GDAŃSK – ŚWIATOWA STOLICA BURSZTYNU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Powołanie Światowej Rady Bursztynu, Dom Uphagena, 28 VI 2006
Lidia Popiel, pierwsza gdańska ambasadorka bursztynu w latach 2007–2009
Kabinet bursztynowy w typie gdańskiej szafy barokowej z 1727

GDAŃSK – ŚWIATOWA STOLICA BURSZTYNU. Projekt miejski w latach 2006–2012. Z inicjatywy Grupy G-5 w grudniu 2004 dr Maciej Rydel i dr Sławomir Safarzyński opracowali Założenia programowe, organizacyjne i marketingowe mające na celu utworzenie w Gdańsku Światowego Centrum Bursztynu. Na podstawie raportu w przyjętej 22 XII 2005 przez Radę Miasta strategii rozwoju Gdańska do 2015 jako jeden z celów postawiono wzmacnianie roli Gdańska jako światowej stolicy bursztynu. Projekt, promujący bursztyn bałtycki ( bursztynnictwo, bursztyniarstwo) i popularyzujący wiedzę na jego temat, realizowany był wielopłaszczyznowo.

28 VI 2006 otwarto Muzeum Bursztynu (oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska) w Wieży Więziennej. Na każdym piętrze prezentowane były inne zagadnienia związane z bursztynem. Historię powstawania złota Północy ukazywała wystawa na II piętrze, z ekspozycją naturalnych brył bursztynu. Na III – formy obróbki i wykorzystania bursztynu, jego zastosowanie jako środka leczniczego oraz przykłady rzemiosła artystycznego. Do najcenniejszych eksponatów należą obiekty z kolekcji Georga Lauego, które powstały w Gdańsku w XVII–XVIII wieku. Na IV piętrze znajdowały się eksponaty z prywatnych kolekcji. Antresolę zajmowały współczesna biżuteria z bursztynem, autorstwa projektantów z całej Europy.

28 VI 2006 z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza powołano Światową Radę Bursztynu, w której pracach uczestniczyło kilkunastu specjalistów z całego świata, zajmujących się badaniem bursztynu, jego historii, właściwości i złóż. Rada spotykała się raz w roku. Zwykle posiedzenia miały charakter konferencji, podczas której poruszano aktualne problemy branży bursztynowej. Od 2009 posiedzeniom Rady towarzyszylo otwarte seminarium oraz ilustrowane materiały zawierające streszczenia wystąpień członków Rady i zaproszonych gości. W lutym 2007 prezydent Gdańska powołał koordynatora do spraw bursztynu (Robert Pytlos, dziennikarz z Warszawy), który odpowiadał za kreowanie i realizację polityki promocyjnej miasta związanej z projektem, za przedsięwzięcia budujące wizerunek Gdańska jako światowej stolicy bursztynu.

7 VII 2007 w Muzeum Bursztynu prezydent Gdańska w obecności przedstawicieli środowiska bursztynników podpisał zarządzenie regulujące zasady dzierżawy terenów gminnych na potrzeby rozpoznania i wydobycia złóż bursztynu. Zarządzenie to umożliwiało legalne wydobycie surowca bursztynowego. W latach 2007–2010 Urząd Miejski w Gdańsku wydzierżawił 21 ha na cele z tym związane. Dzięki temu na rynek i do Muzeum Bursztynu trafił wyjątkowej urody bursztyn, wyeliminowano (lub radykalnie ograniczono) jego nielegalne wydobycie na terenie Gdańska, zawiązano współpracę między bursztynnikami, urzędnikami, geologami, przedstawicielami policji oraz straży granicznej. Co trzy lata prezydent Gdańska nominował ambasadora bursztynu, którego rola polegała m.in. na popularyzacji wiedzy o bursztynie, szlakach bursztynowych i Gdańsku. Pierwszym ambasadorem została Lidia Popiel, polska fotografka i była modelka (2007–2009), po niej Monika Richardson (2010–2012), dziennikarka telewizyjna i radiowa, kolejną Kayah, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów (2013–2015).

W 2009 wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Morskich oraz Muzeum Bursztynu w Gdańsku, przy wsparciu firmy Saur Neptun z Gdańska, władze miasta zrealizowały multimedialną, przenośną wystawę Gdańsk – światową stolicą bursztynu, prezentującą na ponad 100 fotografiach zbiory Muzeum Bursztynu, biżuterię i naturalne okazy z kolekcji gdańskich bursztynników. W ramach ekspozycji można było oglądać wystawę Nasz bursztyn, przygotowaną przez Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych. Wystawę uzupełniały multimedialne stacje edukacyjne, oferujące wirtualną wycieczkę po gdańskim muzeum oraz prezentacje pokazów z Gali Mody i Bursztynu Amberif. Do połowy 2012 wystawę obejrzeli mieszkańcy Bremy, Nicei, Lyonu oraz Grudziądza, Kalisza i Warszawy. W listopadzie 2010 została pokazana w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Od 2009 w maju odbywa się w Gdańsku Bursztynowy Tydzień: organizowane są międzynarodowe warsztaty bursztynnicze i wernisaże wystaw związanych z bursztynem. Podstawowym założeniem jest inspirowanie projektantów biżuterii z Europy. W pierwszej edycji uczestniczyli artyści z Niemiec, Holandii i Australii, w 2010 gościli w Gdańsku projektanci z Hiszpanii, w 2011 twórcy sztuki złotniczej z Włoch. W ramach Tygodnia organizowane jest Forum Miast Szlaku Bursztynowego i konferencje podsumowujące międzyszkolne konkursy wiedzy o bursztynie. Tydzień wieńczy Bursztynowa Parada na trasie Muzeum Bursztynu – Zielona Brama – Muzeum Bursztynu. Z inicjatywy Biura Prezydenta do spraw Promocji Miasta Gdańska powstało wydawnictwo i wystawa Trendbook 2011+ i Trendbook 2012+, autorstwa dr. Sławomira Fijałkowskiego, które systematyzowały informacje konieczne do prognozowania trendów stylistycznych. Studenci IV i V roku Pracowni Projektowania Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Gdańsku zrealizowali prototypy lub pierwowzory biżuterii z bursztynem w firmach i pracowniach Trójmiasta, prace prezentowano w ramach wystawy Amber Trends 2011+ oraz Amber Trends 2012+ podczas targów Amberif 2011 i 2012 oraz About Design 2011 i 2012 w Gdańsku. Partnerami projektu były ASP w Gdańsku i Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu. Na podstawie strategii klastra Gdańska Delta Bursztynu, opracowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, skonsultowanej i przyjętej przez środowiska bursztynnicze w 2008 roku, władze miasta wspólnie z organizacjami branżowymi opracowują polską normę na bursztyn bałtycki i zasady certyfikacji surowca bursztynowego. Prace związane z opracowaniem normy zostały zakończone w 2012.

Biuro Prezydenta do spraw Promocji Miasta Wspólnie z Fundacją Gdańską od 2009 rozwijało projekt promocyjny „Paszport Bursztynowy”. Wydawnictwo przypominało prawdziwy paszport i zawierało podstawowe informacje o bursztynie, porady konsumenckie dla miłośników wyrobów jubilerskich wraz z certyfikatami zakupu. Paszport w 2010 pojawił się w sklepach i galeriach Gdańska, Krakowa, Kalisza; uzyskał wyróżnienie Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas 2010 w Warszawie. Upowszechniając wiedzę o bursztynie bałtyckim wśród młodego pokolenia, władze miasta organizowaly lekcje i międzyszkolne konkursy wiedzy, m.in. „Szkoła na bursztynowym szlaku” i „Bursztynowe impresje”. Wspierały wydawnictwa popularyzujące bursztyn, takie jak Rola Gdańska w badaniu inkluzji bursztynowych, katalogi Nasz bursztyn i Czas srebra, czas bursztynu, Bursztyn. Poglądy, opinie (t. 2) i Bursztyn w dawnej literaturze. Tradycją stało się obdarowywanie gości odwiedzających Gdańsk prezentami dyplomatycznymi z bursztynem. Otrzymali je m.in. Günter Grass, piosenkarze Rod Stewart, Lura i Kylie Minogue. ROP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania