HEIDFELD JOHANN MATHIAS PETER

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Johann Mathias Peter Heidfeld

JOHANN MATHIAS PETER HEIDFELD (10 VII 1788 Magdeburg – 22 I 1835 Gdańsk), kupiec, radca w Zarządzie Miasta Gdańska. Od 1803 roku uczeń Gimnazjum Akademickiego. Zawodu kupca uczył się w firmach Johanna Labesa i Johanna Hendrika Soermannsa. 11 XI 1819 zaręczył się, a 15 III 1820 ożenił się z Charlottą Leviną Augustą (1791 Gdańsk – 14 VII 1868 Drezno), jedyną córką swego szefa Wilhelma Ernsta Friedricha Soermannsa. Został najpierw prokurentem firmy H. Soermanns und Sohn, prowadzącej handel zbożem, następnie od stycznia 1823 jej właścicielem. Firma miała kantor w dziedziczonym po teściu domu przy Hintergasse 225 (ul. Za Murami 30). Po teściu przejął także kamienice przy przy Langgase 390 (ul. Długa 25) i przy Hundegasse 338 (ul. Ogarna 114), które jeszcze w 1825 sprzedał gminie miejskiej na potrzeby budowy siedziby gdańskiej policji, kamienicę przy Hundegasse 246 (ul. Ogarna 25) i majątek w Królewskiej Dolinie.

W 1821 roku współzałożyciel, w latach 1821–1834 udziałowiec Gdańskiej Kasy Oszczędnościowej (Danziger Sparkasse). Współzałożyciel w 1822, a w latach 1832–1835 prezes Korporacji Kupców. Jego staraniem w 1832 roku zrealizowano testament Jakoba Kabruna w sprawie powołania Akademii Handlowej. Od 1831 do śmierci radca, nieetatowy członek Zarządu Miasta.

Pochowany 27 I 1835 na cmentarzu menonickim koło kościoła Zbawiciela na Zaroślaku ( cmentarze na terenie Śródmieścia. Zaroślak). 30 IX 1835, za zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ciało złożono w krypcie kaplicy Bractwa św. Jerzego ( bractwa strzeleckie) w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Spadkobiercą był jego syn Friedrich Heinrich Carl (18 VII 1821 Gdańsk – 17 VII 1870 Królewska Dolina), w 1841 roku absolwent Gimnazjum Miejskiego, następnie uniwersyteckich studiów prawniczych. W 1858 był asesorem w sądzie w Heidelbergu. 7 XI 1860 roku w Hamburgu zawarł związek małżeński z panną Marianne Kuntze (1834–1913), która jako wdowa i działaczka społeczna mieszkała w Gdańsku przy Hundegasse 25 (ul. Ogarna). MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania