JABŁOŃSKA-BONCA JOLANTA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Wersja Blazejsliwinski (dyskusja | edycje) z dnia 10:47, 27 sie 2022

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jolanta Jabłońska-Bonca

JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA (ur. 4 XII 1953 Gdynia), prawnik, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Ukończyła Szkołę Podstawową nr 14 Gdynia, w latach 1968–1972 uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Marynarki Wojennej w Gdyni, w 1975 absolwentka Wydział Prawa i Administracji (WPiA) UG. W latach 1975–1980 asystentka WPiA UG, w 1975–1977 odbyła aplikację sądową, w 1977 zdała egzamin sędziowski. Od 1980 doktor nauk prawnych (przewód na UG) i adiunkt, od 1986 docent. Od 1987 doktor habilitowana (przewód na UG), w latach 1991-2003 pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG, w 1997 uzyskała tytuł profesora.

W latach 1989–1995 kierownik Zakładu Teorii i Prawa UG, w 1996–1999 prorektor do spraw kształcenia UG. Jednocześnie w latach 1985–2003 kierownik Zespołowej Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa i w 2001–2003 dziekan Wydziału Humanistycznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W latach 2001–2004 kierownik Katedry Teorii Prawa i Państwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2003 zatrudniona również w Akademii Leona Koźmińskiego (AKL), od 2003 kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa, 2004–2011 dyrektor Kolegium Prawa, w latach 2005–2011 prorektor do spraw studiów prawniczych, od 2019 kierownik Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego ALK.

Autorka prac z zakresu teorii i filozofii prawa, teorii legislacji, wstępu do prawoznawstwa, retoryki prawniczej, ochrony bezpieczeństwa, szkolnictwa wyższego, między innymi Prawo powielaczowe (Gdańsk 1986), Prawo w kręgu mitów (Gdańsk 1995), Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji (Warszawa 2016), Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje-podmioty-zadania-normy-konteksty (Warszawa 2017), O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników (Warszawa 2020), wznawianych podręczników z zakresu podstaw prawoznawstwa, między innymi dwujęzycznego Wprowadzenie do prawa. Introduction to Law’ (Warszawa 2008). Autorka recenzji, opinii i ekspertyz dla organów państwa i praktyki prawniczej (między innymi dla Kancelarii Sejmu, Rady Legislacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie (1996–2011), Komitetu Nauk Prawnych PAN (2004–2007), sekcji polskiej Assosation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social (od 2009), Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014–2018), zespołu Ministra Nauki i Edukacji do spraw doktoratów wdrożeniowych (od 2020), zespołu Ministra do spraw stypendiów dla najlepszych studentów i młodych pracowników nauki (od 2021), Zespołu Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (kadencja: 2019–2022), Rady Naukowej Polskiej Federacji Detektywów (od 2018). Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2000–2013), członkini-założycielka Polskiego Towarzystwa Legislacji (1997).

Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „Krytyka prawa” AKL (od 2008), członkini kolegium redakcyjnych między innymi „Przeglądu Sejmowego” (od 201), „Ekspert: paradygmaty nauk prawnych” (Ukraina, od 2020). Członkini Rady Programowej wydawnictwa „Jurysprudencja” (od 2019).

Odznaczona między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2019), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” (2006), Medalem 50.-lecia UG (2020).

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania