1715 Gdańsk  
 
| style="vertical-align:top" | 1649 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1659 do 1715 prywatny lekarz ogólny  
 
| style="vertical-align:top" | 1649 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1659 do 1715 prywatny lekarz ogólny  
Linia 58: Linia 282:
 
| style="vertical-align:top" | 1654 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Lęborku
 
| style="vertical-align:top" | 1654 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Lęborku
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Eichstadt Laurentius                    
+
| style="vertical-align:top" | [[EICHSTÄDT LORENZ, profesor Gimnazjum Akademickiego | Eichstädt Lorenz]]                    
 
| style="vertical-align:top" | 1596 Szczecin – 1660 Gdańsk  
 
| style="vertical-align:top" | 1596 Szczecin – 1660 Gdańsk  
| style="vertical-align:top" |  
+
| style="vertical-align:top" | matematyk, lekarz, profesor [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]].
 
|-
 
|-
 
| style="vertical-align:top" | Ehwald (Ewald) Beniamin                   
 
| style="vertical-align:top" | Ehwald (Ewald) Beniamin                   
Linia 70: Linia 294:
 
| style="vertical-align:top" | 1616–1651 prywatny lekarz ogólny, 1636 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]   
 
| style="vertical-align:top" | 1616–1651 prywatny lekarz ogólny, 1636 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]   
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" | Fabritius (Schmiedt) Johann (syn poprzedniego)                 
+
| style="vertical-align:top" | [[FABRITIUS (Schmiedt) JOHANN, lekarz | Fabritius (Schmiedt) Johann]] (syn poprzedniego)                 
 
| style="vertical-align:top" | 1623 Gdańsk – 1690
 
| style="vertical-align:top" | 1623 Gdańsk – 1690
| style="vertical-align:top" | 1650–1690 prywatny lekarz ogólny, w 1664 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]] 
+
| style="vertical-align:top" |  
 
|-
 
|-
 
| style="vertical-align:top" | Fidler Valerius                 
 
| style="vertical-align:top" | Fidler Valerius                 
Linia 78: Linia 302:
 
| style="vertical-align:top" | 1579–1580 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]  w Gdańsku, następnie lekarz w Elblągu  
 
| style="vertical-align:top" | 1579–1580 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]  w Gdańsku, następnie lekarz w Elblągu  
 
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" |                
+
| style="vertical-align:top" | Franck (von Franckenberg) Tobias Florentines 
| style="vertical-align:top" | 1525 Gdańsk – 1595 Królewiec
+
| style="vertical-align:top" | 1644 Śląsk – 1715 Gdańsk           
| style="vertical-align:top" | 1579–1580 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]  w Gdańsku, następnie lekarz w Elblągu  
+
| style="vertical-align:top" | 1678–1715 prywatny lekarz ogólny, 1711 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[FÜRSTLOFF EPHRAIM, lekarz | Ephraim Fürstloff]]               
 +
| style="vertical-align:top" | 1658 Gdańsk – 1699 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gahrlieb von der Mühlen Gustav Casimir               
 +
| style="vertical-align:top" | 1630 Szwecja – 1717 Gorzów Wielkopolski
 +
| style="vertical-align:top" | 1655–1666 prywatny lekarz ogólny, od 1666 profesor medycyny uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gehema Johann Abraham               
 +
| style="vertical-align:top" | 1647 Gdańsk – 1717 Szczecin
 +
| style="vertical-align:top" | 1679 prywatny lekarz, następnie w Niemczech
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gerlach Nathanael                   
 +
| style="vertical-align:top" | około 1667 Toruń – 1715 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1695–1715 lekarz prywatny, internista
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Glaser Johannes                   
 +
| style="vertical-align:top" | około 1576 Gdańsk – 1628 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1619 do 1628 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Glosemeyer Johann                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1664 Stargard  Szczeciński – 1711 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1689–1696 prywatny lekarz ogólny, 1696–1711 profesor medycyny i fizyki w [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickim]]
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Göbel Severin                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1530 Królewiec – 1612 Królewiec
 +
| style="vertical-align:top" | 1568 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]] 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GOTTWALDT CHRISTOPHER, lekarz, kolekcjoner | Gottwaldt Christopher]]                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1636 Gdańsk – 1700 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gottwald Johann Christoph, syn poprzedniego                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1670 Gdańsk – 1713 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1681 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1695–1713 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Haderschlieff  Daniel                     
 +
| style="vertical-align:top" | około 1620 Gdańsk – 1675 Grudziądz
 +
| style="vertical-align:top" | 1649 prywatny lekarz ogólny, następnie lekarz miejski w Grudziądzu
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hajo Gerbrandt                   
 +
| style="vertical-align:top" | około 1588 Gdańsk – 1666 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1631–1666 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hannmann  Christian                   
 +
| style="vertical-align:top" | około 1614 Lipsk – 1679 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1656 do 1679 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hammen Ludwig von                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1651 Gdańsk – 1689 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1683 lekarz załogi twierdzy w Wisłoujściu
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hartmann Hartwich                       
 +
| style="vertical-align:top" | ur. około 1610 Helmstädt
 +
| style="vertical-align:top" | 1639 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hertzberg Abraaham Heinrich                       
 +
| style="vertical-align:top" | około 1619 Gdańsk – 1657 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | od około 1645 do 1657 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, czasowo w Wilnie 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Heyl Christoph                     
 +
| style="vertical-align:top" | około 1499 Wiesbaden – około 1585 Kołobrzeg
 +
| style="vertical-align:top" | 1547, 1551 i 1556–1557 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]] 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Heyl Heinrich                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1582 Gdańsk – 1623 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | po 1608 do 1623 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Heyse Ernst Gottfried                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1657 Gdańsk – 1692 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1683–1692 lekarz prywatny, 1688–1692 profesor fizyki i medycyny w [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickim]] 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hoffmann Ambrosius                       
 +
| style="vertical-align:top" | Malbork? – około 1540 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1525–1529 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]] 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hommel Ludwig                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1627 Słupsk – 1656  Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | po 1652 do 1656 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Homodei Theophilius                           
 +
| style="vertical-align:top" | około 1550 Lombardia – 1629 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1596–1629 prywatny lekarz ogólny, po 1609 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Janichius Petrus                           
 +
| style="vertical-align:top" | Kołobrzeg – 1629 Toruń
 +
| style="vertical-align:top" | 1606 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1615–1617 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Toruniu   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kalckhoff Johann Christian                                             
 +
| style="vertical-align:top" | około 1654 Kassel – po 1701 Niemcy
 +
| style="vertical-align:top" | po 1678 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, po śmierci żony (1698) w 1701 wyjechał do Niemiec   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kellerthal Thomas                                             
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1618 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1589 i 1607 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kirstenius Petrus                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1577 Wrocław – 1640 Uppsala (Szwecja)
 +
| style="vertical-align:top" | 1631–1635 prywatny lekarz ogólny, następnie profesor uniwersytetu w Uppsali   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kleinfeldt Nikolaus                                             
 +
| style="vertical-align:top" | ur. 1543 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1597 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Majus Tobias                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1601 Ilmenau (Turyngia) – 1632 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1630–1632 profesor fizyki i medycyny w [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickim]] 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Majus Johannes                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | około 1605 Ilmenau (Turyngia) – po 1646 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1633 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Marttini Henricus (syn działającego na Śląsku doktora Heinricusa Marttini)                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1653 Brzeg (Śląsk) – 1728 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1675–1728 prywatny lekarz ogólny, 1683 lekarz na dworze elektora brandenburskiego w Królewcu 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Martini Jacobus                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | około 1611 – 1658 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1651 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]], prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[MATHESIUS JOHANN, profesor Gimnazjum Akademickiego | Mathesius Johann]]                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1544 Jachynow (Czechy) – 1607 
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[MESSERSCHMIDT DANIEL GOTTLIEB, lekarz, podróżnik | Messerschmidt Daniel Gottlieb]]                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1685 Gdańsk – 1735 Petersburg 
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[MISOCACUS WILHELM, lekarz, astronom | Misocacus Wilhelm]]                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1511 Bruksela –  1595 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Möller Johann                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1627 Gdańsk – 1690 Węgry   
 +
| style="vertical-align:top" | 1662 prywatny lekarz ogólny, od 1675 lekarz w Hermannstadt w Siedmiogrodzie (Rumunia) 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Müller Achatius                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | około 1669 Stendal (Saksonia Anhalt) – 1722 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | po 1690 do 1722 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Oder Wilhelm                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | około 1635 Gdańsk – po 1700 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1657 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, w 1700 lekarz w Debrznie (koło Człuchowa) 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[OELHAF JOACHIM, lekarz, profesor Gimnazjum Akademickiego | Oelhaf Joachim]]                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1570 Gdańsk – 1630 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | lekarz, anatom, profesor gdańskiego [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]] 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[OELHAF NICOLAUS, lekarz, botanik | Oelhaf Nicolaus]], syn poprzedniego                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1604 Gdańsk – 1643 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Palaeologus Philipp                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1574 prywatny lekarz ogólny, 1574/1575 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]], następnie w służbie elektora brandenburskiego   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Pantelius Peter                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | około 1647 Gdańsk – 1722 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | od 1677 do 1722 lekarz prywatny, internista   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Pauli Adrian                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1583 Gdańsk – 1622 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1611–1620 profesor fizyki i medycyny w [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickim]]   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Paulitz Christian von                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | około 1607 Budziszyn – 1674 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1658 do 1674 prywatny lekarz ogólny   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Paulitz Johann Theodor, syn poprzedniego                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1672 Gdańsk – po 1712 Malbork
 +
| style="vertical-align:top" | 1688 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1696 prywatny lekarz ogólny, przed  1712 lekarz w Malborku   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Peltzer Andreas                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | Kärntner (Austria)? –  około 1567
 +
| style="vertical-align:top" | 1554 prywatny lekarz ogólny, 1556 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Pithopoeus Christophorus                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1583 prywatny lekarz ogólny   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[PLACOTOMUS, lekarz | Placotomus Johann]] (Bretschneider)                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1514 Munnerstadt, Frankonia – 1577 Gdańsk)
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[POSSELIUS JOHANN, lekarz | Johann Joachim Posselius]]                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | około 1574 Rostock –  1625 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Rodenborgh Johann                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1572 Antwerpia – po 1615 Gryfice (Pomorze Zachodnie)
 +
| style="vertical-align:top" | 1615 profesor [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]] 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Rosencrantz David                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | około 1630 – 1658 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1658 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Rudenick Christian                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1639 Bytów – 1676 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | po 1661 do 1676 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Rurock Michael                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1625 Gdańsk – 1656 Królewiec  
 +
| style="vertical-align:top" | 1642 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]] , 1650–1654 prywatny lekarz ogólny, od
 +
1654 lekarz w Kownie, 1655 w Królewcu
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schade Jakob                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | około 1529 – 1588 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1578 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]], do 1588 prywatny lekarz
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[SCHEFFLER JOHANN ERNST, lekarz | Scheffler Johann Ernst]]                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | około 1604 Gdańsk – 1673 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schönborn Samuel                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1608 Camitz (Łużyce) – 1664 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1637–1650 i 1657–1664 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, 1650–1657 lekarz w Warszawie
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schultz Sigismund                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1640 Gdańsk – 1702 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | po 1665 do 1702 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schützovius Georg                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | około 1615 – 1652 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1652 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schwabe Johann Georg                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1588 Gdańsk – 1660 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1605 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1613–1660 prywatny lekarz ogólny, 1618 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]], w 1636 także lekarz klasztoru oliwskiego
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[SEGER GEORG, profesor Gimnazjum Akademickiego | Seger Georg]]                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1629 Norymberga – 1678 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Seiler Johann Daniel                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1611 Mittweida (Saksonia) – 1645 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1641–1645 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Serrurier Romain                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | około 1640 Gdańsk – 1686 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1664 do 1686 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Söhner Adrian                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1666 Gdańsk – 1712 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1678 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], od 1693 do 1712 prywatny lekarz ogólny, 1702 lekarz [[DOM DOBROCZYNNOŚCI | Sierocińca]]                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Sommerfeld Johannes                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | Elbląg? – przed 1554 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1530 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]], 1529 aptekarz w Gdańsku                                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Specht Johann                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | około 1628 Gdańsk – 1703 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1658–1703 prywatny lekarz                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Steinhardt Johann Ernst                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | około 1670 Kołobrzeg – 1736 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1694 prywatny lekarz ogólny, 1709 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]], następnie ponownie lekarz prywatny                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Stiglitz Georg                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | około 1602 Lwówek Śląski – 1671 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1643–1671 prywatny lekarz ogólny, 1650 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Stojus Matthias                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 26 IV 1526 Królewiec – 1583 Królewiec 
 +
| style="vertical-align:top" | 1575 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Elblągu i Królewcu gdzie był profesorem uniwersytetu                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Stolle David                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1629 Gdańsk – 1656 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1654–1656 prywatny lekarz ogólny                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Stüve Gottfried                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1664 Gdańsk – 1729 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1674 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1691–1725 prywatny lekarz ogólny, 1700 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[SUCHTEN ALEXANDER, lekarz, alchemik, poeta | Suchten Alexander]]                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | około 1520 Gdańsk – 1576/ 1590 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" |                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Suter Heinrich                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1660 Gdańsk – 1698 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | po 1691 do 1698 prywatny lekarz ogólny                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Treseler Johannes                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 23 XI 1548 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1530 prywatny lekarz ogólny, 1530–1538 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[VOEGEDING OTTO DIETRICH, lekarz | Voegeding Otto Dietrich]]                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1635 Lipawa (Kurlandia) – 1700 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" |                                             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wagner Bartholomäus                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | Królewiec? – 1571 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1553 prywatny lekarz ogólny, 1562 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]                                             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wartzmann Johannes                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | około 1560 Gdańsk – po  1595 Gdańsk? 
 +
| style="vertical-align:top" | 1592 lekarz prywatny                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Weberski Johann Jacob                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1655 Gdańsk – 1689 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1670 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1684 prywatny lekarz ogólny, 1689 lekarz załogi twierdzy w Wisłoujściu                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wendland Caspar                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1669 Elbląg – 1706 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1692 do 1706 prywatny lekarz ogólny                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wendt George                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | około 1637 Stargard Szczeciński  – 1682 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1658 do 1682 prywatny lekarz ogólny                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wiedekind Johann Sigismund                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | około 1640 – 1703 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1665 do 1703 prywatny lekarz ogólny                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wolff Christoph                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1630 Getynga – 1682 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1665–1682 prywatny lekarz ogólny                                               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wolmnitz Wenzel                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | Frankfurt nad Odrą? – przed 1583 
 +
| style="vertical-align:top" | 1564 prywatny lekarz ogólny, 1570 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]                                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Zierenberg Joachim                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 7 V 1573 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | od 1568 do 1569 prywatny lekarz ogólny                                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[ZWICKER DANIEL, lekarz, kartograf, teolog | Zwicker Daniel]]                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1612 Gdańsk – 1678 Amsterdam 
 +
| style="vertical-align:top" |                                                 
 
|-
 
|-
 
| class="authorEgTab" | {{author: MrGl}}
 
| class="authorEgTab" | {{author: MrGl}}
 
|}
 
|}
 
+
{| class="tableGda"
 
+
|-
 
+
|+ Lekarze w Gdańsku 1701-1850
 
+
|-
 
+
! Imię i nazwisko
 
+
! Lata życia
[[Category: Hasła w przygotowaniu]]
+
! Okres pracy w Gdańsku
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Abel Carl Friedrich       
 +
| style="vertical-align:top" | 1781 Goleniów (koło Szczecina) – 1864 Goleniów
 +
| style="vertical-align:top" | 1826–1839 lekarz wojskowy
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Albinus Friedrich         
 +
| style="vertical-align:top" | około 1645 Gdańsk – 1702 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1658  uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1668 do 1702 prywatny lekarz ogólny       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bach Carl Friedrich                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1819 Prusy Wschodnie – 1889 Wejherowo
 +
| style="vertical-align:top" | 1845–1889 prywatny lekarz ogólny       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Barendt Johan Gottfried                   
 +
| style="vertical-align:top" | około 1727 Gdańsk – 1781  Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1744 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1757–1781 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Barth Daniel                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1691 Gdańsk – 1735 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1704 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1715 do 1735 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Barthelmaei Jakob, syn doktora Jakoba Barthelmaei (około 1644–1676)                 
 +
| style="vertical-align:top" | Parchim (Meklemburgia)? – około 1740 Drezno 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1701 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BAUM WILHELM, lekarz, honorowy obywatel Gdańska | Baum Wilhelm]]                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1799 Elbląg – 1883 Getynga 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BERENDT GEORG KARL, lekarz | Berendt Georg Karl]]                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1790 Gdańsk – 1850 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Berendt Nathanael (I)                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1682 Cedry Wielkie – 1739 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1699 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1709–1739 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, 1711 lekarz prywatny w Toruniu
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BERENDT NATHANAEL, lekarz, dyrektor Towarzystwa Przyrodniczego | Berendt Nathanael]] (II)                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1756 Gdańsk – 1838 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bernhardi Christian                               
 +
| style="vertical-align:top" | około 1697 Wenden (Winda koło Kętrzyna) – 1754 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1721 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1732-1754 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BLECH EPHRAIM PHILIPP WILHELM, lekarz | Blech Ephraim Philipp]]                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1757 Gdańsk – 1812 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Blech Ernst Philipp Eduard, syn poprzedniego                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1790 Gdańsk – 1820 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1806 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1817–1820 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Blume Samuel Otto Theodor                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1770 – 1848 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1800–1848 lekarz prywatny, okulista
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Blühdorn Christian                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1688 Pyrzyce – 1746 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | po 1715 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BOCKELMANN ROBERT CARL AUGUST von,  lekarz | Bockelmann Robert Carl August]]                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1819 Gdańsk – 1884 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Boget Johann                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1672 Koszwały – 1724 Toruń
 +
| style="vertical-align:top" | 1680 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1701–1712 prywatny lekarz ogólny  w Gdańsku, od 1712 lekarz w Toruniu
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bösefleisch Gabriel Adrian                                               
 +
| style="vertical-align:top" | około 1668 Gdańsk – 1712 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1681 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1692 do 1712 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bosien Johann Carl                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1775 – 1813 Gdańsk (podczas epidemii)
 +
| style="vertical-align:top" | po 1800 do 1813 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bramson Mendheim Wendel                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1816 Gdańsk – 1890 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1848 do 1890 prywatny lekarz ogólny, mieszkał i miał gabinet w rodzinnym domu przy Breitgasse 58. (ul. Szeroka), w 1846 członek gdańskiego [[TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUKI | Towarzystwa Przyjaciół Sztuki]], kawaler 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Braune Carl Gustav                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1802 Berlin – 1866 Niemcy 
 +
| style="vertical-align:top" | 1836–1864 lekarz wojskowy, 7 XI 1864 przeniesiony do garnizonu w Nadrenii 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BREYN JOHANN PHILIPP, lekarz, przyrodnik | Breyn Johann Philipp]]                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1680 Gdańsk – 1764 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BREDOW OSCAR AUGUST LUDWIG, lekarz, radny | Bredow Oscar August]]                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1815 Drawsko Pomorskie – 1896 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BRUNATTI FRANZ CHRISTIAN, lekar, położnik | Brunatti Franz Christian]]                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1768 Gdańsk – 1835 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BUCKY CHRISTIAN, lekarz | Bucky Christian]]                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1676 Gdańsk – 1705 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bürger Michael                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | około 1680 Kłajpeda – około 1726  Petersburg
 +
| style="vertical-align:top" | po 1712 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie lekarz w Królewcu i Petersburgu
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[CASTELL PETER, lekarz | Peter Castell]]                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1724 Gdańsk – 1799 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1740 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1757–1799 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Clebsch Johann Friedrich Lebrecht                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1759 Lebus (Lubusz) nad Odrą – 1847 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | po 1802 lekarz wojskowy, po 1807–1814 prywatny lekarz ogólny, 1814 lekarz w garnizonie poza Gdańskiem, 1839 emeryt wojskowy w Gdańsku
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Clefs Carl                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | od 1759 prywatny lekarz ogólny (brak w wykazie lekarzy z 1766)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Cohn Theodor                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1812 Gdańsk – 1888 Hamburg
 +
| style="vertical-align:top" | 1830 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1839–1876 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Dreźnie
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Czerniewski Johann David                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | około 1725 Gdańsk – po 1774
 +
| style="vertical-align:top" | 1740 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1749–1774 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dann Edmund Traugott, syn [[DANN GOTTFRIED CASPAR, lekarz | Gottfrieda Caspara Danna]]                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1805 Gdańsk – 1851 Berlin
 +
| style="vertical-align:top" | w 1831 lekarz w  Gdańsku, w 1832–1851 docent uniwersytetu w Berlinie
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dann Eduard Otto, syn [[DANN GOTTFRIED CASPAR, lekarz | Gottfrieda Caspara Danna]]                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1801 Gdańsk – 1848 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | prywatny lekarz ogólny około 1825–1848
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[DANN GOTTFRIED CASPAR, lekarz | Dann Gottfried Caspar]]                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1770 Prusy Wschodnie – 1832 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[DAUTER NATHANAEL ERNST, lekarz | Dauter Nathanael Ernst]]                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1756 Gdańsk – 1813 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[DAVIDSON ISRAEL SIMON, lekarz | Davidsohn Israel Simon]]                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1803  Gdańsk – po 1865 Berlin
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Döbelius Ernst Friedrich                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1689 Rostock – Lund (Szwecja)?
 +
| style="vertical-align:top" | 1696–1699 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1707 lekarz prywatny w Gdańsku, następnie profesor uniwersytetu w Lund
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dross Robert Wilhelm                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1815 – 1872 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1831–1872 prywatny lekarz ogólny   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Duisburg Christian Georg Ludwig, ojciec [[DUISBURG FRIEDRICH KARL GOTTLIEB von, pastor | Friedricha Karla Ludwiga Duisburga]]                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1768 Stadthagen (Westwalia) – 1825 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1784 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1797–1825 prywatny lekarz ogólny   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ehmicke Friedrich Wilhelm                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1797–1800 prywatny lekarz ogólny w [[ZJEDNOCZONE MIASTO CHEŁM | Zjednoczonym Mieście Chełm]]   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[FISCHER KARL CHRISTIAN TRAUGOTT, lekarz | Fischer Karl Christian Traugott]]                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1787 Gdańsk – 1868 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Fischer Martin Laurentius                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | około 1695 Malbork – po 1745 w Polsce
 +
| style="vertical-align:top" | 1712 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1721–1724 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Tczewie i na dworze księcia Radziwiłła w Polsce i na Litwie   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Franck (Franckenberg) Tobias Florentin                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1644 Śląsk – 1715 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1678–1715 prywatny lekarz ogólny, 1711 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Fremaut Daniel                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1681 Gdańsk – 1758 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1697 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1705 do 1758 prywatny lekarz ogólny   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gallasius Johann Samuel                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1757–1768 prywatny lekarz ogólny (nie notowany w 1772)   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Geiseler Eduard Ferdinand                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1781  Szczecin – 1837 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1808–1837 prywatny lekarz ogólny, jednoczesnie 1820–1826 ordynator [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Bramie Oliwskiej) | Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)]]   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gellentin Jakob                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1691 Gdańsk – 1750 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1706 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1712 do 1750 prywatny lekarz ogólny   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Genzmer Wilhelm Carl Robert                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1815 – po 1848
 +
| style="vertical-align:top" | 1840–1848 prywatny lekarz ogólny                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gerhold Nathanael                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | około 1673 Leszno –1734 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | po 1700 do 1734 prywatny lekarz ogólny                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gerlach Nathanael                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | około 1667 Toruń – 1715 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1695–1715 prywatny lekarz ogólny                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Glagau Aegidius                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1686 Gdańsk – 1736 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1701 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1715 do 1736 prywatny lekarz ogólny                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Glaser Eduard Victor                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1823  Prabuty – 1903 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1849–1854 lekarz [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Bramie Oliwskiej) | Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)]], 1858–1893 lekarz powiatu gdańskiego, jednocześnie 1849–1903 prywatny lekarz ogólny                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GLOSEMEYER JOHANN, lekarz | Glosemeyer Johann]]                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1664  Stargard Szczeciński – 1711 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GNUSCHKE JOHANN EDUARD, lekarz | Gnuschke Johann Eduard]]                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1804 Gdańsk – 1834 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Göbel Johannes                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1811 Muhlhausen – 1868 Frankfurtu nad  Menem
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1843 do 1865 prywatny lekarz ogólny; 3 IV 1865 wyjechał do Krzyża nad Notecią                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gottel Gottlieb Albrecht                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1749 Gdańsk – 1804 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1772 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1800 do 1804 prywatny lekarz ogólny                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gottwald Johann Christoph, syn [[GOTTWALDT CHRISTOPHER, lekarz, kolekcjoner | Christophera Gottwaldta]]                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1670 Gdańsk – 1713 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1681 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1695–1713 prywatny lekarz ogólny                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GÖTZ EMIL FRIEDRICH I, lekarz, honorowy obywatel Gdańska | Götz Emil Friedrich]]                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1806 Gdańsk – 1858 Kilonia
 +
| style="vertical-align:top" |                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GÖTZ GOTTFRIED, lekarz, radny | Götz Gottfried]]                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1774 Gdańsk – 1844 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Graff Eberhard Gottlieb                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | ur. około 1752  Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1769 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1777 lekarz prywatny, internista (brak informacji po 1780)                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Grundmann Franz Johann                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1813 Gdańsk – po 1879 Bydgoszcz
 +
| style="vertical-align:top" | 1835 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], po 1845 do 1879 prywatny lekarz ogólny, 6 X 1879 wyjechał do rodziny do Gross Wilczak (obecnie w granicach miasta Bydgoszczy)         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Grützmacher Christian Benedikt                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1765 Gdańsk – 1829 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1780 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1791–1829 prywatny lekarz ogólny, 1797 protopsyhicus, drugi [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Grützmacher Franciskus (Franz), ojciec poprzedniego                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1722 Gdańsk – 1785  Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1755–1785 prywatny lekarz ogólny       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GÜNTHER KARL RICHARD, lekarz | Günther Karl Richard]]                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1817 – 1882 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[HAFFNER JEAN GEORG, lekarz| Haffner Jean Georg]]                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1775 Colmar (Alzacja) – 1830 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hansch Johann Gottlieb                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1789 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1755–1789 prywatny lekarz ogólny       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Heberer  Friedrich  Wilhelm                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1775 Werden (Ostmarck) – 1848 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1813 lekarz wojskowy w Elblągu, 1816–1848 lekarz wojskowy w Gdańsku, 1831 naczelny lekarz garnizonu i jednocześnie prywatny lekarz ogólny       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Heberer Hugo Adalbert Emil, syn poprzedniego                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1813 Elbląg – po 1858
 +
| style="vertical-align:top" | 1834  absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], po 1840 do 1846 lekarz wojskowy we Wschodniopruskim Pułku Artylerii Polowej Nr 1 (Ostprerussische Feld-Artillerie Regiment No 1) w Gdańsku, w 1854 w garnizonie poza Gdańskiem, 1858 lekarz wojskowy w Starogardzie Gdańskim       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hein Johann Carl                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1817–1863 prywatny lekarz ogólny       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Heinrichs Christian                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | ur. 1819 Berlin
 +
| style="vertical-align:top" | od 12 IV 1846 lekarz wojskowy w Gdańsku, przybył z Torunia, w 1854 nie notowany w Gdańsku       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hevelke Johann Alexander                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1727 pow. lęborski – 1806 Gdańsk?
 +
| style="vertical-align:top" | 1744 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1765–1805 prywatny lekarz ogólny,
 +
1765–1806 właściciel Apteki Radzieckiej(Raths Apotheke) przy Joppengase 637 (ul. Piwna 37)       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hildebrandt Constantin August                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1802 – 1853 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1840–1853 lekarz ogólny powiatu miejskiego Gdańsk       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hilden Heinrich von                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | około 1699 Gdańsk – po 1764 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1716 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1743–1764 prywatny lekarz ogólny       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hille Peter                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1661 Słupsk – 1719  Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1701–1719 prywatny lekarz ogólny       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hingelberg Johannes                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1817 doktor medycyny, pracował jako weterynarz, jednocześnie członek i sekretarz Rady Miasta (brak informacji od 1831)       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hinz Beniamin Ludwig                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | około 1727 Gdańsk – 1782/1783
 +
| style="vertical-align:top" | 1742 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1755–1768 prywatny lekarz ogólny, 1770–1782 lekarz wojskowego garnizonu miejskiego (nie notowany w Gdańsku po 1783)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[HIRSCH AUGUST SIMSON, lekarz, profesor, historyk medycyny| Hirsch August (Aron) Simon]]                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1817 Gdańsk – 1894 Berlin
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hoffmann Philipp Jacob                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1795 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1761–1795 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Jäger Johann Ludwig Wilhelm, syn chirurga miejskiego w Gdańsku Jacoba Ludwiga (1755–1813)                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1790 Gdańsk – 1866 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | od około 1815 do 1866 prywatny lekarz ogólny, chirurg, położnik
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | John Johann Wilhelm                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | ur. około 1758 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1776 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1783–1786 lekarz prywatny, internista
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kade David                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1689 Gdańsk – 1763 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1704 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1714 do 1763 lekarz prywatny, internista
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kaplinski Jacob                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1833 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, 1840 lekarz w Nowym Dworze Gdańskim, w 1841 lekarz prywatny w Gdańsku, w 1843 lekarz w Stambule (Konstantynopol), w 1849 lekarz w Gdańsku (brak informacji od 1854)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kessler Adolf Carl Christian                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1813 – po 1859
 +
| style="vertical-align:top" | 1842–1855 lekarz wojskowy w 8 Królewskim Pułku Ułanów (Kőniglisches 8 Ulanen Regiment) w Gdańsku, następnie w garnizonie w Zdunach koło Krotoszyna, w 1859 w Książu Wielkopolskim koło Śremu 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kind Johann Peter                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | około 1694 Gdańsk – 1758 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1710 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1722 do 1758 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[KLEEFELD JOHANN GOTTFRIED, lekarz | Kleefeld Johann Gottfried]]                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1763 Gdańsk – 1845 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Klinsmann Ernst Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1794 Gdańsk – 1865 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1824–1865 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Klopsch Beniamin                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1766 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1757–1766 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Knapp Johann Jacob                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | około 1711 Gdańsk – 1770/1771 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1728 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1743–1770 prywatny lekarz ogólny (brak w wykazie lekarzy z 1772) 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[KOCH JULIUS AUGUST, lekarz | Koch Julius August]]                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1752 Osnabrück (Niemcy) – 1817 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kohl Johann                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1797 lekarz prywatny, chirurg i położnik
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kohnzen (Kohntzen) Fabian Jacob                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | około 1730 Gdańsk – 1796 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1748 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1757–1796 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kölle Carl                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | zm. po 1831 a przed 1837 Koszalin? 
 +
| style="vertical-align:top" | 1817 lekarz powiatowy, 1831 prywatny lekarz ogólny, chirurg, po 1831 w Koszalinie
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kositzky Carl Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1751 Gdańsk – 1815 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1769 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1779–1815 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Krause Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1811 Śląsk – po 1879?
 +
| style="vertical-align:top" | 1839–1851 lekarz położnik, pracownik Instytutu Położniczego ([[PROWINCJONALNY ZAKŁAD KSZTAŁCENIA POŁOŻNYCH | Prowincjonalny Zakład Kształcenia Położnych]]), od 1851 profesor uniwersytetu w Dorpacie, po 1856 lekarz w Niemczech, 1876 lekarz powiatowy w Querfurcie, 1879 emeryt 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Krüger Abraham Beniamin                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1758 Przebrno (Mierzeja Wiślana) – 1789 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1775 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1785–1789 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Krüger Ephraim                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1724 Gdańsk – 1789 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1743 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1755–1789 prywatny lekarz ogólny, jednoczśnie 1770–1780 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kubas Martin Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1794 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1755–1792 prywatny lekarz ogólny, położnik, 1781–1792 lekarz szkolący położne 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[KULMUS JOHANN ADAM, lekarz, profesor Gimnazjum Akademickiego | Kulmus Johann Adam]]                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1689  Wrocław – 1745 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kulmus Johann Ernst, syn następnego                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1709 Gdańsk – 1769 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1726 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1743–1769 prywatny lekarz ogólny,
 +
1748–1755 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[KULMUS JOHANN GEORG, lekarz | Kulmus Johann Georg]], ojciec poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1680 Wrocław– 1731 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Kulmus Johann Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1745 Gdańsk – 1791 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1772–1791 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Lach Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1800 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[LAMPE PHILIPP ADOLPH, profesor Gimnazjum Akademickiego, lekarz miejski | Lampe Philipp Adolph]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1754 Gdańsk – 1827 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[LASKER IGNAZ JULIUS, lekarz, dziennikarz, literat| Lasker Ignaz Julius]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1811 Wrocław – 1876 Berlin   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Lehmann Friedrich Christian Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1804 – 1861 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1845–1861 lekarz wojskowy w Gdańsku, jednocześnie praktyka prywatna
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Lemski (Lemsky) Michael Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1760 Gdańsk – l790 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1775 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], od 1789 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[LENZ GEORG FRIEDRICH, lekarz, radny | Lenz Georg Friedrich]]                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1799 – 1873 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Leube Friedrich Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
| style="vertical-align:top" | 1755 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[LIÉVIN ALBERT KARL LUDWIG, lekarz, radny | Liévin Albert Karl Ludwig]]                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1810  Padeborn (Nadrenia) – 1881 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Lohr Traugott                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | około 1693 Nordhausen (Turyngia) – 1757 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | po 1727–1757 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Lose Johannes                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | około 1680 Gdańsk – 1739 Grudziądz   
 +
| style="vertical-align:top" | 1706–1712 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, potem w Rosji
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Lürsenius Philipp Silvester                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1726 Gdańsk – 1762 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1744 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1752–1762 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Luttermann Friedrich Boguslaw                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1767 Bolszewo (koło Wejherowa) – 1838 Wocławy (Żuławy Gdańskie) 
 +
| style="vertical-align:top" | 1791–1807 lekarz miejski [[ZJEDNOCZONE MIASTO CHEŁM | Zjednoczonego Miasta Chełm]], po 1807 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Martini Henricus                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1653 Brzeg (Śląsk) – 1728 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1675–1728 prywatny lekarz ogólny, 1683 lekarz na dworze książęcym w Królewcu
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Matthias Johann Gottlob                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1815 poza Gdańskiem 
 +
| style="vertical-align:top" | 1777–1784 prywatny lekarz ogólny, po 1784 wyjechał z Gdańska
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Matthy Joseph Heinrich Hiacynt                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1768 Gdańsk – 1839 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1785 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1795–1798 i 1803–1839 prywatny lekarz ogólny, chirurg, jednbocześnie w 1797 lekarz [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Bramie Oliwskiej) | Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)]], 1798–1803 lekarz prywatny w Warszawie, 1812-1839 lekarz (fizyk) i położnik gdańskiego powiatu miejskiego
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[MESSERSCHMIDT DANIEL GOTTLIEB, lekarz, podróżnik | Messerschmidt Daniel Gottlieb]]                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1684  Gdańsk – 1735 Petersburg 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Meyer A.B.                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1817 prywatny lekarz ogólny, Wrzeszcz
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Motte de la David Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1683 Gdańsk – 1762 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1714 do 1762 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Motte de la Heinrich Jacob, syn poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1712 Gdańsk – 1783 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1730 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1743–1783 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Mühlmann Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1789 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1764–1789 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Müller Achatius                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | około 1669 Stendal (Saksonia Anhalt) – 1722 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1690 do 1722 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[NOLLAU ERNST, lekarz | Nollau Ernst Wilhelm]]                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1801 – 1863 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Nudow Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | około 1754 – 1800 Rosja   
 +
| style="vertical-align:top" | 1769 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1777 w Gdańsku prywatny lekarz ogólny, od 1779 lekarz w Rosji
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Oelschlager Johann Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1824 Juszkowy koło Gdańska – 1906 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1849–1906 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Otto Friedrich Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1772 Gdańsk – 1831  Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1801–1818 chirurg, od 8 XII 1918 doktor medycyny, prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Pantelius Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | około 1647 Gdańsk – 1722 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1677–1722 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Pappert Johann Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | około 1675 Gdańsk – 1728 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1674 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1702 do 1728 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Pätzel Johann Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1783 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1755–1782 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Paulitz Johann Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1672 Gdańsk – po 1712 Malbork
 +
| style="vertical-align:top" | 1688 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1696 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, od około 1712 lekarz w Malborku
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Pausmang J.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1817 lekarz wojskowy
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[PIWKO HEINRICH THEOPHIL LEOPOLD, lekarz, radny, były patron gdańskiej ulicy | Piwko Heinrich Theophil]]                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1818  Kwidzyń – 1899 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Quandt C.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1771 – 1858 Puck
 +
| style="vertical-align:top" | 1817 prywatny lekarz ogólny, po 1817 lekarz w powiecie wejherowskim
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Quehl Friedrich Ludwig Ryno                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 3 I 1864 Kopenhaga
 +
| style="vertical-align:top" | 1848–1854 lekarz wojskowy, jednoczesnie praktyka prywatna, 8 III 1846 w kościele NMP w Gdańsku ożenił się z Marią Louisą Caroliną Meyer 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[RATHKE MARTIN HEINRICH, lekarz | Rathke Martin Heinrich]]                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1793 Gdańsk – 1861 Królewiec
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ratzki (Ratzky) Johann Ludolph                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1765 Gdańsk – 1832 Wejherowo
 +
| style="vertical-align:top" | 1781 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1791–1817 lekarz ogólny powiatu wejherowskiego zamieszkały w Gdańsku przy Heilige-Geist-Gasse 979 (ul. św. Ducha 94, obecnie 83/85), po 1817 w Wejherowie, skąd pochodziła jego żona z domu Trosinier (1768 – 9 VIII 1828 Wejherowo)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Reinick Gabriel Gottlieb, syn następnego                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1756 Gdańsk – 1833 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1773 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1785–1833 prywatny lekarz ogólny, chirurg
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Reinick Johann Eilhard, ojciec poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1711 Gdańsk – 1791 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1726 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1743–1791 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Remus Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1688 Gdańsk – 1756 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1704 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1711–1716 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, 1716–1723 lekarz w Moskwie, 1723–1756 ponownie lekarz w Gdańsku, 1729 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]], 1736, 1748 i 1755    protofizyk
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Remus George Ernst, syn poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1727 Gdańsk – 1792 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1744 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1750–1792 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ritter Wilhelm Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1768 – 1821 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1821 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Rohl Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1797 lekarz prywatny, chirurg  i położnik
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Rosa Emanuel Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1755–1761 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Rudov Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | od 1777 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, od 1779 lekarz w Mohylewie (Białoruś) 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Salemon (Salomon) Johann Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1675 Chojnice – 1746 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1711–1746 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schaper Carl Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1878  Niemcy
 +
| style="vertical-align:top" | 1845–1854, urzędnik rejencji gdańskiej, prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, następnie w Dreźnie 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[SCHEFFLER JOHANN PETER ERNST, lekarz, mineralog, radca górniczy | Scheffler Johann Peter Ernst]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1739 Gdańsk – 1810 Warszawa
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schendel Gabriel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1700 Gdańsk – 1744 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1718 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1744 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schlander Franz Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1743 Niemcy – 1831 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | do 1800 lekarz poza Gdańskiem, po 1803 do 1817 prywatny lekarz ogólny, następnie emeryt
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schmidt Johann Ernst August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1764 Gdańsk – 1813 Gdańsk, epidemia tyfusu
 +
| style="vertical-align:top" | 1780 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1792–1813 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schmidt Paul Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | około 1688 Brzeg (Śląsk) – 1768 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1696 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]],  171–1768 prywatny lekarz ogólny, jednoczesnie 1743–1768 lekarz garnizonu miejskiego
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schmidt Sigismunt Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | około 1694 Gdańsk – 1765 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1705 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1722 do 1765 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schöler Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1734 Gdańsk – 1792 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1751 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1780–1792 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schramm David Christian Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1763 – 1828 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1828 emerytowany lekarz wojskowy
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schröder Beniamin Gottlieb von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1716 Gdańsk – 1774 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1743–1774 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schubert Johann Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1788 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1776–1788 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schultz Sigismund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1640 Gdańsk – 1702 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1665 do 1702 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schwaan Johann Friedrich Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1831 lekarz prywatny, chirurg 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schwantes Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1743–1748 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schwartz Beniamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1748–1780 prywatny lekarz ogólny, 1756–1768 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]] 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schwartz Samuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1764–1779 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Schweitzer Johann Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1774 Gdańsk – 1834 Berlin 
 +
| style="vertical-align:top" | 1791 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1810 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, przed 1817 lekarz w Berlinie 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[SEMON JULIUS, lekarz, radny | Semon Julius]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1819 Gdańsk – 1906 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[SENDEL CHRISTIAN,  profesor Gimnazjum Akademickiego | Sendel Christian]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1719  Elbląg – 1789 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[SIEBOLD CARL THEODOR, lekarz | Siebold Carl Theodor]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1804 Würzburg – 1885 Monachium 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Silbermann Daniel Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1754 – 1815 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1792–1815 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Simpson Louis (Ludwig) Gotthilf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1770 Królewiec? – 1833 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | po 1800 do 1833 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[SINOGOWITZ HEINRICH SIGISMUND, lekarz | Sinogowitz Heinrich Sigismund]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1796 Drengfurth (Srokowo koło Kętrzyna) – 1879 Neustadt (Niemcy)
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Söhner Adrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1666 Gdańsk – 1712 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1678 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1693–1712 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie 1702 lekarz [[DOM DOBROCZYNNOŚCI | Sierocińca]]
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Sommer Carl Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1813 poza Gdańskiem
 +
| style="vertical-align:top" | 1791–1794 prywatny lekarz ogólny, w 1794 opuścił Gdańsk
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Spaltholz Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1772 – 1849 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1839 do 1849 naczelny lekarz garnizonu wojskowego w Gdańsku, jednoczesnie prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Specht Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | około 1628 Gdańsk – 1703 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1658–1703 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Steinhardt Johann Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | około 1670 Kołobrzeg – 1736 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1694 do1736 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie 1709 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Stiemer G.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1851–1854 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Stuart Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1710 Gdańsk – po 1748 
 +
| style="vertical-align:top" | 1728 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1743–1748 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Stüve Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1664 Gdańsk – 28 VI 1729  Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1674 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1691–1729 prywatny lekarz ogólny,
 +
1700 [[FIZYCY MIEJSCY | lekarz miejski]]
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Thilo Johann Gabriel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1723 Gdańsk – po 1757 poza Gdańskiem   
 +
| style="vertical-align:top" | 1741 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1755–1757 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Weickhmann Johann Leonhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1710 Gdańsk – 1764 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1727 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1743–1764 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Weidle Johann Frierdrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
| style="vertical-align:top" | 1797–1800 lekarz prywatny ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wendland Caspar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1669 Elbląg – 1706 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | po 1692 do 1706 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wendland Johann Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1796 – 1850 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1850 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Werdermann Johann Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1765 Pomorze – 1849 Prusy 
 +
| style="vertical-align:top" | 1817–1832 lekarz wojskowy w 1 pułku Leib-Husaren (I Leibhusaren Regiment) w Gdańsku, jednoczesnie prywatny lekarz ogólny, po 1832 emeryt w Niemczech
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Werner Georg Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1780 Pasłęk – 1840 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1831 lekarz wojskowy w 4 Wschodniopruskim Pułku Grenadierów Nr 5 (4 Ostpreu-sissches Grenadier Regiment No 5), 1840 emeryt
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Werner Johann Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1784 Królewiec – 1840 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | 1840 lekarz wojskowy 5 Regimentu Piechoty
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wiedekind Johann Sigismund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | około 1640 – 1703 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" | po 1665 do 1703 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[WIEDEMANN CARL JACOB,  lekarz | Wiedemann Carl Jacob]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1783 – 1849 Oliwa 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Willer Otto Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1720 Gdańsk – 1760 
 +
| style="vertical-align:top" | 1737 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1748–1760 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wittwerck Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1715 Gdańsk – 1800 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1732 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1748–1797 prywatny lekarz ogólny, następnie emeryt
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wittwerck Nathanel Michael Ludwig, syn poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1758 Gdańsk – 1827 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1775 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1786–1827 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[WOLF NATHANAEL MATTHAEUS, astronom, lekarz | Wolff Nathanael Matthaeus]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1724 Chojnice – 1784 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wolff Samuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | około 1683 Gdańsk – 1731 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1698 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], po 1710 do 1731 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Wollenberg Johann Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1750 Gdańsk – 1788 Gdańsk   
 +
| style="vertical-align:top" | 1769 uczeń [[GIMNAZJUM AKADEMICKIE | Gimnazjum Akademickiego]], 1777–1788 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| class="authorEgTab" | {{author: MrGl}}
 +
|}
 +
{| class="tableGda"
 +
|-
 +
|+ Lekarze w Gdańsku 1851–1942
 +
|-
 +
! Imię i nazwisko
 +
! Lata życia
 +
! Okres pracy w Gdańsku
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[ABEGG GEORG FRIEDRICH HEINRICH, lekarz, honorowy obywatel Gdańska | Abegg Georg Friedrich Heinrich]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1826 Królewiec – 1900 Wiesbden   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Abraham Sigismund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1866 – po 1937
 +
| style="vertical-align:top" | 1897–1937 prywatny lekarz ogólny, następnie na emigracji. W czasie I wojny światowej służył od 2 VIII 1914 do jesieni 1915 jako lekarz w  gdańskim 2 Pułku Leib-Husaren (2 Regiment Leibhusaren) we Francji, 1916/1917 szef lazaretu polowego w Gdańsku, do listopada 1918 szef jednego z lazaretów polowych na froncie
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Abrahamsohn Norbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 12 I 1894 – po 1937
 +
| style="vertical-align:top" | 1925–1937 prywatny lekarz, położnik, następnie na emigracji
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[ADAM ALFRED, lekarz | Adam Alfred]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1888 Dahmsdorf koło Frankfurtu nad Odrą – 1956 Niemcy
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Aeffner Hans Friedrich Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1837 Magdeburg – po 1892
 +
| style="vertical-align:top" | 1886–1892 lekarz wojskowy w Gdańsku, wcześniej 1872 Erfurt, 1881 Friedland (Gusiev) w Prusach Wschodnich, od 1892 w jednostce poza Gdańskiem 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Albrecht Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1897 Niemcy – po 1945
 +
| style="vertical-align:top" | 1939–1945 dyrektor instytutu rentgenowskiego [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu]], profesor [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej]] 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Althaus Maximilian Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1842 Berleberg, Hesja (Niemcy) – 1918 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1872 asystent w [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Bramie Oliwskiej) | Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej)]], 1874–1918 lekarz prywatny ogólny, 1899 lekarz dla ubogich mieszkańców. Przez 40 lat był lekarzem szkoły [[CONRADINUM | Conradinum]], początkowo w Jankowie pod Gdańskiem, po 1901 w Gdańsku–[[WRZESZCZ |Wrzeszczu]]. Mieszkał oraz miał gabinet w 1874 przy Tobiasgasse 27 (ul. Tobiasza), w 1892-1916 przy Langmarkt 35 (Długi Targ).   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Althaus Rudolf, syn poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1912 asystent w [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu]], 1913–1924 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Appaly Norbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1893 Wrocław – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | 1933 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, wcześniej od 1924 w Przywidzu, 1935–1939 prezes Izby Lekarskiej II Wolnego Miasta Gdańska i poseł NSDAP do [[VOLKSTAG | Volkstagu]], po 1939 w administracji służby zdrowia NSDAP Pomorza 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Arndt Justus Bartholomäus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1857 – 1903 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1898–1903 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Arnold Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1935–1937 starszy lekarz w [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu]], 1935–1937 wykładowca [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej]], 1938–1942 lekarz prywatny, chirurg   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BACH CARL FRIEDRICH HEINRICH, lekarz | Bach Carl Friedrich Heinrich]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1818 Nicolaiken (Mikołajki) – 1889 Wejherowo
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Backe Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1876 Jarosin koło Kołobrzega – 1943 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1912–1943 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku–[[STOGI |Stogach]], w czasie I wojny światowej w 1914 w oddziale artylerii polowej na froncie wschodnim, 1915 lekarz w lazarecie polowym w Gdańsku, 1916–1918 lekarz batalonu na froncie zachodnim. W 1921-1928 mieszkał przy Damm Strasse 6 (ul. Tamka), w 1935 przy Heidsestrasse 6 (ul. Stryjowskiego)   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bahr Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1867 Gumbinnen (Gusiev) – po 1926
 +
| style="vertical-align:top" | 1888 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1894–1895 asystent-stażysta w  [[SZPITAL DIAKONIS EWANGELICKICH | szpitalu diakonis ewangelickich]], 1900 prywatny lekarz ogólny, w 1902 pracował poza Gdańskiem, 1908–1926 lekarz prywatny w Malborku   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bahr Richard Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1831 Królewiec – po 1871
 +
| style="vertical-align:top" | 1858–1871 lekarz wojskowy w Gdańsku, jednoczesnie prywatny lekarz ogólny, po 1871 w garnizonie w Gorzowie Wielkopolskim     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bähre Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1903 – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | od 1938 pracownik Wydziału Zdrowia [[SENAT II WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA 1920–1939 | Senatu II Wolnego Miasta Gdańska]]   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BARTH ARTUR, lekarz | Barth Artur]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1858 Saksonia – 1927 Schwerin
 +
| style="vertical-align:top" |     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BAUM GEORG WILHELM, lekarz | Baum Georg Wilhelm]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1836 Gdańsk – 1896 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Baumann  Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1867 Gdańsk – 1899 Berlin
 +
| style="vertical-align:top" | 1888 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1896–1899 prywatny lekarz ogólny   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Beck Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 28 X 1895 – po 1937
 +
| style="vertical-align:top" | 1923–1937 prywatny lekarz ogólny, po 1937 na emigracji     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Beck Lilli Maria, żona poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 3 V 1897 – po 1937
 +
| style="vertical-align:top" | 1923–1937 lekarz prywatny, specjalistka chorób wewnętrznych, po 1937 na emigracji     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Becher Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1890 Remscheid (koło Frankfurtu nad Menem) – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | 1935–1942 dyrektor kliniki medycyny ogólnej [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu]], dyrektor [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej]]     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Becker Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1871 Tripfis (Turyngia) – 1929 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1905 asystent-stażysta na oddziale chirurgiczno-ginekologicznym [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Sandgrube) | Szpitala Miejskiego przy Sandgrube]] (ul. Rogaczewskiego), 1907–1929 prywatny lekarz ogólny, podczas I wojny światowej lekarz w lazaretach polowych w Gdańsku w [[TEATR WILHELMA | Teatrze Wilhelma]], [[OGRÓD STRZELECKI I DOM STRZELECKI IM. FRYDERYKA WILHELMA | Domu Strzeleckim im. Fryderyka Wilhelma]] i w [[OBOZY JENIECKIE W GDAŃSKU | obozie jeńców rosyjskich na Przeróbce]]       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Beckershaus Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1934–1942 prywatny lekarz, okulista       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Beckmann Karl Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1895 – po 1937
 +
| style="vertical-align:top" | 1932–1937 pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II Wolnego Miasta Gdańska       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Behrendt Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1897–1929 lekarz prywatny, laryngolog, od 1903 stały konsultant [[SZPITAL NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY | Szpitala Najświętszej Marii Panny]], podczas I wojny światowej służył 1914–1916 jako lekarz w lazarecie polowym w [[MARIENSCHULE | Marienschule]] w Gdańsku         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Behrendt Franz Leonhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1856 Dąbrówka Malborska – po 1895
 +
| style="vertical-align:top" | 1890–1895 lekarz wojskowy, przybył z Gniewu, po 1895 w garnizonie poza Gdańskiem         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Behrendt Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1891–1894 prywatny lekarz ogólny         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Behrendt Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 20 IX 1896 – po 1938
 +
| style="vertical-align:top" | 1933–1938 lekarz prywatny, choroby wewnętrzne, następnie na emigracji         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Behrens Eduard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1871 Schloppenburg koło Oldenburga – 1926 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1924–1926 lekarz prywatny, ortopeda         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Behrens Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1814 Poznań – po 1855
 +
| style="vertical-align:top" | 1852–1855 lekarz wojskowy w Gdańsku, następnie w garnizonie w Krośnie Odrzańskim         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BERENT ALBERT, lekarz | Berent Albert]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1867 Gdańsk – 1920 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |           
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Berg Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1900–1907 prywatny lekarz ogólny         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bergengruen Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1924–1933 lekarz prywatny, pulmonolog, laryngolog         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Berliner A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1858 lekarz miejski dla ubogich mieszkańców         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bernstein Arnold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 13 IX 1897 – po 1939
 +
| style="vertical-align:top" | 1925–1936 kierownik pracowni radiologicznej w [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu]], w 1939 emigrant         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Beutter Emil Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1879  Retlinger (Wirtembergia) – 1931 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1905–1931 lekarz prywatny, neurolog, psychiatra, 1931 radiolog       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Beutter Wolfgang, syn poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1939–1942 lekarz prywatny, choroby wewnętrzne       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bieber Lilli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1927–1942 prywatny lekarz ogólny       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bing Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1889 Racibórz – 1939  Nowy Jork
 +
| style="vertical-align:top" | 1919–1935 prywatny lekarz, choroby wewnętrzne       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BIRNBACHER GUSTAV, lekarz | Birnbacher Gustav]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1865 Anderskehman (Nesterov, Rosja) – 1929 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Block Johann C. Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1851 Gdańsk–Nowy Port – 1882 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1870 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1880–1882 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[BOCKELMANN ROBERT CARL AUGUST von, lekarz | Bockelmann Robert Carl August]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1819 Gdańsk –  1884 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Böcker (Boecker) Reinhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1938–1942 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Böcker (Boecker) Willibald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1872 Boże Pole (pow. Lębork) – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | 1891 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1900–1942 prywatny lekarz ogólny w Oliwie,  w 1914–1919 lekarz w lazarecie polowym w Oliwie
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bodenstein Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1914–1928 lekarz prywatny ogólny, podczas I wojnie światowej lekarz w lazaretach polowych w Gdańsku
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Böhme Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1890–1894 lekarz wojskowy, naczelny lekarz [[SIEDEMNASTY KORPUS ARMIJNY | XVII Korpusu Armijnego]]
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bohn Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1896 Tier (Trewir) – 1966 Niemcy
 +
| style="vertical-align:top" | 1935–1945 dyrektor ogólno-medycznej kliniki [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu]], 1935–1939 dyrektor oraz do 1945 profesor [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej]]
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Böhnke (Böhncke) Albert Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1833 – 1908 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1870–1908 lekarz prywatny, chirurg, położnik 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bönheim (Boenheim) Oscar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1897–1937 prywatny lekarz ogólny na Oruni, następnie emigrant, podczas I wojny światowej zwolniony ze służby wojskowej jako lekarz zakładowy gdańskich kolejarzy
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bönheim (Boenheim) Walter Oskar Kurt, syn poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1894 Gdańsk – po 1937
 +
| style="vertical-align:top" | 1912 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1927–1937 prywatny lekarz ogólny, następnie emigrant
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bönigk (Boenigk) Adalbert Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1886–1912 prywatny lekarz, chirurg, położnik, Gdańsk-Siedlce
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Boretius Hermann Leo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1803 Prusy Wschodnie – 1878 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | od około 1851 do 1878 lekarz miejskiego powiatu gdańskiego, 1864–1867 lekarz wojskowy
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Boretius Oscar Eduard, syn poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1830 Prusy Wschodnie – 1903 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1867–1894 lekarz wojskowy, jednocześnie prowadził praktykę prywatną, od 1895  emeryt, prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Borgius August Eduardm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1805 Chełm (Gdańsk) – 1886 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1850 do 1854 chirurg w [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Bramie Oliwskiej) | Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej)]], 1858–1886 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bornträger Jean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1897–1903 lekarz, radca rejencji gdańskiej, jednocześnie prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Borowski Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1912–1942 prywatny lekarz ogólny, jesienią 1914 lekarz w lazarecie w szkole w Gdańsku-Osieku, 1914–1918 lekarz i dwódca kompanii sanitarnej na froncie wschodnim
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Böttcher Albrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1880 lekarz wojskowy w Gdańsku, 1908 naczelny lekarz [[SIEDEMNASTY KORPUS ARMIJNY | XVII Korpusu Armijnego]] w Gdańsku
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Böttcher Georg Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1851 – 1916 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1888–1892 asystent w [[SZPITAL DIAKONIS EWANGELICKICH | szpitalu diakonis ewangelickich]], 1892 ogólny lekarz wojskowy, 1910 emeryt, jednocześnie 1880–1916 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bramson Mendheim Wendel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1816 Gdańsk – 1890 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1848 do 1890 prywatny lekarz ogólny, mieszkał i miał gabinet w rodzinnym domu przy Breitgasse 58. (ul. Szeroka), w 1846 członek gdańskiego [[TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUKI | Towarzystwa Przyjaciół Sztuki]], kawaler
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Brandt Lieselotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1942 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Brauer Gottfried August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1882 Gdańsk – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | 1912–1942 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, radiologia, w 1914 lekarz w lazarecie polowym w szkole przy ul. Sukieniczej, 1915/1916 lekarz w obozie jenieckim w Czersku, 1916–1917 prowadził wojskowy gabinet rentgenowski w Gdańsku, 1918 w jednostce na froncie, do 1919 w lazarecie Trewirze
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Braun Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1872 lekarz oddziału dermatologiczno-opiekuńczego [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Bramie Oliwskiej) | Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)]] przy Topfergasse 3 (ul. Garncarska)
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Braune Carl Gustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1802 Berlin – 1866 Niemcy
 +
| style="vertical-align:top" | 1836–1864 lekarz wojskowy w Gdańsku, jednocześnie prywatny lekarz ogólny, 7 XI 1864 przeniesiony do garnizonu w Nadrenii
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bredow Oscar August Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1815 Drawsko Pomorskie – 1896 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1844–1884 prywatny lekarz ogólny, od 1884 emeryt
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Briesewitz Georg Emil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1845 Gdańsk – 1904 Gdańsk-Nowy Port
 +
| style="vertical-align:top" | 1878–1905 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Nowy Port
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Brodzki Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1869 Trąbki Wielkie (pow. gdański) – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | 1893–1898 asystent w klinice uniwersyteckiej w Berlinie, 1899 lekarz w zakładzie Harmsdorf pod Berlinem, od 1905 lekarz w uzdrowisku w Kudowie Zdroju koło Kłodzka, jednocześnie właściciel sanatorium w Egipcie, 1914–1918 lekarz marynarki wojennej, 1922–1937 lekarz prywatny w Gdańsku, pulmonolog, neurolog, po 1937 lekarz w Sopocie
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bülow Wollfgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1938–1942 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Bünger Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1938–1942 prywatny lekarz ogólny
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Büngeler Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1900 Niemcy – 1987 Niemcy
 +
| style="vertical-align:top" | 1934–1936 dyrektor kliniki patologii [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu]], 1935–1936 dyrektor oraz profesor [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej]], 1936  emigrant w Brazylii, po 1945 lekarz w Niemczech Zachodnich
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Burkhard Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1920–1939 lekarz prywatny, kardiolog, dermatolog, choroby weneryczne
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Burow Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1921–1935 prywatny lekarz ogólny: 1921–1933 Gdańsk-Orunia, 1935 Gdańsk-Oruńskie Przedmieście
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Büttner Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1891 Niemcy – po 1945
 +
| style="vertical-align:top" | 1921 asystent [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu]], 1931–1945 ordynator oddziału chirurgii w [[SZPITAL DIAKONIS EWANGELICKICH | szpitalu diakonis ewangelickich]], 1936–1939 wykładowca [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej]]
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Byczkowski Leo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1881 Kartuzy – 1936 Gdańsk–Nowy Port
 +
| style="vertical-align:top" | 1914–1936 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku–Nowym Porcie 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Catoir Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1875 Darmstadt – 28 IX 1915, na froncie koło Baranowicz na Białorusi
 +
| style="vertical-align:top" | 1908–1914 lekarz prywatny, internista, podczas I wojny światowej zmobilizowany, lekarz na froncie 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[CATOIR-LINDNER HILDEGARDA, pierwsza kobieta lekarz w Gdańsku | Catoir-Lindner Hildegarda]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1869 Wrocław – po 1945
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Citron Helmuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1928–1936 prywatny lekarz ogólny, następnie emigrant 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Clebsch Ernst Friedrich (syn lekarza Johanna Friedricha (1759-1847))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1802 Kołobrzeg – 1863 Giessen
 +
| style="vertical-align:top" | od 21 X 1850 lekarz wojskowy w Gdańsku, wcześniej lekarz w Królewcu, od 1853 w innym garnizonie 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Cohn Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1907–1912 prywatny lekarz ogólny 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Cohn Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" |  1914–1937 prywatny lekarz ogólny, 1914–1916 lekarz w lazaretach polowych w Malborku i Gdańsku, 1916–1918 lekarz w jednostce wojskowej na froncie zachodnim, po 1937 emigrant 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[COHN THEODOR, lekarz | Cohn Theodor]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1812 Gdańsk – 1888 Hamburg
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Cramer Franz Josef (Cramer C.J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1895 Düsseldorf – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | 1927–1942 ordynator oddziału internistycznego [[SZPITAL NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY | Szpitala Najświętszej Marii Panny]], 1935–1939 wykładowca [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej]], jednocześnie prowadził praktykę prywatną, choroby wewnętrzne 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Cruewell Rudolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1852 Brodna (koło Złotowa) – po 1886
 +
| style="vertical-align:top" | 1880–1886 lekarz prywatny, homeopata   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Cyranka Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1888 – po 1925
 +
| style="vertical-align:top" | 1920–1921 asystent w [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu]], 1924 starszy lekarz tego szpitala   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dackau Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1927–1942 lekarz prywatny, specjalista chorób wewnętrznych 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[DAVIDSON ISRAEL SIMON, lekarz | Davidsohn Israel Simon]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1803 Gdańsk – po 1865 Berlin
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Diegner Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1861 Tolkmicko – 1929 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1903–1929 lekarz prywatny, chirurg, ortopeda, ginekolog, 1908–1925 właściciel kliniki prywatnej chirurgiczno-ginekologicznej przy Jäschkentaler Weg 48 (ul. Jaśkowa Dolina), podczas I wojny światowej służył na frontach wschodnim i zachodnim, syn Hans był w 1939 urzędnikiem senackim
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dietzel Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1870–1886 lekarz wojskowy, jednocześnie prowadził praktykę prywatną,lekarz ogólny, w 1886 emeryt
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dobe Alfons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1890 – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | 1934–1939 pracownik Wydziału Zdrowia Senatu II Wolnego Miasta Gdańska, lekarz powiatowy, jednoczesnie 1935–1942 prywatny lekarz ogólny   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dörffer Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1934–1942 lekarz prywatny, ginekolog, Gdańsk–Wrzeszcz   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dowig Erich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1893 Toruń – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | 1913 absolwent [[GIMNAZJUM KRÓLEWSKIE REALNE (Długie Ogrody) | Gimnazjum Królewskiego]], 1925–1942 lekarz prywatny, ginekolog, urolog, 1931–1942 właściciel prywatnej kliniki chorób kobiecych przy [[PLAC HANZY | Hanzaplatz]] 14   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dowig Paul August, brat poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1928 asystent w [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu]], 1933–1942 lekarz prywatny, choroby skórne, weneryczne, seksuolog 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[DREYLING MAXIMILIAN WILHELM, lekarz | Dreyling Maximilian Wilhelm]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1862 Gdańsk – 1937 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dross Robert Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1815 – 1872 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1831–1872 prywatny lekarz ogólny       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[DUISBURG KARL LUDWIG von, lekarz, kolekcjoner | Duisburg Karl Ludwig]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1794 Gdańsk – 1868 Oliwa (Gdańsk–Oliwa)
 +
| style="vertical-align:top" |       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dultz Oscar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1910–1942 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, urologia, w 1914–1918 w jednostkach frontowych       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dunkel Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1902–1905 lekarz prywatny, dermatolog, choroby weneryczne, urolog       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dütschke Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1877 – 1943 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1905–1943 prywatny lekarz ogólny, 1908 jednocześnie lekarz w batalionie artylerii ciężkiej w Gdańsku–Nowym Porcie, w 1914 zmobilizowany w lazarecie w Gdańsku, 1915–1918 szef kompanii sanitarnej na froncie     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Duwinage Curt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1892–1894 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Nowy Port, 1897 lekarz wojskowy     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Dymmel Erich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1939–1942 prywatny lekarz ogólny, Gdańsk–Oruńskie Przedmieście     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Effler Ernst Albert Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1870 Iława – 1927 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1897–1927 lekarz prywatny, internista, jednocześnie 1924–1927 pulmonolog, podczas I wojny światowej lekarz oddziałów Landwehry w Gdańsku     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ehmke Paul Gustav Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1893 Gdańsk – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | 1921–1942 lekarz prywatny, chirurg, po 1935 właściciel prywatnej kliniki chirurgicznej przy Sandgrube 40 (ul. Rogaczewskiego)   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ehrich Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1903–1905 asystent oddziału chirurgi [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Sandgrube) | Szpitala Miejskiego przy Sandgrube]], 1908 asystent [[SZPITAL NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY | Szpitala Najświętszej Marii Panny]], 1912 lekarz prywatny   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Eisen Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 26 V 1899 – po 1937
 +
| style="vertical-align:top" | 1924–1935 prywatny lekarz ogólny         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ellermann Gustav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1909–1916 asystent na oddziale internistycznym szpitali miejskich, od 1911 [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu]]         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Eltzte Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1941 poza Gdańskiem
 +
| style="vertical-align:top" | 1921–1940 lekarz prywatny, ginekolog         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Erdtmann Paul Gustav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1823 Berlin – po 1854
 +
| style="vertical-align:top" | 1851 lekarz wojskowy w Gdańsku, 10 IV 1854 przeniesiony do Stralsundu       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ernst Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1920–1921 asystent w [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu]], 1924–1931 prywatny lekarz ogólny           
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ernst–Synwoldt Ina, żona Alfreda Ernsta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1926–1928 lekarz prywatny, pediatra         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Erpenstein Julius Leopold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1823 Gdańsk – 1884 Sopot
 +
| style="vertical-align:top" | 1844 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1850–1884 prywatny lekarz ogólny             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Eschricht Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1862 – 1923 Berlin–Charlottenburg
 +
| style="vertical-align:top" | 1900 lekarz gdańskiego powiatu miejskiego, jednoczesnie 1900–1905 prywatny lekarz ogólny, następnie poza Gdańskiem             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ewermann Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1858 Ostróda – po 1914 Niemcy 
 +
| style="vertical-align:top" | 1877 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1890 lekarz wojskowy w 16 Zachodniopruskim Pułku Artylerii Polowej (Westpreu-ssisches Feld Artillerie Regiments No 16) w Gdańsku, 1908 lekarz w garnizonie w Grudziądzu, 1914 emeryt, mieszkał w Hamburgu             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ewermann (Evermann) August Heinrich, ojciec powyższego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1825 Wesel (Westfalia) – 1890 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1858 lekarz wojskowy w Ostródzie, 1869–1890 lekarz wojskowy w 1 Pułku Leibhusaren (1 Leibhusaren Regiment) w Gdańsku, jednoczesnie prowadził praktykę prywatną               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Faltin Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1920–1942 lekarz prywatny, internista, położnik, Gdańsk–Stogi               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Farne Nathanael Eduard Karl Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1840 – 1918 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1862 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1880–1894 chirurg miejskiego powiatu gdańskiego, 1887–1888 asystent w [[SZPITAL DIAKONIS EWANGELICKICH | szpitalu diakonis ewangelickich]], 1894–1918 prywatny lekarz ogólny               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Feldmann Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1933–1935 starszy lekarz w [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu]]               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Fethke J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1900–1905 lekarz prywatny, internista, Gdańsk–Orunia             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Fewson John Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1823 Gdańsk – 1894 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | po 1852 lekarz wojskowy, przed 1870 lekarz w Pruszczu Gdańskim, po 1874 do 1894 lekarz prywatny w Gdańsku, specjalista chorób wewnętrznych, ortopeda, 1874–1892 prowadził prywatny zakład ortopedyczny przy Brotbänkengasse 38 (ul. Chlebnicka)             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Feyerabend Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1862 – 1910 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1892–1910 prywatny lekarz ogólny             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Feyrter Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1895 Wiedeń – 1973 Bad Fischau-Brun (Austria)
 +
| style="vertical-align:top" | 1936–1941 dyrektor instytutu patologii [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitala Miejskiego we Wrzeszczu]], 1936–1941 profesor [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej]], od 1941 dyrektor kliniki patologii uniwersytetu w Graz (Austria)               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Findeisen Hermann Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1859 Gdańsk – 1933 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1890–1933 prywatny lekarz ogólny i homeopata               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Findeisen Ludwig Karl, ojciec powyższego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1831 – 1879 poza Gdańskiem
 +
| style="vertical-align:top" | 1867–1878 prywatny lekarz ogólny, homeopata               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[FISCHER KARL CHRISTIAN TRAUGOTT, lekarz | Fischer Karl Christian Traugott]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1787 Gdańsk – 1868 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Fischer Franz Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1860 Gdańsk – 1909 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1890–1896 asystent w [[SZPITAL DIAKONIS EWANGELICKICH | szpitalu diakonis ewangelickich]], 1909 ordynator chirurgii, jednocześnie lekarz prywatny, chirurg             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Fischer Peter Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1858 Gdańsk – 1932 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1879 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], lekarz okrętowy w firmie żeglugowej Lloyda w Bremie, pływał jako lekarz na statkach pasażerskich tej firmy, 1921–1932 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku           
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Fleck Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 16 V 1872 – po 1937
 +
| style="vertical-align:top" | 1900–1937 lekarz prywatny, specjalista chorób wewnętrznych i żołądka, 1914–1919 służył w lazaretach w Gdańsku, po 1937 emigrant             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[FRANCKE VICTOR, lekarz | Francke Victor]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1867 Lesgewangen (Zabrodino) – 1933 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Freitag (Freytag) Georg Max Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1843 Gdańsk – 1915 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1863 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1873–1915 prywatny lekarz ogólny           
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Freund Robert August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1875 – 1910 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1903–1910 lekarz prywatny, neurolog, psychiatria, choroby wewnętrzne           
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[FREYMUTH ISIDOR, lekarz | Freymuth Isidor]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1844 Gdańsk – 1914 Bonn
 +
| style="vertical-align:top" |           
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Frick Egbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1920–1942 prywatny lekarz ogólny           
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Friedländer Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1815 Inowrocław – 1881 Magdeburg
 +
| style="vertical-align:top" | 1846 lekarz w Królewcu, 1850–1881 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Friedländer Wilhelm Ernst, syn powyższego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1851 Gdańsk – po 1908
 +
| style="vertical-align:top" | 1870 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1880 asystent w [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Bramie Oliwskiej) | Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej)]], 1882–1908 prywatny lekarz ogólny             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Fröhling Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1814 Münster – 1887 Bonn
 +
| style="vertical-align:top" | 1871–1883 lekarz wojskowy, prowadził jednoczesnie prywatną praktykę jako lekarz ogólny, do Gdańska przybył z Münster, 1883 przeniesiony do Bonn             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Fröhnel Gustav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1935–1942 naczelny lekarz [[SANATORIUM | Sanatorium Towarzystwa Ubezpieczeniowego Urzędników]] w Oliwie, jednoczesnie 1942 kierownik kliniki ortopedycznej [[WESSEL-STORP-HAUS | Wessel-Storp-Haus]] na Siedlcach, prowadził także praktykę prywatną             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Fromm Beno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | ur. 1835 Suwin
 +
| style="vertical-align:top" | od 1 IV 1859 lekarz w [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Bramie Oliwskiej) | Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej)]], od 1 IV 1860 w Wisłoujściu, 1860 lekarz w Oliwie             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Frumkin Abraham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 20 V 1894 – po 1937
 +
| style="vertical-align:top" | 1934–1937 prywatny lekarz ogólny, następnie emigrant             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[FUCHS HANS | Fuchs Hans (Johannes)]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1873 Berlin – 1942 Poznań
 +
| style="vertical-align:top" |               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Funck Adolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1870–1878 lekarz prywatny, ortopedia, masaże elektryczne, właściciel kliniki prywatnej 1869 Brotbänkengasse 10 (ul. Chlebnicka), 1874 Hundegasse 90 (ul.Ogarna)             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Funk Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1834 Gdańsk – 1917 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1855 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], do 1892 lekarz w Poznaniu, 1893–1917 lekarz prywatny w Gdańsku, internista, uczestnik  wojen Prus z Austrią w 1866 i Francją 1870–1871           
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Funk-Rachmilewitz Esfira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1928–1937 lekarz prywatna, internistka, pediatra, emigrantka           
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gärtner Artur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1905 asystent-stażysta na oddziale chirurgiczno-ginekologicznym [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Sandgrube) | Szpitalu Miejskim przy Sandgrube]], 1912–1928 prywatny lekarz ogólny, w chwili wybuchu I wojny światowej przebywał w Hiszpanii z ekspedycją Towarzystwa Botaniczno-Zoologicznego z Gdańska, internowany, w obozie do końca wojny           
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gehrke Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1899–1900 asystent w [[SZPITAL DIAKONIS EWANGELICKICH | szpitalu diakonis ewangelickich]], 1901–1942 prywatny lekarz ogólny               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gehrke Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1864 – 1935 Berlin 
 +
| style="vertical-align:top" | 1897–1935 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie 1899–1900 asystent w [[SZPITAL DIAKONIS EWANGELICKICH | szpitalu diakonis ewangelickich]], podczas I wojny światowej lekarz w lazaretach Czerwonego Krzyża w Gdańsku               
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Geschke Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
| style="vertical-align:top" | 1920–1942 prywatny lekarz ogólny                   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Giesenbauer Liesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" |   
 +
| style="vertical-align:top" | 1942 prywatny lekarz ogólny                   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GINZBERG JAKOB, lekarz | Ginzberg Jacob]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1868 Królewiec – 1924 Gdańsk 
 +
| style="vertical-align:top" |                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Ginzberg Kurt, syn poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1897 Gdańsk – po 1937 
 +
| style="vertical-align:top" | 1925–1937 prywatny lekarz ogólny, następnie emigrant                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GLASER EDUARD VIKTOR, lekarz | Eduard Viktor Glaser]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1823 Prabuty – 1903 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GLÄSER EMIL, lekarz | Emil Gläser]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1862 Lipno pow. Krosno Odrzańskie – 1940 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Göbel Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 1811 Muhlhausen – 1868 Frankfurt nad Menem
 +
| style="vertical-align:top" | przed 1843 do 1865 prywatny lekarz ogólny, 3 IV 1865 wyjechał do miasta Krzyż (Kreuz) nad Notecią                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Goldschmidt Moritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1863 Gdańsk – 1903 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1881 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1890–1903 prywatny lekarz ogólny                   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Golombek Maria Louisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1939 starszy lekarz, kierownik Ośrodka Opieki nad Małym Dzieckiem Senatu II Wolnego Miasta Gdańska przy Fleischergasse 48/54 (ul. Rzeźnicka) (dawne koszary)                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gordan Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1868 Griessen (Hesja) – 1923 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1923 kierownik Stacji Bakteriologicznej (Bakteriologische Insitut die für des Landwirtschaftskammer FSD) przy Sandgrube 21 (ul. Rogaczewskiego)                   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gördeler (Goerdeler) Gustav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1920–1930 lekarz prywatny, pulmonolog                   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Göritz (Goeritz) Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1938–1939 kierownik kliniki ortopedycznej [[WESSEL-STORP-HAUS | Wessel-Storp-Haus]] na Siedlcach, 1935–1945 lekarz prywatny, ortopeda, właściciel prywatnej kliniki ortopedycznej w 1935–1938 przy Sandgrube 40 (ul.Rogaczewskiego), w 1939–1945 przy Sandgrube 23                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gotthilf Siegfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1873–1886 prywatny lekarz ogólny                       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Götz Albrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1869 Braniewo – 1935 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1920–1935 lekarz prywatny, internista                       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GÖTZ EMIL FRIEDRICH I, lekarz, honorowy obywatel Gdańska | Götz Emil Friedrich I]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1806 Gdańsk – 1858 Kilonia
 +
| style="vertical-align:top" |                       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GÖTZ EMIL FRIEDRICH II, lekarz | Götz Emil Friedrich II]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1855 Kilonia – 1926 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" |                       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | [[GRANZOW JOACHIM, lekarz | Granzow Joachim]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1898 Bärsdorf (Niedźwiedzice) pow. Legnica – 1979 Bonn 
 +
| style="vertical-align:top" |                       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Gratz Ernst Moritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 +
| style="vertical-align:top" | 1862 Gdańsk–Wrzeszcz – 1940 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1884 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1908 lekarz prywatny w Sobowidzu powiat gdański, 1921–1940 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku                       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Grimm John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1914–1916 asystent w [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu]]                       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Grossmann  Erich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1902 Gdańsk – 1948  obóz jeńców wojennych  Niemcy
 +
| style="vertical-align:top" | 1930–1942 lekarz prywatny, specjalista chorób wewnętrznych, 1936–1939 senator do spraw zdrowia w Senacie II Wolnego Miasta Gdańsk, kurator, profesor i w 1940–1945 rektor [[PAŃSTWOWA AKADEMIA MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ W GDAŃSKU | Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej]], 1939–1945 szef służby zdrowia [[OKRĘG RZESZY GDAŃSK-PRUSY ZACHODNIE | Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie]], jednocześnie 1930–1945 prowadził praktykę prywatną. Uznany za zbrodniarza wojennego, popełnił samobójstwo                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Grünbaum Edgar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1912–1914 asystent w [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu]]                     
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Grundmann Charlotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1884 Królewiec – po 1942
 +
| style="vertical-align:top" | 1920–1942 prywatny lekarz ogólny                         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Günther Karl Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1817 – 1882 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1843–1882 prywatny lekarz ogólny, jednocześnie 1867–1882 ordynator [[SZPITAL DIAKONIS EWANGELICKICH | szpitala diakonis ewangelickich]]                       
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Haase Hugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1859 – 1906 Olsztyn
 +
| style="vertical-align:top" | 1903–1906 prywatny lekarz ogólny                         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Haberkant Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" |
 +
| style="vertical-align:top" | 1892–1897 asystent na oddziale interny w [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Bramie Oliwskiej) | Szpitalu Miejskim (Lazarecie przy Bramie Oliwskiej)]]                         
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hahlweg Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1880 – po 1935
 +
| style="vertical-align:top" | 1920–1935 prywatny lekarz ogólny                             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hahne Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | zm. 1942 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1903–1942 prywatny lekarz ogólny                             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hämmerschmidt Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1908 lekarz wojskowy w Gdańsku, 1914 szef [[SZPITAL GARNIZONOWY | Szpitala Garnizonowego]] przy Heveliusplatz (Plac Obrońców Poczty Polskiej)                             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Handrik Helena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1932–1936 asystentka w [[SZPITAL MIEJSKI WE WRZESZCZU | Szpitalu Miejskim we Wrzeszczu]]                             
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hanel Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 +
| style="vertical-align:top" | 1868 – 1929 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1910–1920 lekarz w [[SZPITAL GARNIZONOWY | Szpitalu Garnizonowym]] przy Heveliusplatz (Plac Obrońców Poczty Polskiej), 1921–1929 prywatny lekarz ogólny                                   
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hanff Walter Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1846 Bystrze (pow. Malbork) – 1929 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1866 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1874–1929 prywatny lekarz ogólny                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hartmann Gustav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 +
| style="vertical-align:top" | 1864 Szymanek (pow. Mrągowo) – 1920 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1900–1916 lekarz prywatny, urolog, dermatolog                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Häser Georg Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 1828 – 1879 Drezno
 +
| style="vertical-align:top" | 1860–1879 prywatny lekarz ogólny, 1864–1879 naczelny lekarz [[SZPITAL MIEJSKI (Lazaret przy Bramie Oliwskiej) | Szpitala Miejskiego (Lazaretu przy Bramie Oliwskiej)]]                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Häser Hans Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 +
| style="vertical-align:top" | 
 +
| style="vertical-align:top" | 1914–1942 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku–Oliwie                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Heck Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +
| style="vertical-align:top" | 1830 Treuenbrüge (Nadrenia) – po 1870
 +
| style="vertical-align:top" | od 5 VII 1862 lekarz wojskowy w Gdańsku, przybył z Kołobrzegu, 1870 przeniesiony do innego garnizonu, jednocześnie praktyka prywatna, lekarz ogólny                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Heidfeld Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1814 Kwidzyń – 1856 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1855–1856 prywatny lekarz ogólny w Gdańsku, wcześniej lekarz w Drewnicy na Żuławach                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hein Johann Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +
| style="vertical-align:top" | 1791 Gdańsk – 1863 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1817–1863 prywatny lekarz ogólny                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Hein Friedrich Reinhold, syn poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +
| style="vertical-align:top" | 1833 Gdańsk – 1883 Gdańsk
 +
| style="vertical-align:top" | 1852 absolwent [[GIMNAZJUM MIEJSKIE | Gimnazjum Miejskiego]], 1858–1883 prywatny lekarz ogólny                                 
 +
|-
 +
| style="vertical-align:top" | Heinsius